Měňte s námi Prahu 14

Kontakt

Zora Straková – vedoucí odd. strategického plánování Odboru majetku a strategického plánování