Samospráva ÚMČ Praha 14

Usnesení zastupitelstva

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument Hlasování
4 4. 6. 2019 43/ZMČ/2019 ke směně části pozemku parc. č. 825/1 za část pozemků parc. č. 825/8 a parc. č. 825/9, vše v k. ú. Hloubětín dokument hlasování
4 4. 6. 2019 42/ZMČ/2019 k prodloužení smluvního vztahu se spol. GARTAL rezidence Hloubětín, s. r. o. (dříve Alex rezidence) dokument hlasování
4 4. 6. 2019 41/ZMČ/2019 k zamítnutí žádosti o svěření bytových domů č. p. 750, 751, 752, 756, 757, 758 a 759, k. ú. Černý Most dokument hlasování
4 4. 6. 2019 40/ZMČ/2019 k převzetí chodníků k plánované stavbě Bytového domu Černý Most dokument hlasování
4 4. 6. 2019 39/ZMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemek parc. č. 2587/37, k. ú. Kyje s vybudovanou komunikací dokument hlasování
4 4. 6. 2019 38/ZMČ/2019 k prodeji části pozemku parc. č. 1072/20, k. ú. Hloubětín o výměře 19 m2 dokument hlasování
4 4. 6. 2019 37/ZMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku parc. č. 708/2, k. ú. Hloubětín dokument hlasování
4 4. 6. 2019 36/ZMČ/2019 k uzavření smlouvy o spolupráci při vybudování komunikace a cyklostezky na Čihadlech se společností Landia - Rajský vrch 3 s. r. o., IČO 02876060 dokument hlasování
4 4. 6. 2019 35/ZMČ/2019 k převzetí pozemků na Čihadlech od Státního pozemkového úřadu dokument hlasování
4 4. 6. 2019 34/ZMČ/2019 k podání žádosti o svěření podílu 1/3 pozemku parc. č. 1386, k. ú. Hloubětín dokument hlasování
4 4. 6. 2019 33/ZMČ/2019 k návrhu na odprodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické dokument hlasování
4 4. 6. 2019 32/ZMČ/2019 k návrhu na schválení změny stanov ze dne 16. 1. 2019 společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. IČ: 25622684, Praha 9 - Hloubětín, Metujská 907, PSČ 198 00 dokument hlasování
4 4. 6. 2019 31/ZMČ/2019 vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy pozemků v kat. území Kyje - plochy z OP/OV-B, ZMK, LR, OP/OV-C na OV při prodloužené ul. Bodláková v úseku od ul. Branská k ul. Budovatelská dokument hlasování
4 4. 6. 2019 30/ZMČ/2019 vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy u pozemku parc. č. 1416 v kat. území Hloubětín dokument hlasování
4 4. 6. 2019 29/ZMČ/2019 k dodatku č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964, IČO: 61386618, Základní školy, Praha 9, Černý Most - Gen. Janouška 1006, IČO: 61386898, a Základní školy, Prahy 9 - Lehovec, Chvaletická 917, IČO: 61381233 dokument hlasování
4 4. 6. 2019 28/ZMČ/2019 k dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, IČO 75122987 dokument hlasování
4 4. 6. 2019 27/ZMČ/2019 k návrhu na poskytnutí dotací v programu Oblast 1 - sociální a návazné služby na roky 2019 - 2020 dokument hlasování
4 4. 6. 2019 26/ZMČ/2019 k informaci o finančním vypořádání dotací poskytnutých v rámci dotačního programu pro podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže v roce 2018 z rozpočtu městské části Praha 14 dokument hlasování
4 4. 6. 2019 25/ZMČ/2019 k informaci o finančním vypořádání dotací poskytnutých v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 v roce 2018 z rozpočtu městské části Praha 14 dokument hlasování
4 4. 6. 2019 24/ZMČ/2019 k informaci o finančním vypořádání dotací v programech Oblast 1 - sociální a návazné služby a Příspěvek na zajištění služby poskytnutých v roce 2018 z rozpočtu městské části Praha 14 dokument hlasování
4 4. 6. 2019 23/ZMČ/2019 k žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci od hl. m. Prahy dokument hlasování
4 4. 6. 2019 22/ZMČ/2019 k přijetí návratné finanční výpomoci od hl. m. Prahy dokument hlasování
4 4. 6. 2019 21/ZMČ/2019 k návrhu na 1. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2019 dokument hlasování
4 4. 6. 2019 20/ZMČ/2019 k I. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2019 dokument hlasování
4 4. 6. 2019 19/ZMČ/2019 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2019 dokument hlasování
4 4. 6. 2019 18/ZMČ/2019 k závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2018 dokument hlasování
4 4. 6. 2019 17/ZMČ/2019 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
4 4. 6. 2019 16/ZMČ/2019 k návrhu programu 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
3 12. 3. 2019 15/ZMČ/2019 k uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek parc. č. 566/59, k. ú. Hloubětín dokument hlasování
3 12. 3. 2019 14/ZMČ/2019 k uzavření smlouvy směnné na vypořádání vlastnických vztahů pozemků parc. č. 1637/3, parc. č. 1637/9 v katastrálním území Hloubětín dokument hlasování
3 12. 3. 2019 13/ZMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemek parc. č. 2587/37, k. ú. Kyje s vybudovanou komunikací dokument hlasování
3 12. 3. 2019 12/ZMČ/2019 k prodeji ploch určených k trvalému záboru pro realizaci stavby Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) dokument hlasování
3 12. 3. 2019 11/ZMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 2886/1, katastrální území Kyje dokument hlasování
3 12. 3. 2019 10/ZMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí pozemků parc. č. 1072/29 a 1072/30, k. ú. Hloubětín dokument hlasování
3 12. 3. 2019 9/ZMČ/2019 ke směně části pozemku parc. č. 825/1 za část pozemků parc. č. 825/8 a parc. č. 825/9, vše v k. ú. Hloubětín dokument hlasování
3 12. 3. 2019 8/ZMČ/2019 žádost o poskytnutí bezúročné zápůjčky od hl. m. Prahy dokument hlasování
3 12. 3. 2019 7/ZMČ/2019 Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2019 dokument hlasování
3 12. 3. 2019 6/ZMČ/2019 k V. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2018 dokument hlasování
3 12. 3. 2019 5/ZMČ/2019 k návrhu na zavedení 2. ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás dokument hlasování
3 12. 3. 2019 4/ZMČ/2019 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování