Samospráva ÚMČ Praha 14

Vyhledávání v usneseních Rady

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument
59 19. 4. 2021 231/RMČ/2021 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dokument
59 19. 4. 2021 230/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 16 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
59 19. 4. 2021 229/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 18 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
59 19. 4. 2021 228/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
59 19. 4. 2021 227/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 11 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
59 19. 4. 2021 226/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 759, Bryksova ul., Praha 9 dokument
59 19. 4. 2021 225/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 759, Bryksova ul., Praha 9 dokument
59 19. 4. 2021 224/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9 dokument
59 19. 4. 2021 223/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 dokument
59 19. 4. 2021 222/RMČ/2021 k řešení situace ohledně pozemku parc. č. 1841/16, k. ú. Hloubětín dokument
59 19. 4. 2021 221/RMČ/2021 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 708/2 v k. ú. Hloubětín dokument
59 19. 4. 2021 220/RMČ/2021 k zapojení MČ Praha 14 do kampaně Pocitová mapa Zdravá Praha 2021 dokument
59 19. 4. 2021 219/RMČ/2021 k návrhu na přijetí daru od obchodní společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9 - Kyje na zbudování nových přístřešků zastávky MHD Sídliště Jahodnice dokument
59 19. 4. 2021 218/RMČ/2021 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0594/2020/OI/1101 na akci Projekční práce na rekonstrukci gastroprovozu objektu Parník, ul. Gen. Janouška 902, Praha 9 dokument
59 19. 4. 2021 217/RMČ/2021 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0730/2020/OI/1050 na akci Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Hloubětínská dokument
59 19. 4. 2021 216/RMČ/2021 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0752/2020/OI/1050 na akci Vybudování odborných učeben na základních školách - stavební práce - opakované řízení 3 ZŠ Bří Venclíků dokument
59 19. 4. 2021 215/RMČ/2021 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0753/2020/OI/1050 na akci Vybudování odborných učeben na základních školách - stavební práce - opakované řízení 2 ZŠ Gen. Janouška dokument
59 19. 4. 2021 214/RMČ/2021 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0754/2020/OI/1050 na akci Vybudování odborných učeben na základních školách - stavební práce - opakované řízení 1 ZŠ Šimanovská dokument
59 19. 4. 2021 213/RMČ/2021 k uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. j. 0040/2021/OI/1010 na akci Vybudování odborných učeben na základních školách - opakované řízení 1 - IT vybavení dokument
59 19. 4. 2021 212/RMČ/2021 k návrhu na poskytnutí dotací v programu Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na roky 2021 - 2022 dokument
59 19. 4. 2021 211/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o partnerství při realizaci dílčího projektu v rámci projektu Podpora integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2021 dokument
59 19. 4. 2021 210/RMČ/2021 ;k informaci o finančním vypořádání dotací v programech oblast 1 - sociální a návazné služby a příspěvek na zajištění služby poskytnutých v roce 2020 z rozpočtu městské části Praha 14 dokument
59 19. 4. 2021 209/RMČ/2021 k informaci o finančním vypořádání dotací v rámci Dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 a individuálních dotací poskytnutých v roce 2020 z rozpočtu městské části Praha 14 dokument
59 19. 4. 2021 208/RMČ/2021 k Plánu rozvoje oblasti kultury, umění a sportu na léta 2021 - 2024 v rámci MČ Praha 14 dokument
59 19. 4. 2021 207/RMČ/2021 ke konání farmářských trhů na MČ Praha 14 v roce 2021 dokument
59 19. 4. 2021 206/RMČ/2021 k návrhu na schválení odpisových plánů příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 na rok 2021 dokument
59 19. 4. 2021 205/RMČ/2021 k návrhu na 3. rozpočtové opatření v období rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2021 dokument
59 19. 4. 2021 204/RMČ/2021 podnět na změnu ÚPn SÚ HMP v oblasti Na Hutích - lokalita sever iniciovaný městskou částí Praha 14 zkráceným postupem dokument
59 19. 4. 2021 203/RMČ/2021 vyjádření městské části Praha 14 k oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, Areál zpracování dřeva a kompostárna Horní Lada dokument
59 19. 4. 2021 202/RMČ/2021 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
59 19. 4. 2021 201/RMČ/2021 k odvolání a jmenování člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady dokument
59 19. 4. 2021 200/RMČ/2021 k odvolání a jmenování člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce dokument
59 19. 4. 2021 199/RMČ/2021 k návrhu na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 137 m2 v objektu č. p. 758/62, ul. Bryksova, Praha 14 - Černý Most s účastníkem výběrového řízení dokument
59 19. 4. 2021 198/RMČ/2021 k návrhu na schválení pronájmu prostor nesloužící k podnikání o celkové výměře 69,33 m2 v objektu č. p. 1067, ul. Vlčkova, Praha 9 dokument
59 19. 4. 2021 197/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 dokument
58 7. 4. 2021 196/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě dokument
58 7. 4. 2021 195/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dokument
58 7. 4. 2021 194/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o směně pozemků, k. ú. Kyje, ul. Světská dokument
58 7. 4. 2021 193/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelu NN do pozemků parc. č. 939/1 a parc. č. 946. oba v k. ú. Hostavice dokument
58 7. 4. 2021 192/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelu VN k akci Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha - Vysočany (včetně) dokument