Život na Praze 14

TZ 18 / 2014 Úřad Prahy 14? Snadno, rychle a bez čekání

23.10.2014

Praha, 20. října 2014 –  Lidé, kteří žijí či podnikají v Praze 14, budou moci nově využívat řadu služeb, jež jim ušetří čas a zároveň usnadní komunikaci s úřadem. Tyto změny umožní čerstvě dokončený projekt na „realizaci e-Governmentu“, nebo-li na elektronizaci výkonu veřejné správy.

„Jsem velmi rád, že tento náročný projekt dospěl do finále. Věřím, že zpříjemní komunikaci s Úřadem městské části jak občanům, tak i podnikatelům,“ říká starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra.

Elektronizace úřadu bude mít přímý dopad na komfort obsluhy občanů městské části. Za zcela zásadní novinku lze považovat kompletní digitalizaci stavebního archivu. Indexováno a převedeno do elektronické podoby bylo více než půl druhého milionu dokumentů. Co to znamená? Stavební odbor může k materiálům rychleji přistupovat a rovnou je také v elektronické podobě poskytnout vlastníkům nemovitostí. Práce s papírovou formou dokumentace má být omezena na nezbytné minimum.

Dalším krokem pro zvýšení pohodlí při komunikaci s úředníky Prahy 14 je vytvoření tzv. Portálu občana. Ten díky pokročilému redakčnímu systému nových webových stránek nabízí automatizované zobrazení úřední desky, rychlý způsob rezervace schůzky s úředníkem či interaktivní formuláře pro některá podání. Zároveň portál umožňuje zveřejňování materiálů z jednání Rady a Zastupitelstva městské části, odebírání informačních novinek, diskutování v rámci diskusních fór a zajišťuje přímý export smluv uzavřených městskou částí na webové stránky úřadu. Je navržen tak, aby s minimálními náklady umožňoval rozšíření, např. o sekce patřící jednotlivým neziskovým organizacím či jednotlivým školám.

Novinkou je rovněž zprovoznění SMS brány, jejímž prostřednictvím bude kromě obvyklých hromadných oznámení a vyžádaných potvrzení (např. rezervované schůzky) možné odebírat i informace o uzavírkách, čištění ulic, kulturních akcích a podobně.

„Nově mají návštěvníci také možnost v prostorách úřadu bezplatně využívat internet. Přístupové údaje jsou na radnici volně k dispozici. U vchodu do úřadu byly rovněž instalovány elektronické vývěsky v odolném venkovním provedení, chráněné kamerou. Umožňují nepřetržitý přístup k informacím z úřední desky,“ dodává starosta Radek Vondra.

Projekt byl realizován v rámci OPPK (Operační program Praha konkurenceschopnost). Spolufinancovala jej Evropská unie a Magistrát hlavního města Prahy.

 

Pro více informací:
Veronika Berná
Oddělení strategického plánování a komunikace
Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238
E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz

Předešlé aktuality

Česká pošta v červenci uzavře pobočku v ulici Poděbradská

Vážení občané, vzhledem ke klesajícímu trendu v poptávce po tradičních poštovních službách přehodnotil Český telekomunikační úřad kritéria, podle kterých je určována hustota pošt na území České republiky. Místo dosavadní docházkové vzdálenosti dvou kilometrů k nejbližší pobočce v obcích s počtem obyvatel nad 2500 se tato vzdálenost zvyšuje na tři kilometry. Od 1. července 2023 Česká pošta bez náhrady uzavře 300 poboček (nejedná se o provozovny, kde je v obcích pouze jedna jediná, a o pošty Partner). V Praze 14 bude v souvislosti s uvedenými opatřeními uzavřena pošta Praha 94 (Poděbradská 489). Zástupci České pošty ujišťují, že navzdory snížení počtu poboček

Zveřejněno: 31.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Chceme tu mít čisto, jak to vidí místní žáci?

