ÚMČ P14

Odbory úřadu

Výběr odboru

Kancelář úřadu

fax: 225 295 861

Kancelář úřadu v samostatné působnosti zabezpečuje činnosti dle zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů a zabezpečuje činnosti ve smyslu zákona č.131/2000 Sb., o hl. m. Praze, vše ve znění pozdějších předpisů.

Organizační členění:

  • vedoucí odboru
  • oddělení personální
  • oddělení sekretariátu členů rady
  • úsek krizového řízení
  • úsek RMČ a ZMČ
Životní situace v působnosti Kanceláře úřadu

Žádost o potvrzení souladu povodňového plánu pro pozemek, stavbu nebo provoz objektu s Povodňovým plánem MČ Praha 14

Vedoucí odboru
Rovan Daniel, Mgr. 225 295 253 Daniel.Rovan@praha14.cz

Oddělení

Oddělení sekretariátu členů rady; sekretariát tajemnice a vedení úřadu - Bratří Venclíků 1073
Holíková Irena, Ing. - asistentka tajemnice 225 295 237 Irena.Holikova@praha14.cz Vedoucí oddělení
Babicová Erika 225 295 512 Erika.Babicova@praha14.cz

asistentka starosty Jiřího Zajace

Dolanská Olga, DiS. 225 295 236 Olga.Dolanska@praha14.cz

asistentka místostarostky Soni Tománkové a radního Josefa Kutmona

Ivana Marešová 225 295 390 Ivana.Maresova@praha14.cz

asistentka místostarosty Jaromíra Krátkého

Kubátová Klára 225 295 551 Klara.Kubatova@praha14.cz

asistentka 1. místostarostky Mgr. Márie Ševčíkové a radní Anety Hejrovské

Personální oddělení - Bratří Venclíků 1073
Chirilická Lenka, Mgr. 225 295 254 Lenka.Chirilicka@praha14.cz Vedoucí oddělení
Blažková Tereza, Ing. 225 295 288 Tereza.Blazkova@praha14.cz

referentka personálního oddělení – financování a rozpočet

Komendová Jitka 225 295 365 Jitka.Komendova@praha14.cz

mzdová účetní

Mynaříková Lenka 225 295 242 Lenka.Mynarikova@Praha14.cz
Úsek krizového řízení - Bratří Venclíků 1073
Vedoucí úseku
Korsová Pavlína 225 295 207 Pavlina.Korsova@praha14.cz

referentka

Úsek RMČ a ZMČ - Bratří Venclíků 1073
Hladíková Kateřina 225 295 221 Katerina.Hladikova@praha14.cz Vedoucí úseku
Vacková Jana 225 295 251 Jana.Vackova@praha14.cz

referentka