Samospráva ÚMČ Praha 14

Termíny jednání, program

Zápisy z jednání zastupitelstva a některá usnesení zastupitelstva či rady jsou na základě stanoviska č. 2/2004 Úřadu pro ochranu osobních údajů zveřejňována od 22. 12. 2004 v upravené verzi.
Z důvodu dodržování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění je třeba osobní údaje redukovat či anonymizovat.

 

V souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění zůstává nedotčeno právo na nahlížení a bezplatné pořizování výpisů z úplných zápisů z jednání Zastupitelstva nebo Rady městské části Praha 14 ( dále ZMČ P-14 a RMČ P-14 ) včetně usnesení těmto osobám:

  1. občané městské části Praha 14 od 18 let věku s trvalým pobytem na území městské části
  2. fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území městské části Praha 14 nemovitost ( stavba, pozemek, byt )
  3. cizí státní příslušníci, kteří dosáhli věku 18 let a jsou hlášeni k trvalému pobytu na území městské části Praha 14

Zápisy z jednání Zastupitelstva a Rady městské části Praha 14 a usnesení z těchto jednání jsou uložena na Úřadě městské části Praha 14 v odboru Kanceláře úřadu.

Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace o jednání ZMČ P-14 a RMČ P-14 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Od těchto osob je v souladu s ust. § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím požadována úhrada nákladů spojených s poskytnutím konkrétní informace (viz. sazebník úhrad).

Zápisy z jednání začínáme zveřejňovat pro volební období Zastupitelstva vzešlého z komunálních voleb v listopadu 2002.
Zápis je možno zveřejnit poté, co jej schválí 2 ověřovatelé zvolení na příslušném jednání a podepíše 1 zástupce starosty.

 

č. jednání datum program
10 27. 4. 2021 od 15 hodin v KD Kyje (Šimanovská 47) Program jednání
Usnesení
11 23. 6. 2021 od 15 hodin v Galerii 14 (nám Plk. Vlčka 686) Program jednání
Usnesení
12 30. 9.  2021 od 15 hodin v KD Kyje (Šimanovská 47) Program jednání
Jednání bylo zrušeno kvůli neschválení programu.
13 12. 10. 2021 od 15 hodin v Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka 686) Program jednání
Usnesení
14 21. 12. 2021 od 15 hodin v Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka 686) Program jednání
OPRAVA V PROGRAMU: Informace o opravě v návrhu programu 14. zasedání ZMČ P14
Usnesení

https://www.praha14.cz/app/uploads/sites/3/2020/12/9_MZ_m.pdf

č. jednání datum program
7 16. 6. 2020 od 15 hodin v KD Kyje (Šimanovská 47, Praha 9) Program jednání
usnesení
8 22. 9. 2020 od 15.30 hodin v KD Kyje (Šimanovská 47, Praha 9) Program jednání
usnesení
9 15. 12. 2020 od 15.00 hodin v KD Kyje (Šimanovská 47, Praha 9) Program jednání
usnesení

Není-li uvedeno jinak, konají se jednání zastupitelstva v Galerii 14 od 15 hodin.