Kampaň “Chceme tu mít čisto“ pomáhá již devátým rokem s dobrovolnickými úklidy na Praze 14. V letošním roce se do kampaně zapojilo Žákovské zastupitelstvo Prahy 14, a aby podnítilo místní občany k udržování pořádku, zajistilo jim pohled na neutěšená a ošklivá místa opravdu zblízka. Děti nafotily fotky nepořádku a ve spolupráci s MČ Praha 14 připravily výstavu, která bude k vidění na šesti místech Prahy 14, a to od 29. 3 do 30. 4. 2023. Vzkaz dětí je jasný: Není nám jedno, v čem vyrůstáme, chceme tu mít čisto! MČ Praha 14 nechala všechna ošklivá místa na své náklady vyklidit.

Zveřejněno: 29.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Spouštíme 4. ročník participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás

V úterý 21. března 2023 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 14 spuštění čtvrtého ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás. Od 1. května 2023 tak mohou zájemci opět podávat své návrhy na vylepšení naší městské části. Pravidla pro tento ročník najdete na našem webu – projekty jsou opět rozděleny do dvou kategorií malé (do 300 tis. Kč) a velké (do 2,5 mil. Kč) a vyčleněno je na ně opět celkem 5 milionů Kč. Těšíme se na vaše projekty :-)! Zveřejněno: 29. března 2023

Zveřejněno: 29.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Praha 14 uvolní milion korun na pomoc občanům i obchodníkům

Zastupitelstvo městské části Praha 14 schválilo spuštění pilotního projektu na oživení lokální ekonomiky – systému Corrency. Jeho záměrem je posílit koupěschopnost místních obyvatel. Občané získají od radnice příspěvek, kterým mohou podpořit místní obchody a poskytovatele služeb. „Vyčlenili jsme 1 milion korun na pomoc jak místním občanům, tak malým a středním podnikatelům a poskytovatelům služeb s provozovnami na území Prahy 14. Lidé s trvalým bydlištěm v naší městské části získají příspěvek na útratu za zboží a služby, obchodníci příležitost zvýšit své tržby a počet zákazníků. K vyčlenění prostředků jsme se rozhodli nejen v souvislosti s aktuální ekonomickou krizí. Vnímáme to i jako důležitý krok v podpoře rozvoje podnikatelského

Zveřejněno: 23.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

TZ 1/2023 Praha 14 se zapojuje do systému Corrency. Mezi své občany rozdělí 1 milion korun. Pomůže tak i lokálním obchodníkům.

Praha 14, 22. března 2023 – Městská část Praha 14 spouští na svém území pilotní projekt na oživení lokální ekonomiky – systém Corrency. Jeho záměrem je posílit koupěschopnost místních obyvatel. Občané získají od radnice příspěvek, kterým mohou podpořit místní obchody a poskytovatele služeb. „Vyčlenili jsme 1 milion korun na pomoc jak místním občanům, tak malým a středním podnikatelům a poskytovatelům služeb s provozovnami na území Prahy 14. Lidé s trvalým bydlištěm v naší městské části získají příspěvek na útratu za zboží a služby, obchodníci příležitost zvýšit své tržby a počet zákazníků. K vyčlenění prostředků jsme se rozhodli nejen v souvislosti s aktuální ekonomickou krizí. Vnímáme to

Zveřejněno: 23.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Informace pro podnikatele k podávání daňových přiznání za rok 2022

Od 1. ledna 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině. V některých případech může být se zpřístupněním datové schránky spojena také povinnost příslušné osoby podat formulářové podání, tedy typicky daňové přiznání, výhradně elektronicky. Finanční správa i další orgány veřejné moci stejně jako řada médií o této povinnosti průběžně informovaly. Finanční úřady však na základě své aktuální zkušenosti avizují, že ne všechny dotčené osoby novou povinnost v praxi zaznamenaly. Finanční správa proto publikuje tuto shrnující informaci obsahující i přehledný návod,

Zveřejněno: 22.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktuality