Život na Praze 14

Aktivity

MČ Praha 14 v rámci globální odpovědnosti realizuje jak adaptační opatření (opatření směřující k řešení dopadů změny klimatu), tak opatření mitigační (prevence dopadů změny klimatu). V tomto místě naleznete nejaktuálnější aktivity naší městské části, ať už jde o samostatné realizace nebo o součásti větších projektů.

Jednotlivé aktivity jsou pak k nalezení v konkrétních oblastech, pod které logicky spadají (viz menu vpravo).

 

VYHLÁŠENÍ 2. ROČNÍKU PROGRAMU ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PRAHY 14

Klub ekoMČ připravila druhý ročník programu se záměrem posílit rozvoj environmentální výchovy a výchovy k udržitelnému rozvoji v místních školách. Nad programem převzal záštitu Klub ekologické výchovy. I v tomto ročníku mohou školy vyhrát finanční ceny a získat titul Škola udržitelného rozvoje na dobu tří let. Více informací naleznete na stránce věnované výchově a vzdělávání k udržitelnému rozvoji.

leden 2024


DOTACE NA VÝMĚNU STARÝCH PLYNOVÝCH KOTLŮ

Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR představuje základní parametry dotace na výměnu starých plynových kotlů i zjednodušení podmínek pro podporu fotovoltaiky při zachování stávajících parametrů i maximální výše dotace. Neváhejte a zkuste požádat. Zcela nově je zde možnost vyměnit starý plynový kotel za tepelné čerpadlo.

srpen 2023

 


ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Ministerstvo životního prostředí připravuje Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2025–2035 (POH ČR), městská část Praha 14 šíří tuto informaci a přibližuje tak veřejnosti možnost účastnit se veřejné konzultace, vyjádřit svůj názor a ovlivnit směřování odpadového hospodářství v ČR na dalších 11 let.

červenec 2023


DESATERO RAD PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY


MČ Praha 14 spolupracuje v rámci aktivit ke Dni životního prostředí s Energetickým regulačním úřadem. Jak se nenechat napálit? Chcete vědět kolik platíte a za co? Tyto a další otázky vám pomůže zodpovědět Desatero rad před uzavíráním smlouvy.

červen 2023


RECYKLUJ MOBIL NA PRAZE 14

Městská část Praha 14 se letos poprvé zapojila do kampaně „Recykluj mobil“  se společností Remobil. Na 13 místech na Praze 14 se podařilo sesbírat 112 mobilních zařízení a snížit tak emise CO2 o 259 kg a v rámci celé republiky se MČ Praha 14 umístila na prvním místě v počtu sebraných zařízení.

duben – červen 2023


SÁZÍME BUDOUCNOST

 

MČ Praha 14 se zapojila do iniciativy Sázíme budoucnost.
Do interaktivní mapy vytvořené touto iniciativou byly zaznamenány všechny stromy vysazené MČ Praha 14 v roce 2022. MČ nadále podporuje výsadbu stromů mimo les na území ČR, což si iniciativa klade za cíl a veškeré další výsadby budou nadále zaznamenávány. Za rok 2022 jde o výsadbu 37 stromů na území MČ Praha 14.

leden 2023


DOTACE NA UDRŽITELNÉ PROJEKTY


MČ Praha 14 podporuje i v roce 2023 udržitelné projekty.
Novinkou dotací 2023 je podpora cílená na opatření pro zadržování vody pro občany prahy 14.

prosinec 2022

 


NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR představuje program pro podpora rychle a snadno realizovatelných úsporných opatření určená pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy Nová zelená úsporám Light. Žádat můžete od 9. ledna 2023.

listopad 2023

 


DOBRÁ PRAXE = PŘEDÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ V RÁMCI PUBLIKACE PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD 2022

PŘÍVĚTIVÝ ÚŘADMěstská část se podílela na tvorbě publikace Přívětivý úřad 2022, kde byly prezentovány příklady dobré praxe v prostředí obcí s rozšířenou působností. MČ přispěla sdílením zkušeností se spuštěním aplikace „Moje 14“, která zajišťuje  rychlý oboustranný tok informací v souladu s moderními trendy.

srpen 2022

 


DOTACE NA PROJEKTY PODPORUJÍCÍ MITIGAČNÍ A ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ

formulář
V rámci vyhlášeného dotačního programu pro podporu kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat pro rok 2022 bylo žadatelům umožněno žádat v oblasti Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti i na projekty podporující mitigační a adaptační opatření.

leden 2022

 


PLÁN ROZVOJE GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI

MČ Praha má schválený Plán rozvoje globální odpovědnosti pro léta 2022 – 2024.

prosinec 2021


MČ PRAHA 14 OBHÁJILA KATEGORII „A“

Místní Agenda 21
MČ Praha 14 prošla 1. 11. 2021 obhajobou kategorie „A“ v programu místní Agenda 21 a nejvyšší kategorii úspěšně obhájila.

listopad 2021


JAK HOSPODAŘIT S DEŠŤOVOU VODOU?

Jak hospodařit s dešťovou vodou


Máte zahrádku nebo kousek pozemku a chtěli byste lépe nakládat s vodou? Nápady, rady a tipy vám přináší příručka Jak hospodařit s dešťovou vodou, kterou vydal Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., pro Středisko ekologické výchovy, Lesy hl. m. Prahy ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR a Fakultou stavební ČVUT .

 

červen 2021


PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ NA ŠKOLÁCH

MČ Praha 14 se rozhodla zlepšit situaci v oblasti monitoringu a vyhodnocovaní vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) a podat školám pomocnou ruku v oblasti rozvoje udržitelné výchovy, a tak od září 2021 startuje na místních mateřských a základních školách nová soutěž „Škola udržitelného rozvoje Prahy 14“.  Soutěž vznikla ve spolupráci s Klubem environmentální výchovy (KEV), který ji i zaštituje.
Cílem soutěže je školám a hlavně žákům pomoci v orientaci se v prostředí udržitelnosti a nalézt silné a slabé stránky v realizaci environmentálních opatření u nich na školách.
Oceněni ve své snaze budou nejen nejlepší školy, ale i ty začínající, které něco chtějí zkusit, ale zatím nemají potřebné zkušenosti.

květen 2021