ÚMČ P14

Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2019:


Provizorium:

Schválený rozpočet na rok 2018:

Schválený rozpočet na rok 2015: