Měňte s námi Prahu 14

Harmonogram

Přípravná a analytická fáze

2016
Sociálně – antropologický průzkum potřeb uživatelů a návštěvníků parku

2018 – 2019
Schválení Záměru revitalizace Centrálního parku Černý Most

2019
LEDEN  – KVĚTEN 2019Projektová architektonicko-krajinářská soutěž
ZÁŘÍ 2019 – Představení soutěžních návrhů veřejnosti

2020
LEDEN 2020 – Výběr zhotovitele projekční dokumentace

Návrhová fáze

2020 – 2022
Dopracování architektonického návrhu revitalizace, zapracování připomínek a podnětů, zpracování dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Konzultace a projednání návrhu s klíčovými aktéry, dotčenými orgány státní správy a veřejností.

Realizační fáze

 2023 – 2025
Předpoklad celkové revitalizace Centrálního parku Černý Most dle zpracované a schválené dokumentace.