Samospráva ÚMČ Praha 14

Termíny jednání, program

Zápisy z jednání zastupitelstva a některá usnesení zastupitelstva či rady jsou na základě stanoviska č. 2/2004 Úřadu pro ochranu osobních údajů zveřejňována od 22. 12. 2004 v upravené verzi.
Z důvodu dodržování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění je třeba osobní údaje redukovat či anonymizovat.

 

V souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění zůstává nedotčeno právo na nahlížení a bezplatné pořizování výpisů z úplných zápisů z jednání Zastupitelstva nebo Rady městské části Praha 14 ( dále ZMČ P-14 a RMČ P-14 ) včetně usnesení těmto osobám:

  1. občané městské části Praha 14 od 18 let věku s trvalým pobytem na území městské části
  2. fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území městské části Praha 14 nemovitost ( stavba, pozemek, byt )
  3. cizí státní příslušníci, kteří dosáhli věku 18 let a jsou hlášeni k trvalému pobytu na území městské části Praha 14

Zápisy z jednání Zastupitelstva a Rady městské části Praha 14 a usnesení z těchto jednání jsou uložena na Úřadě městské části Praha 14 v odboru Kanceláře starosty.

Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace o jednání ZMČ P-14 a RMČ P-14 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Od těchto osob je v souladu s ust. § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím požadována úhrada nákladů spojených s poskytnutím konkrétní informace (viz. sazebník úhrad).

Zápisy z jednání začínáme zveřejňovat pro volební období Zastupitelstva vzešlého z komunálních voleb v listopadu 2002.
Zápis je možno zveřejnit poté, co jej schválí 2 ověřovatelé zvolení na příslušném jednání a podepíše 1 zástupce starosty.

 

č. jednání datum program
15 29. 3. 2022 od 15 hodin v Galerii 14 (nám Plk. Vlčka 686) Program jednání
Usnesení
16 23. 6. 2022 od 15 hodin v Galerii 14 (nám Plk. Vlčka 686) Program jednání
17 6. 9. 2022 od 15 hodin v Galerii 14 (nám Plk. Vlčka 686) Program jednání
1 (ustavující) 24. 10. 2022 od 15 hodin v Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka 686) Program jednání
2 13. 12. 2022 od 15 hodin v Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka 686)

č. jednání datum program
10 27. 4. 2021 od 15 hodin v KD Kyje (Šimanovská 47) Program jednání
Usnesení
11 23. 6. 2021 od 15 hodin v Galerii 14 (nám Plk. Vlčka 686) Program jednání
Usnesení
12 30. 9.  2021 od 15 hodin v KD Kyje (Šimanovská 47) Program jednání
Jednání bylo zrušeno kvůli neschválení programu.
13 12. 10. 2021 od 15 hodin v Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka 686) Program jednání
Usnesení
14 21. 12. 2021 od 15 hodin v Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka 686) Program jednání
OPRAVA V PROGRAMU: Informace o opravě v návrhu programu 14. zasedání ZMČ P14
Usnesení

https://www.praha14.cz/samosprava/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/9_MZ_m.pdf

č. jednání datum program
7 16. 6. 2020 od 15 hodin v KD Kyje (Šimanovská 47, Praha 9) Program jednání
usnesení
8 22. 9. 2020 od 15.30 hodin v KD Kyje (Šimanovská 47, Praha 9) Program jednání
usnesení
9 15. 12. 2020 od 15.00 hodin v KD Kyje (Šimanovská 47, Praha 9) Program jednání
usnesení

Není-li uvedeno jinak, konají se jednání zastupitelstva v Galerii 14 od 15 hodin.

č. jednání datum program
6 17. 12. 2019 usnesení (pdf, 16402 KB)
5 17. 9. 2019 usnesení (pdf, 7251 KB)
4 4. 6. 2019 usnesení (pdf, 5414 KB)
3 12. 3. 2019  program ke stažení
usnesení (pdf, 4330 KB)

Není-li uvedeno jinak, konají se jednání zastupitelstva v Galerii 14 od 15 hodin.

