ÚMČ P14

Rozpočet

Schválený rozpočet MČ Praha 14 na rok 2021 včetně střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2026:

Provizorium:

Schválený rozpočet na rok 2019:

Provizorium:

Schválený rozpočet na rok 2018:

Schválený rozpočet na rok 2015: