Měňte s námi Prahu 14

Co je již hotovo

Příprava podkladů a mapování oblasti

  • V průběhu zimy 2020/2021 byly shromážděny podklady pro přípravu koncepční studie, proběhlo kontaktování klíčových aktérů v oblasti a určení rozsahu studie.

Výběr zpracovatele studie celkové revitalizace terminálu Černý Most

  • Koncepční studii autobusového terminálu Černý Most zpracovává významná česká architektonická kancelář re:architekti. Studio má za sebou například úspěšnou realizaci autobusového nádraží v Mnichově Hradišti. Výběrové řízení probíhalo pod vedením Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Dotazníkové šetření terminálu Černý Most

  • Na přelomu měsíce října a listopadu 2020 proběhlo dotazníkové šetření ke sběru podnětů a informací od veřejnosti.
  • V rámci sběru se sešlo více jak 2500 dotazníků.
  • Podklady jsou využity pro zpracování koncepční studie.

Odevzdání hrubopisu koncepční studie

  • V září 2021 byl odevzdán hrubopis koncepční studie rekonstrukce terminálu na Černém Mostě.
  • Návrh byl postupně představen všem klíčovým aktérům a postupně byly zapracovány jejich připomínky.

Participační kontejner pro veřejnost

  • Návrh koncepční studie představili architekti veřejnosti od 18. do 22. října 2021, vždy mezi 15 a 18 hodinou, přímo v předprostoru terminálu v rámci participačního kontejneru. Zde se mohla veřejnost o záměru pobavit s autory studie, zástupci městské části Praha 14, IPR Praha a případně podat k návrhu připomínky.

Kontejner