Měňte s námi Prahu 14

Na čem právě pracujeme

Příprava a realizace oprav terminálu

  • Část opatření ke zlepšení stávajícího stavu se již realizuje za spolupráce Technické správy komunikací a.s., MČP14, Dopravního podniku i dalších organizací HMP.
Nový informační panel

Nový informační panel

  • V roce 2021 dojde k zahájení oprav terminálu jako je zatékání do konstrukcí, oprava a nátěr zábradlí a výměna přístřešků nad nástupišti.

Otevření parkoviště P+R a dalších parkovacích ploch

  • V tomto roce 2021 dojde k dokončení návazného kapacitního parkovacího domu P+R pro 880 vozidel. V přilehlé ulici Chlumecká letos také došlo k vyznačení dalších 101 parkovacích stání, které jsou k dispozici všem dojíždějícím.

Dopracování návrhu studie revitalizace

  •  Zapracování získaných podnětů a připomínek od klíčových aktérů.