Měňte s námi Prahu 14

Co je již hotovo

Příprava podkladů a mapování oblasti

  • V průběhu zimy 2020/2021 byly shromážděny podklady pro projektovou přípravu, proběhlo kontaktování klíčových aktérů v oblasti, určení rozsahu projektu a připraveno zadání pro následné zpracování strategického dokumentu revitalizace sídliště Lehovec.

Dotazníkové šetření Lehovec

  • Na přelomu měsíce února a března 2021 proběhlo dotazníkové šetření na sídlišti Lehovec, které mělo za cíl zmapovat aktuální potřeby obyvatel Lehovce.
  • V rámci sběru se sešlo více jak 500 dotazníků, které nám pomohou s přípravou koncepční studie. Dalším důležitým podkladem budou získané připomínky a podněty od občanů.
  • Nyní se podklady zpracovávají a využijí se při jednání o změnách lokality s vedením města.

Vypsání soutěže na zhotovitele plánu revitalizace

  • V rámci měsíce dubna a května 2021 byla připravena a vypsána zakázka malého rozsahu na zpracování dokumentu „Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 – 2027“.