Samospráva ÚMČ Praha 14

Vyhledávání v usneseních Rady

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument
71 18. 10. 2021 704/RMČ/2021 k návrhu na zajištění uzavření smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů na dodávku elektrické energie a zemního plynu na rok 2022 pro městskou část Praha 14 a její příspěvkové organizace a Správu majetku Praha 14. a. s. dokument
71 18. 10. 2021 703/RMČ/2021 k návrhu na zrušení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Provozovatel farmářských trhů u stanice Metra B Rajská zahrada, Černý Most a Hloubětín dokument
71 18. 10. 2021 702/RMČ/2021 k výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na službu administrace architektonicko - výtvarné soutěže umělecké dílo ve veřejném prostoru sídliště Vybíralova dokument
71 18. 10. 2021 701/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky Vybudování polytechnických učeben na základních školách - dodávky - opakované řízení - mobiliář zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
71 18. 10. 2021 700/RMČ/2021 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rekonstrukce 7 bytových jader (ulice Kardašovská, Slévačská, Rochovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14 zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dokument
71 18. 10. 2021 699/RMČ/2021 k návrhu na zajištění realizace opravy a výměny segmentů orientačního systému Polikliniky Parník Černý Most, Generála Janouška 902, Praha 14 dokument
71 18. 10. 2021 698/RMČ/2021 k návrhu na zajištění realizace opravy vstupu Polikliniky Parník Černý Most, Generála Janouška 902, Praha 14 dokument
71 18. 10. 2021 697/RMČ/2021 k návrhu na zajištění realizace výmalby společných prostor bytových domů ve správě společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. dokument
71 18. 10. 2021 696/RMČ/2021 k návrhu na zajištění realizace správy, provozu, údržby a opravy tepelných zařízení zadavatele pro rozvod tepla a teplé užitkové vody a jejich vnějších rozvodů ve správě SMP 14, a.s. dokument
71 18. 10. 2021 695/RMČ/2021 k návrhu na zajištění realizace výměny bezpečnostního kování v objektech garáží dokument
71 18. 10. 2021 694/RMČ/2021 k návrhu na zajištění přeložky komunikačního zařízení společnosti SITEL, spol. s r.o. v rámci investiční akce Zklidnění ulice Rožmberská - úpravy křižovatek Broumarská - Rožmberská a Broumarská - Českobrodská dokument
71 18. 10. 2021 693/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelem základní školy jako zaměstnancem a základní školou jako zaměstnavatelem v rámci projektu č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021241 ZŠ Vybíralova Šablony III dokument
71 18. 10. 2021 692/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelem základní školy jako zaměstnancem a základní školou jako zaměstnavatelem v rámci projektu Podpora žáků s OMJ reg. č. CZ.07.468/0.0/0.0/18_066/0001527 dokument
71 18. 10. 2021 691/RMČ/2021 k návrhu na poskytnutí odměny k životnímu jubileu ředitelky ZŠ Šimanovská dokument
71 18. 10. 2021 690/RMČ/2021 k návrhu na podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast adiktologických služeb na rok 2022 dokument
71 18. 10. 2021 689/RMČ/2021 k podání projektů v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast prevence kriminality pro MČ na rok 2022 dokument
71 18. 10. 2021 688/RMČ/2021 k návrhu na 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 dokument
71 18. 10. 2021 687/RMČ/2021 k auditům udržitelného rozvoje dokument
71 18. 10. 2021 686/RMČ/2021 k návrhu na jmenování člena Komise MA21 a zapojování veřejnosti dokument
71 18. 10. 2021 685/RMČ/2021 k návrhu na revokaci usnesení RMČ Praha 14 č. 637/RMČ/2021 - poskytnutí daru rodinám hasičů zahynulých při výbuchu plynu v Koryčanech dokument
71 18. 10. 2021 684/RMČ/2021 ke schválení nového vydání instrukce Enviromentálně šetrný provoz dokument
71 18. 10. 2021 683/RMČ/2021 ke změně organizační struktury Úřadu městské části Praha 14 dokument
71 18. 10. 2021 682/RMČ/2021 k návrhu na schválení jednorázové slevy na nájemném ze zdravotních důvodů dokument
71 18. 10. 2021 681/RMČ/2021 k návrhu na schválení jednorázové slevy na nájemném z důvodu pandemie Covid19 dokument
71 18. 10. 2021 680/RMČ/2021 k návrhu na souhlas s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č.j. 0827/2017/SMP14/1070 dokument
71 18. 10. 2021 679/RMČ/2021 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 758, Bryksova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 dokument
71 18. 10. 2021 678/RMČ/2021 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 dokument
71 18. 10. 2021 677/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 dokument
71 18. 10. 2021 676/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 752, ul. Maňákova, Praha 9 dokument
71 18. 10. 2021 675/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
71 18. 10. 2021 674/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 dokument
71 18. 10. 2021 673/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 751, ul. Maňákova, Praha 9 dokument
71 18. 10. 2021 672/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
71* 12. 10. 2021 671/RMČ/2021 k uzavření dohody o převodu práv a povinností ke stavbě energetického díla z vydaného společného územního a stavebního povolení na stavbu Vybíralka 25 ZŠ a MŠ - Hospodaření s dešťovou vodou dokument
71* 12. 10. 2021 670/RMČ/2021 k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení k veřejné zakázce Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 - opakované řízení pro dílčí část 3 - MŠ Vybíralova dokument
71* 12. 10. 2021 669/RMČ/2021 k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení k veřejné zakázce Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 - opakované řízení pro dílčí část 2 - MŠ Bobkova dokument
71* 12. 10. 2021 668/RMČ/2021 k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení k veřejné zakázce Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 - opakované řízení pro dílčí část 1 - MŠ Gen. Janouška dokument
70 10. 10. 2021 667/RMČ/2021 k návrhu na 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 dokument
70 10. 10. 2021 666/RMČ/2021 k vyjádření městské části Praha 14 k záměru bytový dům Rajský Horizont na pozemku parc. č. 221/76 a 224/249 kat. území Černý Most dokument
70 10. 10. 2021 665/RMČ/2021 k postupu ve věci kontrolního zjištění protokolu č. 002583-2020/OPZP, č.j. SFZP 134795/2020, ze dne 7. 6. 2020, v rámci realizovaného projektu Energetická renovace objektu ZŠ Generála Janouška CZ.05.18/0.0/0.0/17_070/0006294 dokument