Samospráva ÚMČ Praha 14

Usnesení zastupitelstva

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument Hlasování
14 21. 12. 2021 104/ZMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemku parc. č. 2665/153, parc. č. 2665/189, parc. č. 2665/154 v k. ú. Kyje dokument hlasování
14 21. 12. 2021 103/ZMČ/2021 k návrhu na podání žádosti o odnětí pozemku parc. č. 1168, k. ú. Kyje, ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 102/ZMČ/2021 k návrhu na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 257/2, k. ú. Černý Most, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 101/ZMČ/2021 k připomínce MČ Praha 14 ke změně Z 3209/14 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve fázi veřejného projednání dle § 52 odst. 1 ve spojení s § 55a stavebního zákona dokument hlasování
14 21. 12. 2021 100/ZMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000399/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci městské části Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 99/ZMČ/2021 k návrhu na Rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2022 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 98/ZMČ/2021 k návrhu na 3. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2021 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 97/ZMČ/2021 k IV. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2021 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 96/ZMČ/2021 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2021 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 95/ZMČ/2021 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9, neziskové organizaci JAHODA, z.ú. a neziskové organizaci Neposeda, z.ú. dokument hlasování
14 21. 12. 2021 94/ZMČ/2021 k místní Agendě 21 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 93/ZMČ/2021 k návrhu na postoupení pohledávek dokument hlasování
14 21. 12. 2021 92/ZMČ/2021 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 91/ZMČ/2021 k návrhu na udělení Ceny městské části Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 90/ZMČ/2021 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 89/ZMČ/2021 k poskytnutí mimořádné odměny členům ZMČ Praha 14 v souladu s ust. § 89 odst. 1, písm. o) a § 57 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dokument hlasování
14 21. 12. 2021 88/ZMČ/2021 k návrhu na schválení úplatného převodu bytových jednotek oprávněným nájemcům, další zájemci dokument hlasování
14 21. 12. 2021 87/ZMČ/2021 k uzavření Memoranda o spolupráci pro lokalitu Klánovická. k. ú. Hloubětín dokument hlasování
14 21. 12. 2021 86/ZMČ/2021 k návrhu na realizaci dostupného družstevního bydlení Broumarská, založení družstva, zřízení práva stavby a další postup dokument hlasování
14 21. 12. 2021 85/ZMČ/2021 k pověření člena Zastupitelstva městské části Praha 14 opatřováním listin o právním jednání městské části Praha 14, jehož platnost podmiňuje zákon předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, doložkami, ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů dokument hlasování
14 21. 12. 2021 84/ZMČ/2021 k pověření členů ZMČ Praha 14 k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství dokument hlasování
14 21. 12. 2021 83/ZMČ/2021 k návrhu na zvolení předsedy a členů finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 82/ZMČ/2021 k návrhu na zvolení předsedy a členů kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 81/ZMČ/2021 k návrhu na jmenování člena kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 80/ZMČ/2021 k návrhu na jmenování předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 79/ZMČ/2021 k návrhu na odvolání člena kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 78/ZMČ/2021 k návrhu na jmenování předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 77/ZMČ/2021 k návrhu na zrušení výboru pro školství, kulturu, sport a volný čas Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 76/ZMČ/2021 k volbě nových zástupců starosty a členů Rady městské části Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 75/ZMČ/2021 k návrhu na stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
14 21. 12. 2021 74/ZMČ/2021 k návrhu programu 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
13 12. 10. 2021 73/ZMČ/2021 ke schválení Statutu Výboru pro školství, kulturu, sport a volný čas Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
13 12. 10. 2021 72/ZMČ/2021 k návrhu na jmenování člena Výboru pro školství, kulturu, sport a volný čas dokument hlasování
13 12. 10. 2021 71/ZMČ/2021 k volbě tajemníka kontrolního výboru z řad zaměstnanců městské části Praha 14 zařazených do Úřadu městské části Praha 14 dokument hlasování
13 12. 10. 2021 70/ZMČ/2021 k návrhu na realizaci družstevní privatizace Ronešova 1133, 1134, 1135, založení bytového družstva dokument hlasování
13 12. 10. 2021 69/ZMČ/2021 k návrhu na prodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické dokument hlasování
13 12. 10. 2021 68/ZMČ/2021 k návrhu na schválení úplatného převodu bytových jednotek v SVJ oprávněným nájemcům - další zájemci dokument hlasování
13 12. 10. 2021 67/ZMČ/2021 k návrhu na schválení dalšího postupu v realizaci dostupného družstevního bydlení dokument hlasování
13 12. 10. 2021 66/ZMČ/2021 k návrhu na změnu zakladatelské listiny SP Černý Most, s.r.o. dokument hlasování
13 12. 10. 2021 65/ZMČ/2021 k návrhu na uzavření směnné smlouvy ul. Broumarská x Lednická, k. ú. Kyje dokument hlasování