Samospráva ÚMČ Praha 14

Spoluúčast investorů na rozvoji MČ

Dne 12. 3. 2024 Zastupitelstvo městské části Praha 14 (ZMČ) schválilo Pravidla spoluúčasti investorů na rozvoji území městské části Praha 14.

Dne 25. 6. 2024 ZMČ schválilo navazující dokument – Statut Fondu spoluúčasti investorů na rozvoji území městské části Praha 14

Více informací, za jakých MČ Praha 14 podpoří novou výstavbu na svém území, je uvedeno rovněž v související tiskové zprávě.