Měňte s námi Prahu 14

Participace na Lehovci

Lehovec

Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 – 2027

Hlavním smyslem projektu je dosažení dlouhodobého a koncepčního rozvoje sídliště Lehovec. Tato lokalita totiž nyní svým stavem odpovídá době svého vzniku a s tím spojených problémů. Proto byla vybrána jako vhodná oblast pro postupnou obnovu a vylepšení veřejného prostoru v rámci pilotního projektu spolupráce městské části s veřejností. Toho bude dosaženo zapracováním celkové vize a cílového stavu území sídliště Lehovec do strategického dokumentu plánu revitalizace. V rámci této přípravy a realizace projektu je důležitým úkolem zapojit co největší počet místních občanů, spolků, podnikatelů, stakeholderů (klíčových aktérů) do participativní/přípravné části projektu a společně najít příležitosti v jednotlivých oblastech rozvoje. To vše s ohledem na reálné možnosti městské části a zainteresovaných subjektů/investorů v dané lokalitě.

V rámci pilotního projektu se již budou realizovat dílčí úpravy a zlepšení podoby lokality – výsadba, značení, doplnění mobiliáře, řešení úklidu apod.

Na městské části Praha 14 je (dle rozhodnutí vedení MČ), v rámci celoměstského programu Koordinátoři participativního plánování, realizován projekt „Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 – 2027“.

Tento celoměstský pilotní program bude realizován v období září 2020 až červen 2022. Po vyhodnocení pilotní části dá projekt vzniknout celoměstskému programu ‚Koordinátorů participativního plánování‘.