Samospráva ÚMČ Praha 14

Projekty

Modernizace zařízení a vybavení učeben III.
Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002237

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2022
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2023

Hlavním cílem projektu je realizace odborných učeben ve vybraných školách na území Prahy 14. Plánovaný projekt umožní vytvořit a modernizovat učebny ve dvou vybraných školách, a to ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda. Investičním záměrem na ZŠ Vybíralova je přestavba nevyhovujícího kinosálu v odbornou učebnu zeměpisu, která na této základní škole chybí. Investičním záměrem v MŠ Jahodě je nejen vybudování polytechnické venkovní učebny, ale také modernizace zařízení a vnitřního vybavení mateřské školy. Cílem realizace projektu je rozvoj klíčových dovedností pro zvýšení manuální zručnosti, jemné motoriky a práci s materiálem a modernizace vnitřního vybavení, které kromě zvýšení polytechnických dovedností bude zaměřeno také na podporu environmentálního vzdělávání.

Projekt je financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Logo evropského Operačního programu Praha - pól růstu

 


Rekonstrukce domova seniorů Bojčenkova 1099
reg. číslo: 013D313001110 (výzva č. 9/2021)

Navýšení kapacity domova seniorů Bojčenkova 1099
registrace akce 013D313001111 (výzva č. 7/2021)

Datum zahájení realizace: 26. 9. 2022
Předpokládané datum ukončení realizace: 07/2024

Oba projekty jsou spolufinancovány z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310.

Realizací projektů bude v Domově důchodců Bojčenkova 1099 zajištěn odpovídající materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou a dojde k navýšení kapacity.

 


Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník
reg. č.: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011591

Datum zahájení: 22.6.2022
Datum ukončení: 22.12.2022

Realizací projektu bude vybudován  decentralizovaný automatický systém nucené výměny vzduchu v ordinacích a čekárnách včetně rekuperace odpadního tepla. Tím dojde v prvé řadě k potřebné výměně vzduchu v těchto prostorách na základě měření koncentrace CO2 prostřednictvím IR čidel a současně díky rekuperaci odpadního tepla i k úsporám tepelné energie.

Projekt je financovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Logo Operačního programu Životní prostředí a logo Ministerstva životního prostředí

 


Energetická renovace objektu ZŠ Bratří Venclíků II
reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006584

Datum zahájení: 23.10.2018
Datum ukončení: 31.5.2019

Realizací projektu byl vybudován  decentralizovaný automatický systém nucené výměny vzduchu v učebnách včetně rekuperace odpadního tepla. Díky tomu dojde v prvé řadě k potřebné výměně vzduchu v učebnách na základě měření koncentrace CO2 prostřednictvím IR čidel a současně i k úsporám tepelné energie.

Projekt je financovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Logo Operačního programu Životní prostředí a logo Ministerstva životního prostředí

 


Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice
Registrační číslo: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001937

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2021
Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 10. 2022

Cílem projektu je vybudovat nový objekt určený pro provoz nízkoprahového a komunitního centra, který bude odpovídat potřebám nestátní neziskové organizace pro poskytování a zajišťování registrovaných služeb a aktivit komunitního centra a současně bude odpovídat potřebám jejích cílových skupin. Předpokládá se, že provoz nízkoprahového a komunitního centra bude organizovat a zajišťovat nestátní nezisková organizace Neposeda, z.ú., která tak nebude muset dále využívat provizorní či dočasně pronajaté prostory, bude moci působit na jednom obvyklém místě v dosahu svých klientů a bude tak moci plně obnovit nabízené sociální služby a dále rozvíjet aktivity komunitního centra.

V budově nízkoprahového a komunitního centra bude doplňkově umístěn sdílený prostor komunitního centra a komerčních kroužků určený pro provozování volnočasových aktivit především výtvarného charakteru, které budou nabízeny širší veřejnosti, ale současně budou moci vhodně doplňovat aktivity komunitního centra.

Projekt je financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

 

Logo evropského Operačního programu Praha - pól růstu

 


Pořízení elektromobilu pro MČ Praha 14
Registrační číslo: 1191100096

Celková výše dotace činí: 207 636 Kč
Datum zahájení projektu: 1. 11. 2020
Datum ukončení projektu: 22. 1. 2021

MČ Praha 14 pořídila v rámci 11. výzvy Národního programu Životního prostředí osobní vozidlo na alternativní elektrický pohon. Elektromobil je využíván pro plnění úkolů odboru dopravy ÚMČ Prahy 14. Předpokládaný roční nájezd je odhadován na cca 5 000 km. Očekávaným přínosem je výrazné snížení provozních nákladů, úspora PHM a z toho vyplývající výrazné snížení emisí, a tedy zlepšení kvality ovzduší v městské části Praha 14. Elektromobil nahradil stávající přepravu pracovníků Odboru dopravy po městské části Praha 14 starším vozidlem se vznětovým motorem.

Elektromobil MČ Praha 14

Projekt je financovaný z Národního programu Životní prostředí.

Loga Státního fondu ŽP a MŽP

 


Pořízení užitkového víceúčelového vozidla na alternativní elektrický pohon
Registrační číslo: 07301921

Celková výše dotace: 500 000 Kč
Datum zahájení projektu: 18. 12. 2019
Datum ukončení projektu: 15. 12. 2020

MČ Praha 14 pořídila v rámci výzvy Národního programu Životního prostředí č. 11/2018 užitkové víceúčelové vozidlo kategorie N1 na alternativní elektrický pohon (elektro multikáru), které nahradilo stávající multikáru se vznětovým pohonem. Elektro multikára Alke je využívána pro převoz různých nákladů, odpadků, listí, stanů využívaných pro veřejné akce MČ (např. farmářské trhy) atd. Elektro multikára je vybavena zametacím kartáčem a pro zimní období lze využít i sněhovou radlici. Předpokládaný roční nájezd je 6 000 km. Plánovaným přínosem je výrazné snížení provozních nákladů, zejména úspora PHM a z toho vyplývající snížení emisí.

Elektro multikára

Projekt je financovaný z Národního programu Životní prostředí.

Loga Státního fondu ŽP a MŽP

 


Hospodaření s dešťovou vodou – Vybíralka 25
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0008853

Projekt se týká revitalizace stávajícího parteru ZŠ a MŠ spočívající především v úpravách stávajících zelených ploch v rámci šetrného hospodaření s dešťovou vodou, vybudování zpevněných ploch s asfaltovým, dlážděným, zatravňovacím nebo mlatovým povrchem, doplnění vysoké zeleně, osazení stojanu na kola, vybudování nového oplocení vybraných ploch v areálu a novostavby malého pavilonu se sociálními, skladovými a střechou chráněnými odpočinkovými prostory určeného pouze pro letní provoz.

Projekt je financovaný z Operačního programu Životní prostředí
Datum zahájení realizace projektu: 13. 8. 2020
Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 10. 2021

Hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka 25

 


Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bratří Venclíků, Praha 14
registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013080

Datum zahájení realizace projektu: 2. 1. 2021
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 30. 4. 2022

Předmětem podpory je přestavba konstrukcí střech ZŠ Bratří Venclíků v Praze 14 na vegetační zelené střechy. Přestavbou dojde k prodloužení životnosti střech, zlepší se jejich estetický vzhled a celková tepelná izolace. Díky akumulačním a retenčním schopnostem dokážou následně střechy zadržet až 305, 48 m3 srážkové vody.

