Samospráva ÚMČ Praha 14

Vyhledávání v usneseních Rady

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument
38 18. 5. 2020 267/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
38 18. 5. 2020 266/RMČ/2020 k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostor nesloužící podnikání o výměře 19 m 2 - garážového stání č. 4 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 849 ulice Gen. Janouška, Praha 9 dokument
38 18. 5. 2020 265/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 dokument
38 18. 5. 2020 264/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 dokument
38 18. 5. 2020 263/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 765, ul. Rochovská, Praha 9 dokument
38 18. 5. 2020 262/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 758, ul. Bryksova, Praha 9 dokument
38 18. 5. 2020 261/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 759, ul. Bryksova, Praha 9 dokument
38 18. 5. 2020 260/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 759, ul. Bryksova, Praha 9 dokument
38 18. 5. 2020 259/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 756, ul. Bryksova, Praha 9 dokument
38 18. 5. 2020 258/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 dokument
38 18. 5. 2020 257/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9 dokument
38 18. 5. 2020 256/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 dokument
38 18. 5. 2020 255/RMČ/2020 k uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy se Správou železnic, státní organizací dokument
38 18. 5. 2020 254/RMČ/2020 k uzavření smlouvy k zajištění odběru elektrické energie a přeúčtování nákladů na její spotřebu k veřejnému osvětlení v parku v ulici Splavná dokument
38 18. 5. 2020 253/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 0717/2016/OSM/1070 dokument
38 18. 5. 2020 252/RMČ/2020 k prodeji podílu 1/2 na pozemku parc. č. 831/10, k. ú. Hloubětín dokument
38 18. 5. 2020 251/RMČ/2020 k aktualizované žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko ke směně pozemků nebo jejich částí parc. č. 2541/9, 2541/10, 2541/14, 2541/15, 2541/16 za část pozemků parc. č. 791/2 a 791/5, všechny v k. ú. Hloubětín dokument
38 18. 5. 2020 250/RMČ/2020 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1351/18, k. ú. Hloubětín dokument
38 18. 5. 2020 249/RMČ/2020 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem Výměny podlahových krytin v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. dokument
38 18. 5. 2020 248/RMČ/2020 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem Opravy a servis oken a dveří v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. dokument
38 18. 5. 2020 247/RMČ/2020 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávky a montáže kuchyňských sestav v bytových domech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. dokument
38 18. 5. 2020 246/RMČ/2020 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Malířské práce v ZŠ Generála Janouška dokument
38 18. 5. 2020 245/RMČ/2020 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Částečná výměna stoupaček v budově MŠ Chvaletická dokument
38 18. 5. 2020 244/RMČ/2020 k návrhu na udělení odměn pro ředitelky a pracovníky škol, kteří bezprostředně zajištovali vzdělávání (pedagogičtí pracovníci), stravování a úklid v období nouzového stavu v Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874, Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří. Venclíků 1140, Mateřské škole Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766 dokument
38 18. 5. 2020 243/RMČ/2020 k návrhu na osobní příplatek ředitelce příspěvkové organizace Praha 14 kulturní dokument
38 18. 5. 2020 242/RMČ/2020 k dílčí účetní závěrce včetně výsledku hospodaření městské části Praha 14 za rok 2019 dokument
38 18. 5. 2020 241/RMČ/2020 k návrhu na 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 dokument
38 18. 5. 2020 240/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0543/2018/SMP14/1050 na zajištění průběžné deratizace objektů ve správě MČ Praha 14 dokument
38 18. 5. 2020 239/RMČ/2020 k návrhu na schválení ukončení nájemní smlouvy výpovědí pro zvlášť závažné porušení povinnosti ze strany nájemce dokument
38 18. 5. 2020 238/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 ukončením nájemní smlouvy č. 130/2009 ze dne 14. 10. 2009 a uzavřením nájemní smlouvy s novým nájemcem k bytu č. 31, o velikosti 2 + kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 dokument
38 18. 5. 2020 237/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 ukončením nájemní smlouvy č. 168/2015 ze dne 23. 12. 2015 a uzavřením nájemní smlouvy s novým nájemcem k bytu č. 4, o velikosti 3 + 1 v č. p. 766, ul. Rochovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 dokument
37 4. 5. 2020 236/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění vedení komunikační sítě do pozemků parc. č. 881/27, 961, 965, 974 a 985/1, k. ú. Hostavice dokument
37 4. 5. 2020 235/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o výpůjčce na plochy pro umístění 8 ks infopanelů na pozemcích parc. č. 232/2, 232/486 a 72/2 v k. ú. Černý Most, pozemcích parc. 566/82, 782/21, 2584/21vše v k. ú. Hloubětín a pozemku parc. č. 2725/6 v k. ú. Kyje dokument
37 4. 5. 2020 234/RMČ/2020 k žádosti Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 793/1 o výměře 552 m 2 a pozemku parc. č. 185/1, k. ú. Kyje dokument
37 4. 5. 2020 233/RMČ/2020 k zahájení veřejné zakázky na služby Zajištění výkonu technického dozoru na akci - Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení _ dokument
37 4. 5. 2020 232/RMČ/2020 k poskytnutí daru na podporu vydání knihy dokument
37 4. 5. 2020 231/RMČ/2020 k souhlasu s realizací projektů financovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony III pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 dokument
37 4. 5. 2020 230/RMČ/2020 k poskytnutí příspěvku na účast žáků 7. tříd na lyžařském výcvikovém kurzu pro základní školy zřizované MČ Praha 14 dokument
37 4. 5. 2020 229/RMČ/2020 k návrhu na stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Praha 14 kulturní dokument
37 4. 5. 2020 228/RMČ/2020 k obnovení provozu mateřských škol, zřizovaných městskou částí Praha 14 dokument