Měňte s námi Prahu 14

Cíl projektu

  • Úprava a rozvoj celého terminálu Černý Most s ohledem na dnešní potřeby krátkých dopravních vazeb a efektivním využití prostoru i nákladů na údržbu.
  • Zlepšení prostupnosti terminálu a jeho navázání na centrum lokality sídliště Černý Most. Vytvoření místa pro setkávání, poskytování kvalitních služeb a reprezentativních prostor při příjezdu do Prahy.
  • Smyslem je vyřešit nejasné vlastnické vztahy, odblokovat údržbu a dlouhodobý rozvoj tohoto významného dopravního uzlu pro další dopravce a služby.
  • Zkrátit průjezdní cesty a doby pro autobusy, vyřešit objíždění terminálu a křížení s ostatní dopravou.
  • Realizace rychlých opatření ke stabilizaci stávajících konstrukcí, úpravě a zlepšení prostor pro cestující, doplnění nového osvětlení, mobiliáře a informačních panelů.