ÚMČ P14

Rozpočet

Schválený rozpočet MČ Praha 14 na rok 2023 včetně střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2028:

Návrh rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2023

Provizorium:

Schválený rozpočet MČ Praha 14 na rok 2022 včetně střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2027:

Návrh rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2022

Provizorium:

Schválený rozpočet MČ Praha 14 na rok 2021 včetně střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2026:

Provizorium:

Schválený rozpočet na rok 2019:

Provizorium:

Schválený rozpočet na rok 2018: