ÚMČ P14

Odbory úřadu

Výběr odboru

Kancelář úřadu

fax: 225 295 861

Kancelář úřadu v samostatné působnosti zabezpečuje činnosti dle zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů a zabezpečuje činnosti ve smyslu zákona č.131/2000 Sb., o hl. m. Praze, vše ve znění pozdějších předpisů.

Organizační členění:

  • vedoucí odboru
  • oddělení personální
  • oddělení sekretariátu členů rady
  • úsek krizového řízení
  • úsek RMČ a ZMČ
Životní situace v působnosti Kanceláře úřadu

Žádost o potvrzení souladu povodňového plánu pro pozemek, stavbu nebo provoz objektu s Povodňovým plánem MČ Praha 14

Vedoucí odboru
Rovan Daniel, Mgr. 225 295 253 Daniel.Rovan@praha14.cz

Oddělení

Oddělení sekretariátu členů rady; sekretariát tajemnice a vedení úřadu - Bratří Venclíků 1073
Holíková Irena, Ing. - asistentka tajemnice 225 295 237 Irena.Holikova@praha14.cz Vedoucí oddělení
Babicová Erika 225 295 512 Erika.Babicova@praha14.cz

asistentka starosty Jiřího Zajace

Dolanská Olga, DiS. 225 295 236 Olga.Dolanska@praha14.cz

asistentka místostarostky Soni Tománkové a radního Josefa Kutmona

Kubátová Klára 225 295 551 Klara.Kubatova@praha14.cz

asistentka 1. místostarostky Mgr. Márie Ševčíkové a radní Anety Hejrovské

Šikýřová Linda 225 295 390 Linda.Sikyrova@praha14.cz

asistentka místostarosty Jaromíra Krátkého

Personální oddělení - Bratří Venclíků 1073
Hanicová Lenka, Mgr. 225 295 254 Lenka.Hanicova@praha14.cz Vedoucí oddělení
Bezděková Jitka 225 295 288 Jitka.Bezdekova@praha14.cz

referentka vzdělávání

Jusanová Eliyarti 225 295 274 Eliyarti.Jusanova@praha14.cz

mzdová účetní

Komendová Jitka 225 295 365 Jitka.Komendova@praha14.cz

mzdová účetní

Mynaříková Lenka 225 295 242 Lenka.Mynarikova@Praha 14.cz
Úsek krizového řízení - Bratří Venclíků 1073
Součková Mikolášková Dagmar, Bc. 225 295 212 Dagmar.Souckova.Mikolaskova@praha14.cz Vedoucí úseku
Korsová Pavlína 225 295 207 Pavlina.Korsova@praha14.cz

referentka

Úsek RMČ a ZMČ - Bratří Venclíků 1073
Hladíková Kateřina 225 295 221 Katerina.Hladikova@praha14.cz Vedoucí úseku
Vacková Jana 225 295 251 Jana.Vackova@praha14.cz

referentka