Projekt je financovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Zde jsou ke stažení další podrobnosti k projektu.

Logo Operačního programu Životní prostředí a logo Ministerstva životního prostředí

 


Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen. Janouška, Praha 14
registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013079

Datum zahájení realizace projektu: 2. 1. 2021
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 30. 4. 2022

Předmětem podpory je přestavba konstrukcí střech ZŠ Gen. Janouška v Praze 14 na vegetační zelené střechy. Přestavbou dojde k prodloužení životnosti střech, zlepší se jejich estetický vzhled a celková tepelná izolace. Díky akumulačním a retenčním schopnostem dokážou následně střechy zadržet až 359,660 m3 srážkové vody.

Projekt je financovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Zde jsou ke stažení další podrobnosti k projektu.

Logo Operačního programu Životní prostředí a logo Ministerstva životního prostředí

 


Energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická SO 01 – dolní budova
reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006292

Datum zahájení projektu: 15. 7. 2019
Datum ukončení realizace: 31. 12. 2019

Realizací projektu byl vybudován  decentralizovaný automatický systém nucené výměny vzduchu v učebnách včetně rekuperace odpadního tepla. Díky tomu dojde v prvé řadě k potřebné výměně vzduchu v učebnách na základě měření koncentrace CO2 prostřednictvím IR čidel a současně i k úsporám tepelné energie.

Projekt je financovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Logo Operačního programu Životní prostředí a logo Ministerstva životního prostředí

 


Energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická, SO 02 – horní budova
reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006295

Datum zahájení projektu: 2. 7. 2019
Datum ukončení realizace: 31. 12. 2019

Realizací projektu byl vybudován  decentralizovaný automatický systém nucené výměny vzduchu v učebnách včetně rekuperace odpadního tepla. Díky tomu dojde v prvé řadě k potřebné výměně vzduchu v učebnách na základě měření koncentrace CO2 prostřednictvím IR čidel a současně i k úsporám tepelné energie.

Projekt je financovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Logo Operačního programu Životní prostředí a logo Ministerstva životního prostředí

 


Energetická renovace objektu ZŠ Vybíralova
reg. č.: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006293

Datum zahájení projektu: 15. 7. 2019
Datum ukončení realizace: 31. 12. 2019

Realizací projektu byl vybudován  decentralizovaný automatický systém nucené výměny vzduchu v učebnách včetně rekuperace odpadního tepla. Díky tomu dojde v prvé řadě k potřebné výměně vzduchu v učebnách na základě měření koncentrace CO2 prostřednictvím IR čidel a současně i k úsporám tepelné energie.

Projekt je financovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Logo Operačního programu Životní prostředí a logo Ministerstva životního prostředí

 


Energetická renovace objektu ZŠ Generála Janouška
reg. č.: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006294

Datum zahájení projektu: 2. 7. 2019
Datum ukončení realizace: 31. 1. 2020

Realizací projektu byl vybudován  decentralizovaný automatický systém nucené výměny vzduchu v učebnách včetně rekuperace odpadního tepla. Díky tomu dojde v prvé řadě k potřebné výměně vzduchu v učebnách na základě měření koncentrace CO2 prostřednictvím IR čidel a současně i k úsporám tepelné energie.

Projekt je financovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Logo Operačního programu Životní prostředí a logo Ministerstva životního prostředí

 


Energetická renovace objektu MŠ Šebelova
reg. č.: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004421

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2018
Datum ukončení realizace: 30. 9. 2020

Realizací projektu byl vybudován  decentralizovaný automatický systém nucené výměny vzduchu v učebnách včetně rekuperace odpadního tepla. Díky tomu dojde v prvé řadě k potřebné výměně vzduchu v učebnách na základě měření koncentrace CO2 prostřednictvím IR čidel a současně i k úsporám tepelné energie.

Projekt je financovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Logo Operačního programu Životní prostředí a logo Ministerstva životního prostředí

 


 

Snížení energetické náročnosti objektu občanské vybavenosti ul. Vlčkova
Reg. č.: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004454

Datum zahájení projektu: 20. 4. 2018
Datum ukončení projektu: 15. 9. 2020

Cílem projektu je zlepšení energetické náročnosti polyfunkční budovy v ul. Vlčkova č.p. 1067/12 na území MČ Praha 14. Součástí navrženého řešení je zateplení obvodových stěn a střech, výměna otvorových výplní. Realizací navrhovaných opatření dojde ke snížení provozních nákladů a snížení energetické náročnosti budovy. Vhodnými úpravami spočívajícími ve výměně některých oken a vstupních dveří, zateplení obvodového pláště a zateplení střechy objektu se prodlouží životnost objektu a sníží se jeho energetická náročnost. Stávající stěny z luxferů budou nahrazeny plastovými okny s lepšími tepelně technickým vlastnostmi. Po zateplení obálky budovy dojde k regulaci otopné soustavy a instalaci vzduchotechnických jednotek.

Logo Operačního programu Životní prostředí a logo Ministerstva životního prostředí

 


 

Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v městské části Praha 14
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0007315

Projekt se zaměřuje na problém sociálního bydlení. Lidé z primární cílové skupiny čelí při zajišťování bydlení na volném trhu řadě překážek pramenících nejen z finanční nedostupnosti či diskriminace ze strany vlastníků nebo zprostředkovatelů bydlení, ale také z vlastní nepřipravenosti získat a následně si udržet odpovídající bydlení. Hlavní příčinou nejčastěji bývá dlouhodobé upřednostňování uspokojování okamžitých přání před placením nájemného. Tyto bariéry mnoha lidem brání v získání standardního bydlení, v důsledku čehož bydlí dlouhodobě v nekvalitním nájemním bydlení v komerčních ubytovnách nebo v azylových domech.

Těmto lidem je třeba poskytnout komplexní podporu směřující ke stabilizaci sociální a finanční situace, minimalizaci rizik zapříčiňujících selhávání a k celkovému posílení dle jejich individuálních možností. To vše s cílem pomoci jim nalézt a udržet si bydlení na běžném trhu s nemovitostmi a žít v něm bez další intenzivní pomoci.

Z těchto důvodů proběhne v MČ Praha 14 pilotní ověření systému sociálního bydlení a systému prevence ztráty bydlení. Pilotní ověření umožní vyzkoušet spolupráci klíčových aktérů, výběr bytů, formy sociální práce s klienty. Poznatky z úvodní pilotáže budou zapracovány do Koncepce. Ve vztahu k cílovým skupinám projektu, tj. osobám v bytové nouzi MČ očekává, že se v průběhu trvání projektu (v 10 vyčleněných bytech) podaří podpořit minimálně 20 osob ve smyslu řešení jejich bytové situace a jejich přípravy na běžný trh s byty a že minimálně 20 osobám bude poskytnuta intenzivní pomoc směřující k zachování standardního bydlení.

Dále budou vytvořeny metodiky, které pomohou ke zkvalitnění sociální práce a dalších odborných činností v oblasti bydlení, hodnocení bytové nouze, spolupráce s dalšími aktéry sociálního bydlení a vyhodnocování úspěšnosti sociálního bydlení. V rámci projektu budou podpořeni 2 sociální pracovníci MČ Praha 14, kteří budou pracovat s cílovou skupinou osob ohrožených sociálním vyloučením (vč. osob v bytové nouzi) a potřebami cílových skupin.

DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM NALEZNETE ZDE.

 

 


 

Komunitní centrum Praha 14
registrační číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000225

Na sídlišti Lehovec v ulici Kardašovská je pro veřejnost otevřeno zcela nové komunitní centrum, které zpřístupňuje volnočasové, výchovně vzdělávací i odborné aktivity a služby místním obyvatelům (a nejen jim) a rozšiřuje tak možnosti naplňování komunitního života v další lokalitě MČ Praha 14. Aktivity komunitního centra jsou určeny především ohroženým cílovým skupinám jako jsou senioři, děti a mládež v nepříznivé sociální situaci, příslušníci etnických menšin či rodiny v nepříznivé sociální situaci.

Smyslem a posláním komunitního centra je pomoci znevýhodněným osobám řešit jejich nepříznivou životní situaci, umožnit jejich sbližování s většinou společností, podporovat vzájemnou toleranci a spolupráci, zapojit je tak do komunitního života městské části. V rámci volnočasových aktivit se mohou návštěvníci komunitního centra účastnit řady rukodělných kroužků a tvořivých dílen, mohou si zacvičit nebo navštívit divadelní představení. Získat zajímavé a poučné informace mohou návštěvníci v rámci řady odborných či tematicky zaměřených přednášek (ochrana přírody, zdraví životní styl, cestopisné besedy, atp.) či výchovně vzdělávacích aktivit (např. doučování dětí, založení fiktivní firmy). Pro klienty je k dispozici i právní a odborné poradenství (finance, bydlení, zaměstnání, atp.).

Více informací o Komunitním centru a jeho aktivitách získáte zde

 

 

Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu městské části Praha 14
(registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0003012)

Datum zahájení projektu: 2. 1. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím realizace celé řady opatření zaměřených na zefektivnění řízení, zkvalitnění komunikace a posílení odbornosti zaměstnanců zvýšit kvalitu služeb, spokojenost zaměstnanců a klientů úřadu.

Dílčí cíle:

 1. Zvýšit kvalitu správy věcí veřejných a strategického plánování (řízení) zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji prostřednictvím dalšího rozvoje programu MA 21 – postup z kategorie C do kategorie B
 2. Zvýšit kvalitu řízení procesů a standardizace manažerského řízení v souladu s pravidly ISO 9001:2015
 3. Rozšířit odborné znalosti a dovednosti zaměstnanců úřadu skrze realizaci odborných školení dle výsledků provedené Analýzy vzdělávacích potřeb
 4. Zefektivnit komunikaci s veřejností prostřednictvím proškolení zaměstnanců úřadu v komunikačních dovednostech

Dokumenty:

 

 

Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu městské části Praha 14 II.
(registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073)

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2019
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2020

Realizace projektu svou komplexností a provázaností přispěje ke zvyšování kvality života v městské části a k dalšímu zlepšování služeb poskytovaných ÚMČ Praha 14. Volení zástupci a zaměstnanci úřadu si rozšíří znalosti díky organizovaným vzdělávacím aktivitám, cílové skupiny občanů se pak v rámci projektu zapojí do tvorby Akčního plánu rozvoje MČ, Generelu dopravy a dalších strategických dokumentů MČ Praha 14. Aktivity jsou provázány na dokumenty Evropa 20, Agenda 21 a další dokumenty ČR, HMP a EU.

Cílem projektu je optimalizovat vybrané procesy a postupy ÚMČ Praha 14 tak, aby v co největší míře odpovídaly aktuálním potřebám obyvatel MČ a přispívaly k bezproblémovému rozvoji městské části. Konkrétně se jedná o tyto procesy: rozvoj lidských zdrojů, strategické řízení a plánování a participace veřejnosti na správě MČ.

Prvním dílčím cílem projektu je zvýšit profesní znalosti a dovednosti vybraných zaměstnanců a volených zástupců a stabilizovat personální obsazení v oblastech, které jsou důležité pro strategické směrování MČ, tedy pro její hospodárné, účelné a efektivní řízení.

Druhým dílčím cílem je vytvořit a aktualizovat vybrané strategické dokumenty MČ, které jsou nezbytné pro její další rozvoj v návaznosti na její dynamický růst.

Třetím dílčím cílem je upřesnit a vybrat vhodné metody pro komunikaci s veřejností, včetně jejího zapojování do vybraných rozhodovacích procesů a ukotvit tyto metody do činností a postupů městské části. Zvýší se tak počet zástupců cílové skupiny z řad místních občanů zapojených do veřejného života (např. zapojení do tvorby strategických dokumentů a do jejích následného schvalování).

Projekt je podpořen z prostředků Operačního programu Zaměstnanost.

Dokumenty ke stažení:

 

 

Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu městské části Praha 14 III. 
(registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014754)

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2020
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2021

Realizace projektu svou komplexností a provázaností jednotlivých aktivit přispěje k dalšímu zlepšování poskytovaných služeb a kvality života na MČ, a to díky přímému zapojení cílových skupin zaměstnanců a občanů do tvorby vybraných analytických, koncepčních a strategických dokumentů MČ, které vycházejí z již téměř desetileté snahy ÚMČ optimalizovat činnosti vykonávané ÚMČ Praha 14.

Cílem projektu je optimalizovat vybrané procesy a postupy ÚMČ Praha 14 tak, aby v co největší míře odpovídaly aktuálním potřebám obyvatel MČ a přispívaly k bezproblémovému rozvoji městské části.

Řešené oblasti projektu:

 • globální odpovědnost
 • podpora podnikání
 • zdraví obyvatel
 • komunikace mezi úřadem a klienty

Výstupy projektu:

Projekt je podpořen z prostředků Operačního programu Zaměstnanost.

 

 

Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu městské části Praha 14 IV.
(registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_120/0016837)

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2021
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2022

Realizace projektu svou komplexností a provázaností přispěje k dalšímu zlepšování poskytovaných služeb a kvality života na MČ, a to díky přímého zapojení cílových skupin do tvorby Strategie komunikace na sociálních sítích, který vychází z již desetileté snahy úřadu optimalizovat své činnosti. Významným dopadem bude i zlepšení vzájemné komunikace mezi všemi aktéry veřejného života a implementace pilotních nástrojů komunikace jako je digitální úřední deska, nové sociální sítě či moderní a přívětivý web městské části.

Výstupy projektu:

Projekt je podpořen z prostředků Operačního programu Zaměstnanost.

 

Klíč k úspěchu
(registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000279)

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím budování moderního inkluzivního prostředí postupně vyrovnávat možnosti dětí a žáků z rozdílného socioekonomického a kulturního prostředí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí tohoto procesu je cílená podpora pedagogických pracovníků a jejich vzdělávání tak, aby byli schopni efektivně a aktivně řídit a podporovat tento proces. Do projektu je zapojena ZŠ Šimanovská, ZŠ Generála Janouška a ZŠ Chvaletická. Partnerem projektu je MČ Praha 14. Projekt je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Rozvoj komunitního života na Praze 14 – REALIZACE PROJEKTU UKONČENA
(Registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000072)

Naše městská část slaví další „evropský“ úspěch. Tentokrát s projektem Rozvoj komunitního života na Praze 14 zaměřeným na podporu porozumění, tolerance a respektu odlišných kultur, na který získala finanční podporu z Operačního programu Praha pól růstu.

Od začátku tohoto školního roku do konce června 2018 naše základní a mateřské školy ožijí množstvím vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí, na nichž se budou aktivně podílet nejen pedagogové, ale zejména děti. Žáky a jejich učitele čeká například příprava náplně dvou speciálních čísel časopisu Čtrnáctka, cestopisné besedy, na ně navazující projektové dny, během kterých školy připraví sérii drobnějších výstupů o reáliích a tradicích cizích národností nejčastěji zastoupených v Praze 14, a v neposlední řadě výstavy. Ty se uskuteční na všech místních základních školách tak, aby děti dostaly příležitost prezentovat své dílčí projekty zejména spolužákům, kamarádům a rodičům. Vyústěním „kulturně – vzdělávacího“ bloku celého projektu pak bude velká přehlídka příběhů a fotografií, která představí Čechy i cizince žijící v naší městské části, to vše s důrazem na podporu soužití a vzájemné tolerance majority a minorit.

Vedle aktivit naučných a kreativních projekt počítá i s aktivitami sportovními. Mezi tyto aktivity patří zejména „Sportovní dny“, kdy jednotlivé školy otevřou svá venkovní hřiště a sportoviště veřejnosti tak, aby se do aktivit mohli zapojit i rodiče. Cílem akcí bude vzájemně seznámit české a zahraniční rodiny, jejichž děti chodí do stejných škol, podpořit souznění odlišných kultur.

Projekt Rozvoj komunitního života na Praze 14 nezapomene ani na děti z místních mateřinek. Pro ně budou připravena divadelní představení, jež cizí zvyklosti a myšlenku „setkávání napříč kulturami“ představí zábavnou a srozumitelnou formou.

Vyvrcholením projektu bude velký Multikulturní den, kde se bude nejen cvičit a fandit při různých turnajích, ale také tančit a zpívat – na své si přijde mimo jiné i škola hip hopu, která funguje díky projektu v kulturně – komunitním centru Plechárna na Černém Mostě.

Speciální vydání časopisu Čtrnáctka (Otevřené školy – práce žáků škol Prahy 14):

Speciální vydání časopisu Čtrnáctka (Otevřené město – práce žáků škol Prahy 14):

 

logolink-op-ppr

 

 

 

 

 

Projekt Příměstské letní tábory Praha 14 – REALIZACE PROJEKTU UKONČENA
(registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_014/0000559)

Problém nerovnováhy mezi rodinným a pracovním životem a s ním související potřeba harmonizace těchto dvou sfér se dostává do popředí zájmu v souvislosti se sociálně-demografickými změnami, ke kterým v dnešní době dochází. Školní družiny nejsou v provozu, babičky nefungují v každé rodině, na pobytový tábor je dítě ještě malé nebo je tato alternativa pro rodiče nedostupná. Rodiče proto často řeší, zejména v období letních prázdnin, jak zajistit péči o děti. To často vede ke zvýšení stresové zátěže na obou stranách – jak u rodičů, kteří mají pocit, že zanedbávají své dítě, tak u dětí, jejichž volný čas zůstává prakticky nevyužit. Místo smysluplných činností je jeho náplň zredukována na zajištění prostého chodu rodiny. Jedním z možných řešení jsou příměstské tábory.

MČ dlouhodobě usiluje být svým obyvatelům v těchto otázkách nápomocna, a proto připravila projektovou žádost na pořádání Příměstských letních táborů v letech 2016, 2017, 2018. Se svou žádostí MČ uspěla a díky finanční podpoře z EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost se tyto tábory ve výše uvedených letech uskuteční.

Cílem projektu je usnadnit rodičům dětí mladšího věku (1. stupeň ZŠ) sladění pracovního rytmu s péčí o děti v době hlavních prázdnin prostřednictvím zajištění kvalitní a dostupné péče ve formě 5 různě tematicky zaměřených příměstských táborů. Celkem by mělo být podpořeno minimálně 215 osob – rodičů s malými dětmi.

 

 

 

Projekt Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14
(Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/15_004/0000102)

Na podzim roku 2016 byly zahájeny dvě investiční akce MČ Praha 14. Jednalo se o projekty výstavby, resp. rekonstrukce prostorů pro provoz dětských skupin na MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova. Projekt reagoval na zvyšující se poptávku cílové skupiny (rodičů) po zařízeních poskytující péči o děti do 3 let věku v lokalitě MČ Praha 14, kterou kvůli omezené kapacitě nebylo možné uspokojit. V rámci aktivit projektu vznikla v objektech MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova celkem 30 nových míst s celodenním provozem péče o děti do 3 let. Současně byl vybudován a zrekonstruován stravovací provoz pro potřeby dětské skupiny. Provoz dětských skupin byl zahájen v únoru roku 2017. Projekt byl dotován v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR a byla na něj poskytována finanční podpora od Evropské Unie.

 

logolink-op-ppr

 

 

 

 

MAP Praha 14
(Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000158)

Cílem každého města, obce i městské části, tedy zřizovatelů základních a mateřských škol, jsou spokojení žáci, potažmo spokojení rodiče a učitelé. Praha 14 proto připravila projekt zaměřený na zlepšování kvality vzdělání v místních školních zařízeních s názvem „Místní akční plán Praha 14“ (MAP Praha 14), s nimž uspěla při žádosti o finanční podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání evropského sociálního fondu. Projekt je součástí tzv. Akce Klima, která má trvale rozvíjet zdravé a maximálně motivující prostředí pro školáky i pedagogy.

Vedle zvyšování kvality vzdělání je důležitým cílem MAP Prahy 14 také podpora spolupráce naší městské části a Dolních Počernic jako zřizovatelů a dále pak škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Projekt počítá například se společným informováním či s plánováním partnerských aktivit při řešení místně specifických problémů a potřeb. Místní akční plán (MAP) bude dokumentem, který zajistí provázanost dosavadních strategických materiálů a bude směřovat k naplnění dosavadních a nových cílů. Další úrovní MAP pak bude konkretizace jednotlivých strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně každého jednotlivého vzdělávacího zařízení v Praze 14. Velmi cennými budou výstupy z jednání s pedagogickou veřejností, rodičovskou veřejností, zřizovateli škol a ostatními aktéry ve vzdělávání. MAP bude sloužit také jako podklad pro zaměření podpory z Operačních programů Výzkum, vývoj, vzdělávání a Praha – pól růstu, kdy jde o nutnou přílohu žádosti o podporu investičních projektů.

Dokumenty a další informace týkající se projektu

A) Zápisy z jednání Řídícího výboru:

B) Strategický rámec MAP Praha 14

Přehled investičních potřeb

C) Ostatní dokumenty:

D) Místní akční plán vzdělávání Praha 14

 

 

Místní akční plán Praha 14 II.
(Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008524)

Základním cílem projektu je pokračování v rozvoji kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let na správním území městské části Praha 14 zahrnující včasnou péči, předškolní a základní vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání ve shodě se všemi místními klíčovými aktéry a vytvořit tak MAP Praha 14 II. Za tímto účelem budou vedle procesu místního akčního plánování také realizovány opatření schváleného MAP Praha 14. Projekt bude realizován v letech 2018 – 2020.

