ÚMČ P14

Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2015: