Čtrnáctka podle vás

Na čem právě pracujeme

  • Zapracování získaných podnětů a připomínek do dokumentace.
  • Řešení projektové přípravy a finančního krytí projektu.