Dokumenty a další informace týkající se projektu:

A) OZNÁMENÍ a ZÁPISY

B) MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN PRAHA 14 

C) AKČNÍ PLÁN 9/2017 – 2/2019, AKČNÍ PLÁN 3/2019 – 8/2020

 

KONTAKTNÍ INFORMACE: Ing. Monika Žubretovská, projektová manažerka, e-mail: Monika.Zubretovska@praha14.cz

 

 

Komunitní centrum Kardašovská
(registrační číslo: CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000238)

Předmětem projektu je rekonstrukce části objektu panelového domu č.p. 626 na ulici Kardašovská. Rekonstrukce je zaměřena na změnu dispozičního řešení vnitřních prostor.  Rekonstruované prostory budou využívány jako komunitní centrum, které bude poskytovat aktivity zaměřené na posilování místní sociální soudržnosti a sociálního začleňování. Prostory komunitního centra zahrnují vstup, recepci s kuchyňkou, šatny, multifunkční sál včetně zázemí, PC učebnu, učebnu/klubovnu, toalety, technické zázemí, kancelář pro personál.

 

Komunitní centrum Kardašovská II
(registrační číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000699)

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2019
Datum ukončení projektu: 28. 2. 2021

Hlavním cílem projektu je provoz komunitního centra v ulici Kardašovská na sídlišti Lehovec v městské části Praha 14. Komunitní centrum poskytuje volnočasové, výchovně vzdělávací i odborné aktivity a služby místním obyvatelům (a nejen jim) a rozšiřuje tak možnosti naplňování komunitního života v další lokalitě MČ Praha 14. Aktivity komunitního centra jsou určeny především ohroženým cílovým skupinám, jako jsou senioři, děti a mládež v nepříznivé sociální situaci, příslušníci etnických menšin či rodiny v nepříznivé sociální situaci. Nicméně aktivity jsou přístupné všem návštěvníkům, podporujeme tak sbližování osob v nepříznivé životní situaci s většinovou společností.

Komunitní centrum nabízí širokou paletu aktivit. Pro seniory jsou k dispozici vzdělávací kurzy (práce na počítači, trénování paměti) či volnočasové aktivity (cvičení – kondiční, tai chi, sebeobrana; zpívání pro radost, rukodělný kroužek). Aktivity pro děti máme rozděleny zpravidla dle jejich věku, a to opět vzdělávací (doučování, logopedie, příprava na školu), tak i volnočasové (tanec, zpěv, výtvarné aktivity). Rodiče, resp. dospělí mohou navštěvovat např. hoop dance, kurzy českého jazyka pro cizince nebo vzdělávací semináře (zdraví životní styl, ochrana přírody). Všichni si pak přijdou na své např. při cestopisných besedách spojených s komunitním vařením, oblíbených sobotních kreativních dílnách, workshopech v komunitní zahrádce či divadelních představeních. A v neposlední řadě je pro klienty k dispozici právní a odborné poradenství (finance, zaměstnání, bydlení, atp.).

Více informací naleznete na stránce věnované aktivitám Komunitního centra Kardašovská.

  

 

Komunitní centrum Kardašovská III
(registrační číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001803)

Doba trvání projektu: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023

Projekt se zaměřuje na rozvoj a udržení Komunitního centra Kardašovská, s cílem integrace osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených mezi obyvatele místní komunity. Posláním projektu je podpořit osoby z cílové skupiny ve vyvíjení aktivit komunitního, společenského, rozvojového, volnočasového i informačního charakteru, které mají vliv na odbourávání sociální separace a budují pozitivní atmosféru mezi obyvateli.

Více informací naleznete na stránce věnované aktivitám Komunitního centra Kardašovská.

   

 

Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách I.
(reg. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000537)

Projekt řeší nedostačující infrastrukturu pro polytechnickou výchovu jako součást vzdělávání pro žáky předškolního a školního věku v lokalitě MČ Praha 14. Předmět navržených úprav okolí škol je založen především na umístění polytechnických prvků do zahrad škol tak, aby došlo k systematickému doplnění herních prvků stávajících, s důrazem na rozvíjení osobnosti dítěte v edukativním a polytechnickém směru. Realizací projektu dojde k vybudování 4 polytechnických zahrad v MŠ Zelenečská, MŠ Kostlivého, MŠ Štolmířská a ZŠ Zelenečská.

Díky realizaci projektu budou areály zahrad vybraných škol modernizovány a vybaveny tak, aby v jejich prostředí docházelo k rozvoji polytechnických dovedností. Zároveň dojde k úpravám venkovních prostorů škol, které jsou aktuálně v nevyhovujícím stavu.

Prvky polytechnické výchovy jsou v rámci vybraných škol zařazovány v současné době pouze do některých předmětů či případně do různých školních projektů.

Prostřednictvím nových edukativních venkovních prostorů bude docházet k rozvoji dovedností a schopností žáků se zaměřením na polytechnickou výchovu. Prostory budou uzpůsobeny cílové věkové skupině (předškolní a školní věk) s ohledem na atraktivnost, bezpečnost a bezbariérovost.

 

 

Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách II.
(reg. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000539)

Projekt řeší nedostačující infrastrukturu pro polytechnickou výchovu jako součást vzdělávání pro žáky předškolního věku v lokalitě MČ Praha 14. Předmět navržených úprav okolí škol je založen především na umístění polytechnických prvků do zahrad škol tak, aby došlo k systematickému doplnění herních prvků stávajících, s důrazem na rozvíjení osobnosti dítěte v edukativním a polytechnickém směru. Realizací projektu dojde k vybudování 3 polytechnických zahrad v MŠ Vybíralova, MŠ Šebelova, MŠ Generála Janouška.

Díky realizaci projektu budou areály zahrad vybraných škol modernizovány a vybaveny tak, aby v jejich prostředí docházelo k rozvoji polytechnických dovedností. Zároveň dojde k úpravám venkovních prostorů škol, které jsou aktuálně v nevyhovujícím stavu.

Prvky polytechnické výchovy jsou v rámci vybraných škol zařazovány v současné době pouze do některých předmětů či případně do různých školních projektů.

Prostřednictvím nových edukativních venkovních prostorů bude docházet k rozvoji dovedností a schopností žáků se zaměřením na polytechnickou výchovu. Prostory budou uzpůsobeny cílové věkové skupině (předškolní věk) s ohledem na atraktivnost, bezpečnost a bezbariérovost.

 

 

Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací
Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000947

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2019 Datum ukončení projektu: 30. 9. 2020

MČ Praha 14 úspěšně pokračuje ve využívání dotačních prostředků z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Pro zlepšování kvality života svých obyvatel i místních organizací tak od ledna 2019 do září 2020 realizuje projekt zaměřený na rozvoj tzv. inovačního partnerství.

V rámci tohoto projektu bude MČ Praha 14 spolupracovat s vybraným ICT pracovištěm. Jehož úkolem bude pod vedením odborného týmu MČ Praha 14 vyvinout unikátní systém (aplikaci) umožňující efektivní sběr, řízení, zpracování a využití informací jednotlivým cílovým skupinám. Systém také umožní následné vyhodnocování dat pomocí business intelligence a předpokládá tzv. strojové učení.

Kvalitní sběr, zpracování a distribuce užitečných informací z různých zdrojů bude východiskem pro jejich efektivní využití v potřebném čase a místě a tedy pro rozvoj komunitního života v MČ Praha 14.

Projekt je realizován ve čtyřech na sebe navazujících etapách. První etapa zahrnuje přípravu a realizaci výběrového řízení na dodavatele potřebných právních služeb. V následujících dvou etapách se zapojí ICT organizace, které budou vyvíjet návrhy mechanismu předmětné technologické a sociální inovace. Odborný tým MČ Praha 14 bude výstupy průběžně posuzovat dle předem definovaných kvalitativních kritérií. Konečným výstupem bude jedinečný nástroj, jehož využití nemá ve veřejné správě v České republice zatím obdoby.

MČ Praha 14 se tak díky tomuto projektu v České republice zařadí mezi průkopníky v oblasti inovace veřejné správy, propojování veřejné správy s vědeckovýzkumným sektorem a využívání moderních technologií a informačních databází v samosprávě.

 

Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické učebny a výtah
Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001049

Projekt se zaměřuje na modernizaci zařízení a vybavení pražských škol v podobě investice do infrastruktury a zařízení pro vzdělávání a jeho zkvalitnění na území MČ Prahy 14. Modernizace zařízení a pořízení nového vybavení bude zaměřeno na rozvoj polytechnických dovedností žáků a zajištění bezbariérovosti přístupu dětí. Plánovaný projekt umožní vybudovat 4 nové venkovní prostory se zaměřením na polytechnickou výchovu v MŠ Lehovec, MŠ Sadská, MŠ Vybíralova a MŠ Korálek.

Prostřednictvím nových edukativních venkovních prostorů bude docházet k rozvoji dovedností a schopností žáků se zaměřením na polytechnickou výchovu. Prostory budou uzpůsobeny cílové věkové skupině (předškolní věk) s ohledem na atraktivnost, bezpečnost a bezbariérovost.

Součástí projektu je i výstavba výtahu v MŠ Jahoda, za účelem modernizace a zhodnocení budovy a zajištění bezbariérového přístupu pro všechny uživatele budovy, především pro děti, rodiče a pracovníky MŠ.

 

Nízkoprahové centrum JAHODA v Praze 14
Registrační číslo: CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000922

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2019
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2019

Předmětem projektu je modernizace objektu na adrese Vybíralova 969, Praha 14 – Černý Most, kde jsou dlouhodobě poskytovány mj. sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a terénní program. Cílovou skupinou projektu jsou především dětí a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci žijící v Praze 14. Záměrem projektu je rozvoj zavedených sociálních služeb ve smyslu zlepšení účelnosti a atraktivity zázemí pro zvýšení motivace uživatelů k vyhledání a setrvání ve službě. Podpora poskytovaná v rámci předmětných sociálních služeb přispívá k sociálnímu začleňování cílové skupiny. Modernizací prostor, tj. úpravami objektu, jimiž se ze zastaralého objektu stane objekt splňující současné požadavky na funkci, vybavení, případně vzhled, dojde ke zvýšení atraktivity a účelnosti zázemí poskytovaných sociálních služeb. Prováděné úpravy v rámci modernizace se dotknou interiéru objektu. Klíčovými kroky modernizace objektu jsou především: dílčí dispoziční úpravy v prostorách sociálních zařízení pro klienty služeb, vybourání některých příček a dveří v dalších prostorách nízkoprahového centra, výměna instalací včetně nezbytných stavebních prací, modernizace podlahových krytin, výměna a instalace nových interiérových dveří včetně zárubní, modernizace zařizovacích předmětů, atp.

 

 

Administrativní budovy radnice MČ Praha 14- pilotní projekt energetických úspor
Registrační číslo: CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0001316

Datum zahájení projektu: 31. 3. 2020
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2021

Projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14- pilotní projekt energetických úspor“ spočívá v dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14 na energeticky vysoce efektivní budovy s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody. Projekt bude realizován na budovách ÚMČ Praha 14 č. p. 1073/8 a 1072/6 v ulici Bratří Venclíků v městské části Praha 9.

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti v městských objektech prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14 na energeticky vysoce efektivní budovy využívající obnovitelné zdroje energie, integraci inteligentních BMS na bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody.

Konkrétně tak dojde:

 • ke snížení spotřeby primární energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic,
 • k úspoře provozních nákladů souvisejících s úsporou energie,
 • k zavedení energetického managementu včetně dálkového a automatického monitoringu spotřeb všech medií a energií,
 • ke zvýšení kvality pracovního prostředí pro zaměstnance ÚMČ,
 • ke zvýšení kvality prostředí pro klienty ÚMČ,
 • ke zkvalitnění prostor pro poskytování služeb veřejné správy.
 • k aplikaci inovativních technologií.

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha- pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení.

 

 

Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ I.
Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001118

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2019
Datum ukončení projektu: 31. 3. 2021

Hlavním cílem projektu je modernizace stávajících odborných učeben tří vybraných základních škol na území správního obvodu Praha 14 se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí v oblasti výuky cizích jazyků, přírodních věd, práci s digitálními technologiemi a polytechnickou výchovou. Prostřednictvím revitalizace učeben v ZŠ Generála Janouška, ZŠ Bratří Venclíků a ZŠ Šimanovská bude vyřešena nevyhovující kvalita procesu vzdělávání v klíčových kompetencích, které jsou zásadní pro následné uplatnění absolventů v navazujícím studiu a pracovním procesu. Mimo to dojde k vytvoření podmínek pro snazší integraci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami.

Projekt je financovaný z Operačního programu Praha- pól růstu ČR.

 

 

Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II.
(Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001119)

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2020
Datum ukončení projektu: 1. 3. 2022

Hlavním cílem projektu je modernizace stávajících odborných učeben vybraných základních škol na území správního obvodu Praha 14. Modernizace učeben spočívající ve stavebních úpravách a v pořízení nového vybavení bude zaměřena na rozvoj klíčových kompetencí v oblastech výuky přírodních věd a polytechnické výchovy. Plánovaný projekt umožní revitalizovat stávající učebny ve třech vybraných školách, a to ZŠ Hloubětínská, ZŠ Chvaletická a ZŠ Vybíralova. Projekt je zaměřen na modernizaci učeben; stabilizace podmínek výuky odborných předmětů umožní získat odpovídající možnost uplatnění v navazujícím vzdělávání a pracovním procesu.

Projekt je financovaný z Operačního programu Praha- pól růstu ČR.

 

 

Nové, moderní a přehledné webové stránky s množstvím užitečných portálových aplikací včetně elektronických formulářů, interaktivní informační tabule, jednoduchý a spolehlivý rezervační systém, ale také třeba wifi připojení k internetu pro návštěvníky úřadu… To je jen krátký výčet novinek, které občanům již koncem tohoto roku přinese realizace projektu E-Government na Praze 14. Jeho cílem je umožnit občanům z jednoho místa co nejjednodušší, nejpohodlnější a nejefektivnější komunikaci s úřadem, zpřístupnit mu, i díky připravované rozsáhlé digitalizaci, maximální množství informací a propojením s dalšími elektronickými systémy veřejné správy ušetřit jeho čas. Díky tomuto projektu, který je financován z Fondů EU OPPK , tedy získá občan možnost nejen přijímat informace v co nejširší míře, ale především se v nich rychle orientovat.

 

OPPK

Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha & EU – Investujeme do Vaší budoucnosti

 

Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2022

Hlavní město Praha se stalo dlouhodobým domovem pro velký počet cizinců z různých částí světa. Dle údajů uváděných MV bylo k 1.1.2021 na území MČ Praha 14 celkem 8457 cizinců, kteří tak tvořili cca 17.6 % obyvatel MČ. Mezi cizinci ze třetích zemí žijícími na městské části převažují lidé z Ukrajiny, Vietnamu, Ruské federace a Čínské lidové republiky.

Především vzhledem k vysokému počtu cizinců Městská část Praha 14 již od roku 2009 realizuje v rámci projektu obce na podporu integrace cizinců (dříve tzv. emergentní projekt) komplexní integrační opatření ve spolupráci se základními školami a partnery z neziskového sektoru (NNO). Projekt pod názvem „Integrace cizinců v MČ Praha 14“ probíhá za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR.

Cíle projektu:

Obecným cílem celého projektu je zkvalitnění soužití mezi cizinci a většinovou společností a jejich podpora při integraci do společnosti v souladu s jejich zjištěnými potřebami.

K dosažení tohoto cíle byly vytyčeny tyto dílčí cíle:

1) podpora výuky českého jazyka a českých reálií na základních školách zřízených MČ Praha 14, v mateřských školách a NNO;

2) podpora multikulturní výchovy a aktivit za účelem zlepšování vzájemných vztahů cizinců a majoritní společnosti;

3) nabídka vhodného trávení volného času;

4) podpora informovanosti a soběstačnosti cizinců při fungování v české společnosti;

Cílová skupina projektu

Aktivity projektu jsou zaměřeny na občany třetích zemí legálně pobývající na území ČR. Některé aktivity jsou zaměřeny na všechny obyvatele Prahy.

Doba realizace projektu

Aktivity projektu budou probíhat v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Seznam aktivit projektu v roce 2022

1. Integrační aktivity ZŠ

a) ZŠ Praha 9, Lehovec, Chvaletická 918
b) ZŠ Praha 9, Černý Most, Vybíralova 964
c) ZŠ Hloubětínská 700, Lehovec, Chvaletická 918

2. Integrační aktivity MŠ

a) MŠ Korálek, Bobkova 766
b) MŠ Obláček, Šebelova 874
c) MŠ Vybíralova 968
d) MŠ Paculova 1115
e) MŠ Sluníčko, Černý Most, Gen. Janouška 1005

3. Kurzy sociokulturní orientace (SKO)

V tomto roce proběhne devět na sebe volně navazujících seminářů.
Podle zájmu účastníků budou semináře tlumočeny do jednoho cizího jazyka. Termíny a místa konání budou upřesněny.

4. Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) – Odborné sociální poradenství v terénu v Praze 14

a) Terénní sociální práce – od ledna do prosince 2022 vyráží každý týden do ulic MČ Praha 14 sociální pracovník OPU a interkulturní pracovník (Vietnamský jazyk a Ruský jazyk). Pracovníci vyhledávají a kontaktují cílovou skupinu a nabízejí jim svou odbornou pomoc, včetně nabídky doprovodu na úřady nebo k lékaři.

Pro více informací se můžete obrátit na tel: 730 158 779, nebo e-mail: stepanka.stehlikova@opu.cz

5. Farní charita Praha 14

a) Výuka českého jazyka pro cizince – probíhá od ledna do června a od září do prosince 2022 na adrese Maňákova 754, Praha 9.
Pro více informací o projektu Farní charity Praha 14 se můžete obrátit na e-mail: fch@praha14.charita.cz, tel: 739 203 254, web: https://praha14.charita.cz/program-pravidelnych-akci/

6. Provoz profilů MČ na sociálních sítích

Na základě naší demografické struktury komunikujeme:
v angličtině www.facebook.com/groups/412141312718924,
ve vietnamštině www.facebook.com/groups/270424047114407,
v ruštině https://vk.com/club183506540

7. Realizace interkulturní a komunitní práce

Na úřadě MČ Praha 14 máme svého interkulturního pracovníka, jehož hlavními úkoly jsou mapování komunit cizinců na území Prahy 14 ve spolupráci s terénní pracovnicí OPU, komunitní práce s komunitami cizinců Prahy 14 s cílem setkat se s lidmi a seznámit je s aktivitami městské části a zúčastněných aktérů integračního programu ( školy, školky, NNO), nasměrování na kvalitní poskytovatele služeb, zapojení do dění na Praze 14 (komunitní projekty na Praze 14), podpora kreativity a nápadů cizinců pro zlepšení okolí, navázání spolupráce se ZŠ a MŠ, a rodiči dětí, spolupráce s KC Plechárna a KC Kardašovská na zapojení místních migrantů, spolupráce na informovanosti cizinců přes sociální sítě a časopis.

Pokud máte nějaké dotazy prosím se obracet na Bc. Liudmilu Gasinu, tel: 773 690 475, email: liudmila.gasina@praha14.cz

8. Komunitní akce v Praze 14

Letos rádi podpoříme 6 komunitních aktivit, pořádaných cizinci nebo jejich organizacemi, školami nebo školkami. Zkušenosti z naší mezikulturní práce a terénní práce ukazují, že zapojení komunity má velký potenciál a nejlepším způsobem je společná činnost.

Kontakty:
Ekaterina Kokkalou, koordinátorka projektu, Tel: 734 490 825, e-mail: ekaterina.kokkalou@praha14.cz

Projekt „Podpora integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2022“ je realizován za podpory MV ČR, MHMP a m. č. Praha 14

Městská část Praha 14 závěrem února 2015 ukončila realizaci projektu „Podpora žáků základních škol Prahy 14“ CZ.2.17/3.1.00/36325, který byl financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Projekt byl realizován od 1. července 2013 v partnerství se ZŠ Generála Janouška. Jeho obecným cílem bylo poskytnout individuální i skupinovou podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 14.

Finanční prostředky pomohly 350 žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, např. žákům se sociálním a socio-kulturním znevýhodněním, zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením, žákům různých etnik, cizincům nebo dětem s vývojovou poruchou učení. Několika desítkám žáků byly odborníky školního poradenského pracoviště vytvořeny školní individuální vzdělávací plány nastavené dle jejich konkrétních potřeb.

Jedním z výstupů projektu je metodika, která je dostupná v tištěné podobě na Úřadě městské části Praha 14 a v elektronické podobě  na internetových stránkách www.praha14.cz a www.zsgenjanouska.cz.

Během realizace projektu bylo potvrzeno, že žáci se speciálními vzdělávacími potřebami potřebují péči interdisciplinárního týmu. Bez aplikace tohoto přístupu není možné vytvořit prostředí, které by reflektovalo potřeby jednotlivých žáků se znevýhodněním a poskytlo jim tak nezbytnou intervenci.

Osvědčila se spolupráce učitele s týmem zkušených odborníků z oboru speciální pedagogiky, psychologie, ale i sociální práce. Tento projekt přispěl také k prohloubení pozitivního klimatu na partnerské základní škole.

 • Původní informační text k projektu naleznete zde 
 • Metodika k projektu ke stažení zde

 

Leták - podpora žáků OPPA500 

Training Network for Innovation and Entrepreneurship in Emerging Sustainable Economic Sectors (i.e. SMART)

Mezinárodní projekt, který probíhá s odkazem na evropskou strategii Evropa 2020 „Chytrý růst“ bude realizován od července roku 2012 do prosince roku 2014. Jeho hlavním cílem je podpora začínajících podnikatelů v regionu.

Hlavním bodem projektu pro Prahu 14 je vytvoření SMART pointu -kontaktního místa, které je otevřeno v budově úřadu Městské části Praha14. Je to místo, kam mohou začínající podnikatelé přijít se svými dotazy a potřebami a je přímo propojeno s Inovacentrem ČVUT.

Ve SMART pointu bude proškolený odborník, připravený Vám zdarma poradit a pomoci se začátkem Vašeho podnikání.

