Měňte s námi Prahu 14

Harmonogram

Přípravná fáze

DUBEN – 2020

Schválení Záměru revitalizace Terminálu Černý Most pod vedením Institutu plánování a rozvoje.

Zpracování zadání a soutěže na zpracovatele koncepční studie revitalizace.

ZÁŘÍ – 2020
Výběr zpracovatele koncepční studie. Pro vypracování koncepční studie byl zadavatelem vybrán architektonický ateliér re:architekti.


Analytická fáze

ZÁŘÍ – PROSINEC 2020
Vstupní analýzy, zapojení veřejnosti, dotazníkové šetření a kulaté stoly s klíčovými aktéry.

Vypracování analýzy území, zhodnocení současného stavu a výhledu do budoucna.

 

Návrhová fáze

LEDEN 2021 – PROSINEC 2021
Vypracování koncepční studie revitalizace a řešení lokality, stanovení vizí a strategických cílů, rozpracování do podoby jednotlivých opatření a potřeb pro jejich realizaci.

Konzultace a projednání návrhu s klíčovými aktéry a veřejností, zapracování připomínek a podnětů.

 

Realizační fáze I.

 2021 – 2022
První úpravy Terminálu

  • 2021 – Akutní opravy konstrukcí, nové zastřešení lávek, obnovení nátěru zábradlí, ochrana proti ptactvu, oprava stropních konstrukcí a podhledů na nástupištích.
  • 2021/2022 – Oprava mostních konstrukcí (opravy zatékání, odstranění krápníků apod.) – TSK.
  • 2022 – 2Q – Instalace moderního informačního systému s aktuálními odjezdy autobusů – TSK/DPP.
  • 2022 – 3Q – Instalace nového osvětlení, mobiliáře (lavičky, koše, informační panely,).
  • V průběhu příprav se budou realizovat opatření, která rozvinou a doplní terminál Černý Most na plně funkční a optimalizovaný dopravní uzel plnící nejenom funkci přestupních vazeb mezi různé druhy dopravy, ale také nabídne soubor rychlých služeb, které místní uživatelé poptávají v dostatečné kvalitě a kvantitě.

 

Realizační fáze II.

2028 – 2032
Celková revitalizace dopravního terminálu dle vypracované a schválené koncepce.