Měňte s námi Prahu 14

Zapojené subjekty a jejich cíle

Do realizace projektu jsou zapojeny následující subjekty:

  • Městská část Praha 14 a její dotčené odbory. (Zpracování příslušných projektových dokumentů, koordinace projektu a zapojení veřejnosti do participace.)
  • Hlavní město Praha (částečné krytí finančních prostředků)
  • Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy  (IPR Praha je hlavním koncepčním pracovištěm hl. m. Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty. Garant nadřazeného programu, zajištění sdílení zkušeností, školení a koordinace s dalšími městskými částmi v programu.)
  • Správa majetku Praha 14 a.s. (Spravuje majetek městské části Praha 14 za účelem správy jejího bytového i nebytového fondu. Spolupráce v rámci dotčených objektů v lokalitě.)
  • Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (Spravuje, udržuje, opravuje a dále rozvíjí majetek města – silnice II. a III. třídy, místní a vybrané účelové komunikace na území hlavního města. Koordinace přípravy a realizace investičních projektů v oblasti.)