Samospráva ÚMČ Praha 14

Vyhledávání v usneseních Rady

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument
17* 9. 7. 2019 394/RMČ/2019 k umístění informačních tabulí MČ Praha 14 u komunikací při vjezdu na území MČ Praha 14 dokument
17* 9. 7. 2019 393/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Zajištění dotačního managementu na akci - Energetická renovace 4 základních škol na Praze 14 dokument
17* 9. 7. 2019 392/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Altán MŠ Paculova, Globus za lepší svět dokument
17* 9. 7. 2019 391/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Zajištění výkonu koordinátora BOZP a technického dozoru na akce - Energetická renovace 4 základních škol na Praze 14 dokument
17* 9. 7. 2019 390/RMČ/2019 k částečné revokaci usnesení č. 381/RMČ/2019 k vyhodnocení veřejné zakázky Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 a výtah zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení a zrušení dílčí části veřejné zakázky Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 a výtah zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
16 24. 6. 2019 389/RMČ/2019 k návrhu na schválení Výroční zprávy a účetní závěrky akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2018 a souhlasu s rozdělením zisku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2018 ve výši 86.803,30 Kč dokument
16 24. 6. 2019 388/RMČ/2019 k uzavření dodatku pachtovních smluv na zahrádky v Borské ulici, kterými si pachtýři vyměňují díly zahrady dokument
16 24. 6. 2019 387/RMČ/2019 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2574/61 a parc. č. 2574/63, k. ú. Kyje dokument
16 24. 6. 2019 386/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0600/2018/OI/1050 na akci Komunitní centrum Hloubětínská 55 - zahrada dokument
16 24. 6. 2019 385/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0628/2018/OI/1050 na akci Revitalizace vnitrobloku Mochovská dokument
16 24. 6. 2019 384/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Ostraha objektů Úřadu městské části Praha 14 zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dokument
16 24. 6. 2019 383/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Úpravy vjezdu a bezbariérového napojení farního pozemku u kostela sv. Jiří v Hloubětíně na pozemek KC H55 dokument
16 24. 6. 2019 382/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce Výstavba polytechnických zahrad III. Praha 14 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
16 24. 6. 2019 381/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 a výtah zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
16 24. 6. 2019 380/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna podlahové krytiny pro MŠ Kostlivého dokument
16 24. 6. 2019 379/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky na služby Projektová příprava - Vlakové zastávky Praha 14 zadávané formou nadlimitního řízení dokument
16 24. 6. 2019 378/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka interaktivních tabulí včetně příslušenství dokument
16 24. 6. 2019 377/RMČ/2019 k zajištění sortimentu k provozu kaváren na Plechárně a v H55 příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní v rámci její doplňkové činnosti dokument
16 24. 6. 2019 376/RMČ/2019 k uzavření dodatku ke smlouvě o financování projektu Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní učebny v zahradách I. v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR dokument
16 24. 6. 2019 375/RMČ/2019 k dodatkům č. 1 ke smlouvě o výpůjčce Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964, IČO: 61386618, Základní školy, Praha 9, Černý Most - Gen. Janouška 1006, IČO: 61386898, Základní školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918, IČO: 61381233 a dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140, IČO: 63832836 dokument
16 24. 6. 2019 374/RMČ/2019 na souhlas k přijetí věcného daru - kávovaru dokument
16 24. 6. 2019 373/RMČ/2019 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 dokument
16 24. 6. 2019 372/RMČ/2019 k návrhu na 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 dokument
16 24. 6. 2019 371/RMČ/2019 k uzavření darovací smlouvy s obchodní společností Coca - Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o., Českobrodská 1329, Praha 9 dokument
16 24. 6. 2019 370/RMČ/2019 k návrhu obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí dokument
16 24. 6. 2019 369/RMČ/2019 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy dokument
16 24. 6. 2019 368/RMČ/2019 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k návrhu nařízení hl. m. Prahy o maximálních cenách osobní taxislužby dokument
16 24. 6. 2019 367/RMČ/2019 k projednání návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů dokument
16 24. 6. 2019 366/RMČ/2019 ke schválení revize směrnice QS 74-01 V04R03 Zadávání veřejných zakázek dokument
16 24. 6. 2019 365/RMČ/2019 k informaci o provedení kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku matrik a vidimace a legalizace dokument
16 24. 6. 2019 364/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 28 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
16 24. 6. 2019 363/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 18 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
16 24. 6. 2019 362/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 17 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
16 24. 6. 2019 361/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP dokument
16 24. 6. 2019 360/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP dokument
16 24. 6. 2019 359/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP dokument
16 24. 6. 2019 358/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP dokument
16 24. 6. 2019 357/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP dokument
16 24. 6. 2019 356/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP dokument
16 24. 6. 2019 355/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument