Samospráva ÚMČ Praha 14

Veřejné zakázky

Tato část webových stránek obsahuje údaje, které zadavatel (městská část Praha 14 nebo příspěvkové organizace, jimž je městská část Praha 14 zřizovatelem) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejným zakázkách a interními předpisy zadavatele zveřejňuje. Profil zadavatele Městská část Praha 14 najdete na adrese: https://ezak.praha14.cz/profile_display_2.html

Městská část Praha 14 je od července 2021 členem Platformy odpovědného veřejného zadávání. Jako taková má k dané problematice zajištěno odborné zázemí, metodiku, odborné materiály a přístup ke vzdělávacím aktivitám (semináře, konference, diskusní fóra apod.). Zároveň s ostatními členy platformy může sdílet příklady z praxe. Platformu zřizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (za finanční podpory poskytnuté v rámci evropského Operačního programu Zaměstnanost). Podrobnosti k projektu jsou dostupné na webu www.sovz.cz.