Život na Praze 14

Doprava a mobilita

elektroautoDoprava má zásadní význam pro společnost i národní hospodářství, zajišťuje nám osobní komfort a celosvětovou dostupnost všeho. Nicméně doprava je zároveň hlavním zdrojem zátěže životního prostředí, podílí se na změně klimatu, znečištění ovzduší, je zdrojem hluku a přispívá k rozšiřování umělých povrchů.

MČ nemá velké možnosti k ovlivnění MHD v Praze, leteckého průmyslu nebo počtu automobilů, které projedou územím MČ, nicméně i tak chce v oblasti dopravy podniknout kroky, které by mohly změnu klimatu zmírnit.  MČ se chce zasadit o to, aby lidé více upřednostňovali alternativní druhy dopravy a volili i pěší chůzi či hromadnou dopravu oproti využívání osobních automobilů. Bude pokračovat podpora cyklistiky a budování cyklostezek.  A zároveň je MČ připravena aktivně podporovat elektromobilitu.

 

Hlavním cílem pro tuto oblast je:

  • Snížení emisi skleníkových plynů v oblasti dopravy a mobility

Městská část Praha 14 podpořila v roce 2019 memorandum se společností Pražská energetika, a. s. (PRE) o spolupráci na rozvoji uličních dobíječek pro automobily poháněné elektřinou.
V současné době se na Praze 14 nachází celkem 12 dobíjecích stanic:

Dobíjecí stanice Adresa
1 Charger TS 194 Národních Hrdinů Národních Hrdinů, 19012 Praha
2 Charger TS 443 Rochovská Rochovská 758/3, 19800 Praha
3 Charger Centrum Černý most Chlumecká 765/6198, 19800 Praha
4 Charger TS 722 Františkova Františkova, 19800 Praha
5 Charger TS 4780 Vybíralova Vybíralova, 19800 Praha
6 Fast charger IKEA Černý Most Chlumecká 664/10, 19000 Praha
7 Charger TS 4763 Kapitána Stránského Kapitána Stránského, 19800 Praha
8 Charger TS 4762 Bryksova 1 Bryksova, 19800 Praha
9 Charger TS 4760 Bryksova Bryksova, 19800 Praha
10 Charger TS 753 Generála Janouška Generála Janouška, 19800 Praha
11 Charger TS 751 Šebelova Šebelova, 19800 Praha
12 Charger TS 4832 Generála Janouška Generála Janouška, 19800 Praha
13 Charger Velkoborská, 19800 Praha
14 Charger Úřad MČ Praha 14 Bratří Venclíků 1073/8, Praha 14
15 Mateřská škola Jahodnice Travná, Praha 14

K dispozici je také mapa s umístěním dobíjecích stanic.