Život na Praze 14

Úvod

Globální odpovědnostSlovo globální znamená celosvětový, propojující a propojený, slovo odpovědnost vyjadřuje právní, morální a etickou schopnost nést následky za své činy. Tolik výkladový slovník.

Z pohledu vedení MČ Praha 14 spočívá význam sousloví globálně odpovědná městská část především v tom mluvit spolu, propojit se na našem území mezi sebou a začít se chovat tak, abychom se nemuseli stydět za to, co tvoříme, co tím myslíme a co tu po nás zůstane. Vnímáme význam z pohledu každého jednotlivce, který by měl být společensky a sociálně natolik zralý a uvědomělý, aby byl schopen reagovat na vztahy a vazby mezi svým životem, svým jednáním a činy vůči celé planetě. Je to o tom nemyslet jen na sebe, protože planetu máme jen jednu.

Rozhodnutí vychází z dlouhodobě realizované místní Agendy 21 na našem území, ze současné klimatické situace na Zemi a z postoje zástupců MČ k udržitelnému rozvoji. Ti jsou si plně vědomi společenského, morálního, ale i faktického významu radnice ve společnosti lidí na území, jako je městská část. Reálně si uvědomují vážnost, význam i případné hrozby dopadu svých rozhodnutí. Není jim jedno, v jakém stavu bude Praha 14 za několik let, a nechtějí zůstat pasivní vůči změnám, které se ve světě dějí.

Jako kolektiv bychom byli rádi, aby za našimi snahami byla vidět skutečná práce a měřitelné výsledky ve všech oblastech, kterých se globální odpovědnost týká. Máme několik předsevzetí:

  • Chceme využít všechny své možnosti i své know how, abychom přispěli ke zdravé budoucnosti naší planety.
  • Chceme nastavit spolupráci mezi občany, odborníky, zástupci spolků a podnikatelů v této oblasti.
  • Své působení z Úřadu městské části chceme zajištovat způsobem, který bude, co nejméně destruktivní vůči životnímu prostředí.
  • Chceme, aby naše působení z úřadu městské části bylo zajištováno šetrně vůči lokalitě, komunitám i z globálního hlediska.
  • Chceme se maximálně poučit z chyb minulosti a přizpůsobit tomu další plánovaní rozvoje.
  • Chceme více komunikovat o příbuzných tématech, propagovat tyto myšlenky a zajišťovat osvětu pro ty, co na městské části žijí, pracují či podnikají.
  • Chceme se dále vzdělávat, sdílet naše zkušenosti dál a zapojovat se do projektů podporujících tyto myšlenky.
  • Chceme, aby nám zapůjčený životní prostor byl příjemným a zdravým místem pro život a aby tomu tak bylo i pro další generace.

Jako instituce chceme být partnerem jak do diskuse, tak pro sdílení zkušeností nebo spolupráci. Veškeré kroky podniknuté v rámci činností k tomuto tématu budou v souladu s vnitřními předpisy ÚMČ Praha 14, realizací místní Agendy 21 a v harmonii s platnými strategickými dokumenty MČ Praha 14.