č. jednání datum program
2 18. 12. 2018 15 hod. usnesení (pdf, 13477 KB)
1 31. 10. 2018 usnesení (pdf, 3486 KB)
16 25. 9. 2018 usnesení (pdf, 6213 KB)
15 19. 6. 2018 usnesení (pdf, 7920 KB)
14 20. 3. 2018 usnesení (pdf, 6870 KB)

Není-li uvedeno jinak, konají se jednání zastupitelstva v Galerii 14.

č. jednání datum program
13 19. 12. 2017 usnesení (pdf, 13879 KB)
12 26. 9. 2017 usnesení (pdf, 4230 KB)
11 20. 6. 2017 usnesení (pdf, 3198 KB)
10 7. 3. 2017 usnesení (pdf, 1465 KB)

Není-li uvedeno jinak, konají se jednání zastupitelstva v Galerii 14.

č. jednání datum program
9 13. 12. 2016 od 15 hod usnesení-část 1 (51-60) (pdf, 13695 KB), usnesení-část 2 (61-69) (pdf, 182935 KB)
8 20. 9. 2016 usnesení (pdf, 1333 KB)
7 21. 6. 2016 usnesení (pdf, 3647 KB)
6 1. 3. 2016 usnesení (pdf, 2140 KB)

Není-li uvedeno jinak, konají se jednání zastupitelstva v Galerii 14.

č. jednání datum program
5 8. 12. 2015 17:00 usnesení (pdf, 1786 KB)
4 22. 9. 2015 usnesení (pdf, 202 KB)
3 23. 6. 2015 usnesením (pdf, 988 KB)
mimoř. 5. 5. 2015 16:00 program (pdf, 111 KB). Nebylo přijato žádné usnesení.
2 10. 3. 2015 15:00 usnesení (pdf, 3288 KB)
hlasování (xls, 47 KB)

Není-li uvedeno jinak, konají se jednání zastupitelstva v Galerii 14.

č. jednání datum program
1 27. 11. 2014 16:00 program (pdf, 122KB)
17 30. 9. 2014 15:00 pozvánka (pdf, 109KB)

program (pdf, 101 KB)

16 24. 6. 2014 pozvánka (pdf, 108KB)
15 25. 3. 2014 program (doc, 345 KB)
14 28. 1. 2014 program (doc, 340 KB)

Není-li uvedeno jinak, konají se jednání zastupitelstva v Galerii 14.

Termíny jednání Zastupitelstva v roce 2013
č. jednání datum program + usnesení
13 26.11.2013 program
usnesení z 13. jednání
Zápis z jednání (279 KB)

Usnesení (1,2 MB)
12 27.8.2013 program
usnesení z 12. jednání
11 14.5.2013 program
usnesení z 11. jednání
mimořádné 12.2.2013 15.00 hod. program

Není-li uvedeno jinak, konají se jednání zastupitelstva v Galerii Prahy 14.

Termíny jednání Zastupitelstva v roce 2012
č. jednání datum program
10 18. 12. usnesení z 10. jednání
9 25.9. program
usnesení z 9. jednání
8 26.6. program
usnesení z 8. jednání
7 24. 4. program
usnesení z 7. jednání (i z jednání mimořádného)
mimořádné 7.2. program

Termíny jednání Zastupitelstva v roce 2011
č. jednání datum program
6 20. 12. program
usnesení z 6. jednání
5 20. 9. program
usnesení z 5. jednání
4 21. 6. program
usnesení z 4. jednání
3 29. 3. program
usnesení z 3. jednání

Termíny jednání Zastupitelstva v roce 2010
č. jednání datum program
15 30.3.2010 program
16 22.6.2010 program
17 21.9.2010 program
1 15.11.2010 program
2 21.12.2010 program

Termíny jednání Zastupitelstva v roce 2009
č. jednání datum program
11 17.3.2009 program 11. jednání
12 23.6.2009 program 12. jednání
13 29.9.2009 program 13. jednání
14 17.12.2009 program 14. jednání

Termíny jednání Zastupitelstva v roce 2008
č. jednání datum program
7 25.3.2008 Program
8 24.6.2008 Program
9 23.9.2008 Program
10. 16.12.2008 Program

Termíny jednání Zastupitelstva v roce 2007
č. jednání datum program
3 29.3.2007 Program
4 28.6.2007 Program
5 27.9.2007 Program
6 18.12.2007 Program