Měňte s námi Prahu 14

Zapojené subjekty a jejich cíle

Do realizace projektu jsou zapojeny následující subjekty:

  • HMP – Hlavní město Praha (Zadavatel, částečné krytí finančních prostředků)
  • IPR – Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy  (IPR Praha je hlavním koncepčním pracovištěm hl. m. Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty.) Zastřešuje participaci občanů, klíčových aktérů, práci se zpracovatelem studie apod.