Měňte s námi Prahu 14

Co je již hotovo

Příprava podkladů a mapování oblasti

  • V roce 2016 proběhl sociálně – antropologický průzkum potřeb uživatelů a návštěvníků parku.
  • Na přelomu roku 2018/2019 bylo připraveno zadání a podklady k přípravě architektonické soutěže na budoucí podobu Centrálního parku Černý Most.
  • Proběhlo kontaktování klíčových aktérů v oblasti a určení rozsahu revitalizace.

Architektonická soutěž

  • V roce 2019 byla vypsána architektonická soutěž na zpracování revitalizace Centrálního parku Černý Most.
  • Porota řešila 3 návrhy od přihlášených subjektů.

Veřejné projednání soutěžních návrhů s veřejností – 2019

     

  • Soutěžní návrhy byly 12. září 2019 představeny veřejnosti na veřejném projednání přímo v řešené lokalitě. Účastnili se jej zástupci MČP14, městský architekt a zástupci jednotlivých autorů návrhů.

Zápis z veřejného projednání 2019

Online veřejné projednání upraveného návrhu revitalizace Centrálního parku Černý Most – 2021

  • Online setkání proběhlo 15. 11. 2021. Toto setkání navazovalo na první projednání zaměřené na představení tří architektonických návrhů možného řešení revitalizace Centrálního parku Černý Most. Na setkání byl představen v krátké prezentaci upravený návrh revitalizace parku.

Zpráva z veřejného projednání 2021