Právní služby nabízené Smart pointem Černý most

Právní poradenství ke zvolení vhodné formy podnikání – Registrace podnikatelského subjektu:
Právnické osoby

 1. založení právnické osoby,
 2. návrh notářského zápisu,
 3. sjednání setkání s notářem k založení firmy, notář sepíše společenskou smlouvu,
 4. pomoc s prohlášením správce vkladu (výpis z trestního rejstříku na czech pointu úřadu MČ Prahy 14)
 5. sepsání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku

Fyzické osoby:

 1. pomoc se sepsáním žádosti o vydání živnostenského oprávnění (czech point úřadu a živnostenský odbor úřadu)
 2. vydání živnostenského oprávnění

Další možnosti poradenství:

 1. poradenství k dani z příjmu, k zaměstnanecké dani
 2. poradenství k náležitostem správy sociálního zabezpečení
 3. poradenství k náležitostem zdravotního pojištění
 4. poradenství k daňovému kalendáři
 5. poradenství k náležitostem daňových dokladů
 6. poradenství k pracovním smlouvám

SMART point je otevřený od 1.3.2013 na adrese Bratří Venclíků 1072, kancelář 518 v 5. patře. Jedná se o jednu z budov úřadu MČ Praha 14.

Úřední hodiny: pondělí, středa 15:00 až 18:00.

Kontakty:
Michaela Pokorná, projektová manažerka, – tel.601 553 293, e-mail: pokornaprague@gmail.com
Pavel Šílený, projektový koordinátor – tel. 225 229 240, e-mail: Pavel.Sileny@praha14.cz

 

Tento projekt je realizován díky programu Central Europe a je spolufinancován fondem ERDF.

 

Loga účastníků projektu SMART

CZ.1.04/5.1.01/77.00083

Na základě nově přijaté vládní „Strategie boje proti sociálnímu vyloučení v letech 2011-2015“, která hovoří o nutnosti koncepčního řešení sociálního začleňování, předkládá MČ Prahy 14 projekt, který se zaměřuje na výměnu zkušeností a přenos dobré praxe v oblasti řešení problémů sociálního začleňování romské menšiny v této městské části.

V rámci projektu využije MČ Praha 14 spolupráce se zahraničními partnery, kteří podobnou problematiku řeší v posledních letech s úspěchem. Město Madrid jako zahraniční partner reprezentuje příspěvková organizace IRIS (Instituto de Realojamiento e Integración Social). z této spolupráce vzejdou dvě zahraniční stáže pro zástupce primární cílové skupiny, což jsou představitelé a zaměstnanci ÚMČ Praha 14, představitelé jiných městských částí a další partneři ze sociální oblasti. Program bude zaměřen na strategické plánování s cílem začlenění obyvatel sociálně vyloučených romských komunit. Prioritně budou aktivity zaměřeny na zaměstnanost, bydlení, sociální péči a komunikaci s veřejností.

Druhý zahraniční partner projektu, město Veldhoven se bude jako partner podílet na dalších dvou zahraničních stážích pro primární cílové skupiny. Program těchto studijních cest bude opět zaměřen na získání informací o problematice strategického plánování s cílem začlenění obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit.

Zahraniční partneři budou zapojeni do aktivit souvisejících s vytvořením webové aplikace o všech projektových aktivitách a práci v rámci projektu. Poskytnutím příkladů dobré praxe v oblasti strategického plánování a politik samospráv se budou aktivně metodicky podílet na tvorbě podpůrných materiálů a dokumentů. Vznikne tak webová aplikace s uživatelsky příjemným prostředím, které bude otevřeno diskuzi primární cílové skupiny a projektových partnerů.

Českým partnerem projektu Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality Praha 14 jespolečnost MEPCO (Mezinárodní poradenské centrum obcí), jejímž úkolem je koordinovat mezinárodní aktivity se zahraničními partnery, podílet se na tvorbě sborníku dobrých praxí ve strategickém plánování začleňování obyvatel sociálně vyloučených romských komunit. Dále se bude podílet na obsahu webové aplikace a využívat ke spolupráci dobrých kontaktů se zahraničními partnery.
Situace v MČ Praha 14

Na území Prahy 14 žije odhadem 1000 až 2000 Romů. Většina z nich žije v sociálně vyloučených lokalitách a je ohrožena sociálním vyloučením. Na městské části v tuto chvíli pracují dvě terénní pracovnice, které ročně pracují s více než 100 klienty. V rámci komunitního plánování zde vznikla pracovní skupina zaměřena na tuto skupinu obyvatel. Podařilo se přizvat ke spolupráci také cizince třetích zemí a pracovní skupina dostala název „Cizinci a menšiny“.

Kontakty:
Mgr. David Beňák, manažer projektu – tel. 281 005 301 e-mail: david.benak@praha14.cz
Erika Pilátová, národní koordinátorka – tel. 702 034 502, e-mail: p14.rom.plan@gmail.com

Logo ESF

Městská část se zapojila do Programu prevence kriminality na rok 2012 Ministerstva vnitra podle priorit vládní „Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015.

Na území Městské části se v souvislosti s rozsáhlou sídlištní výstavbou v posledních dvaceti letech vytvořila početná romská komunita čítející cca 2000 osob a analýza sociálně vyloučených lokalit identifikovala tři lokality postižené extrémně vysokou nezaměstnaností, ve kterých žije zhruba 400 lidí včetně dětí v podmínkách přímého sociálního vyloučení.

Projekt je zaměřen na dvě cílové skupiny, na děti a mládež a na osoby zodpovědné za výchovu dětí. Cílem projetku je nabídnout dětem vhodné trávení volného času, udržení dětí v hlavním vzdělávacím proudu a podpořit jejich školní úspěšnost, podpořit právní vědomí osob zodpovědných za výchovu a podpořit vytváření pozitivních vzorců chování.

Prostředky projektuje představuje pravidelný provoz klubu B v lokalitě Broumarská, ve kterém mají děti možnost trávení volného času, jedná se o činnosti: zpívání, malování, hry, tisk na textil, výroba hraček atp., výlety dětí po hl. m. Praze a měsíční komunitní setkávání rodičů a dalších osob zaměřené na klíčová témata jako docházka do školy a důsledky jejího neplnění, trestní odpovědnost dětí a mladistvích, toxikologie atd.

Projekt probíhá od června do prosince roku 2012 pod vedením pracovníků Odboru sociálních věcí a zdravotnictví úřadu Městské části Praha 14, čímž je zajištěna návaznost projektu na celkové působení Městské části v sociální oblasti.

V roce 2013 byl projekt opět podpořen dotací Ministerstva vnitra ČR a MČ Praha 14 tak může pokračovat v sociálně integračních aktivitách, které zde probíhaly v loňském roce. Projekt byl upraven na základě získaných zkušeností a evaluací proběhlých aktivit. Sociálně integrační aktivity se snažíme přizpůsobit tak, aby co nejpružněji reagovali na problémy, se kterými se obyvatelé, resp. děti a mládež, žijící v sociálně vyloučených lokalitách potýkají. Projekt poskytuje sociokulturně znevýhodněným dětem a mládeži podobné příležitosti pro trávení volného času a rozvoj osobnosti jako mají jejich vrstevníci, přispěje k eliminaci jejich rizikové chování.

Projekt je realizován Komunitním centrem Chánov, na základě smlouvy s MČ Praha 14. Probíhá od května do prosince roku 2013

Logo MČ Praha 14Logo MVČR