Měňte s námi Prahu 14

Co nás čeká

Do konce výstavby zbývá realizovat:

  • mlatové cesty,
  • vysadit zeleň (v areálu ZŠ Vybíralova 1x Jedli kavkazskou, 4x Javor mléč, 4x Dřezovec trojtrnný, jako bezkvětý a beztrnný kultivar a 1x Vrbu bílou, podél asfaltové cesty u domu kpt. Stránského 977/11 – 986/29 9x Javor jasanolistý a 2x Lípu srdčitou),
  • vyset a upravit trávníky, průleh s rýhou bude oset směsí z 19 druhů trav,
  • zlikvidovat zařízení staveniště a vše dotčené stavbou uvést do původního stavu.

Termín ukončení akce je 31. října 2021.
Po kolaudaci bude stavba předána k trvalému užívání.