Život na Praze 14

Území Prahy 14

Městská část Praha 14 se nachází se na severovýchodním okraji Prahy na území, které zahrnuje původní historické obce Kyje, Hloubětín, Hostavice a nové sídliště Černý Most. MČ Praha 14 je tvořena katastrálními územími a těmito hranicemi.

Katastrální území:
  • Černý Most (210,0 ha)
  • Hloubětín (73% k.ú. východně od Průmyslové ulice – 375,6 ha)
  • Kyje (569,5 ha)
  • Hostavice (197,6 ha)

 

 

kolac_P14_m

Hranice:

Graf rozlohy jednotlivých katastrálních území Prahy 14:Hostavice 15%,Černý Most 16%,Hloubětín 28%,Kyje 41% Od TKÚ Kbely-Vysočany-Hloubětín po katastrální hranici Vysočany-Hloubětín směrem jižním k průmyslovému polookruhu a dále k jihu k severnímu okraji Kbelské. Na křižovatce s Kolbenovou opouští k.h. a vede středem Kbelské, dále se lomí podél severních hranic parcel v ulici Konzumní k západu až do středu komunikace spojující Poděbradskou a Kolbenovou, kde se lomí k jihu. Středem této komunikace vede až do středu Poděbradské, kde se lomí k východu a na křižovatce Poděbradská-Průmyslová se lomí opět k jihu a pokračuje středem Průmyslové až ke katastrální hranici Hloubětín-Kyje a dále po stávající hranici až k TKÚ Hostavice-Černý Most-Dolní Počernice dále po k.h. Černý Most -Dolní Počernice k TKÚ Černý Most-Dolní Počernice-Horní Počernice dále po k.h. Černý Most-Horní Počernice k TKÚ Černý Most-Horní Počernice-Kyje a dále po stávající hranici až k TKÚ Kyje-Kbely-Hloubětín a dále po k.h. Kbely-Hloubětín k TKÚ Kbely-Vysočany-Hloubětín.

Zdroj: Příloha č. 1 k vyhlášce ZHMP č. 55/2000 ze dne 21.12.2000; je možno vyhledat na www.praha.eu