ÚMČ P14

Působnost městské části

Správní působnost městské části Praha 14

Dne 21.12.2000 se Zastupitelstvo hlavního města Prahy usneslo vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, obecně závaznou vyhlášku 55/2000, kterou se vydává nový Statut hl.m.Prahy, platný od 1.7.2001.

Změny vyhlášky 55/2000:

Dne 27.5.2004 Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo obecně závaznou vyhlášku (27.5.2004) (rtf, 37KB), kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 24.6.2004 se Zastupitelstvo hlavního města Prahy usneslo vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze obecně závaznou vyhlášku č. 12, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 24.2.2005 se Zastupitelstvo hlavního města Prahy usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku (24.2.2005) (formát .rtf, 29KB), kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou upraveny kompetence územní samosprávy ve školství jednotlivých městských částí a dále kompetence výkonu státní správy ve školství, které vykonávají městské části Praha 1 – 22.

 

Vybrané části vyhlášky č. 55/2000:

Část druhá

Záležitosti , které se svěřují do působnosti městských částí nad rozsah stanovený zákonem
Hlava I
Samostatná působnost

§ 2

Do samostatné působnosti všech městských částí se nad rozsah stanovený zákonem svěřují záležitosti uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky (67Kb).
Hlava II
Přenesená působnost

§ 3

(1) Do přenesené působnosti všech městských částí se nad rozsah stanovený zákonem svěřují záležitosti uvedené v části A přílohy č. 3 této vyhlášky (112KB).

(2) Do přenesené působnosti městských částí, které nevedou matriku, se nad rozsah stanovený zákonem svěřují záležitosti uvedené v části B přílohy č. 3 této vyhlášky.

(3) Městské části vykonávají přenesenou působnost podle odstavce 1 a 2 na svém území.

§ 4

(1) Do přenesené působnosti městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 14, Praha 15, Praha – Horní Počernice, Praha – Kbely, Praha – Letňany, Praha – Radotín, Praha – Řepy, Praha – Uhříněves a Praha – Újezd nad Lesy se nad rozsah stanovený zákonem svěřují záležitosti uvedené v části A přílohy č. 4 této vyhlášky (272KB).

(2) Do přenesené působnosti městských částí Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 14, Praha 15, Praha – Horní Počernice, Praha – Kbely, Praha – Letňany, Praha – Radotín, Praha – Řepy, Praha – Uhříněves a Praha – Újezd nad Lesy se nad rozsah stanovený zákonem svěřují záležitosti uvedené v části B přílohy č. 4 této vyhlášky.

(16) Městská část Praha 14 vykonává přenesenou působnost podle odstavců 1 a 2 a přenesenou působnost uvedenou v části C přílohy č. 4 této vyhlášky na svém území a na území městské části Praha – Dolní Počernice.

Z hlediska ústředních orgánů státní správy je Praha 14 součástí obvodu Praha 9.

 

Informace Odboru výstavby:

Odbor výstavby informuje o změnách, ke kterým došlo v souvislosti se změnou obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy – č. 55/2000 Sb hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů:

Dochází ke změně předmětu působnosti odboru výstavby – dle zákona č. 50/1976 Sb (stavební zákon) je svěřen do působnosti odboru výstavby výkon působnosti stavebního úřadu s výjimkou světelných signalizačních zařízení a nosných konstrukcí pro dopravně informační systémy a dopravní značení.

K této změně došlo v souladu s decentralizací rozhodování v rámci reformy veřejné správy a z důvodu jasného určení příslušnosti stavebního úřadu v územním řízení a jednotného posuzování staveb v řízení územním a stavebním.
Stejně jako stavební povolení tak i územní rozhodnutí vydávané OV , Úřadem MČ bude v případném odvolacím řízení přezkoumávat MHMP.
V případě celoměstského zájmu u jednotlivých zvlášť technicky obtížných nebo neobvyklých staveb nebo u opatření s rozsáhlejšími účinky na životní prostředí a jeho okolí, může MHMP využít svého práva dle § 123 stavebního zák. a vyhradit si pravomoc stavebního úřadu.

Ing. Věra Joudová
Ved odboru výstavby


Podle nového Statutu hl. m. Prahy, platného od 1.7.2001, má Praha dvacet dva správní obvody, do kterých je rozděleno 57 městských částí:

Číslo správního obvodu Pověřená
MČ pro správní obvod
Zařazené MČ
1 Praha 1 Praha 1
2 Praha 2 Praha 2
3 Praha 3 Praha 3
4 Praha 4 Praha 4, Kunratice
5 Praha 5 Praha 5, Slivenec
6 Praha 6 Praha 6, Suchdol, Lysolaje, Nebušice, Přední Kopanina
7 Praha 7 Praha 7, Troja
8 Praha 8 Praha 8, Ďáblice, Březiněves, Dolní Chabry
9 Praha 9 Praha 9
10 Praha 10 Praha 10
11 Praha 11 Praha 11, Šeberov, Újezd u Průhonic, Křeslice
12 Praha 12 Praha 12, Libuš
13 Praha 13 Praha 13, Řeporyje
14 Praha 14 Praha 14, Dolní Počernice
15 Praha 15 Praha 15, Dolní Měcholupy, Štěrboholy, Petrovice, Dubeč
16 Praha 16 (Radotín ) * Praha 16, Velká Chuchle, Lochkov, Zbraslav, Lipence
17 Praha 17 (Řepy) * Praha 17, Zličín
18 Praha 18 (Letňany) * Praha 18, Čakovice (od 1.11.2007)
19 Praha 19 (Kbely) * Praha 19, Vinoř, Satalice, Čakovice (do 31.10.2007)
20 Praha 20 (Horní Počernice) * Praha 20
21 Praha 21 (Újezd nad Lesy) * Praha 21, Klánovice, Koloděje, Běchovice
22 Praha 22 (Uhříněves ) * Praha 22, Královice, Nedvězí, Kolovraty, Benice

* Městské části Radotín, Řepy, Letňany, Kbely, Horní Počernice a Uhříněves se od 1. ledna 2002 označují Praha 16 až 22.