Život na Praze 14

SENIOŘI

Zdroj obrázku: https://www.zelenypruh.cz/aktuality

Kurzy pro seniory

Projekt Akademie řemesel Praha – SŠt s názvem „Zelená pro vzdělávání seniorů“ patří do programu na podporu vzdělávání seniorů (od 60 let) na území hlavního města Prahy v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2017.

Jde o vzdělávací projekt pro zvýšení občanských kompetencí seniorů využitelných v praktickém životě, zejména v oblastech finanční gramotnosti, pojišťovnictví, právního povědomí, počítačových technologií, občanskoprávních a komunikačních kompetencí. V rámci kurzů bude průřezově řešena i problematika zneužívání seniorů „šmejdy“, rizika spojená s podvody a krádežemi. Projekt rozvíjí i zájmové aktivity seniorů nabízenými workshopy.

Projekt je složen ze 7 vzdělávacích kurzů a 5 workshopů, které jsou pro seniory z celé Prahy ZDARMA!

Každý vzdělávací kurz nebo workshop obsahuje celkem 7 dvouhodinových seminářů pravidelně konaných jedenkrát týdně po dobu 7 týdnů v období říjen až prosinec 2017.

Výuka bude realizována pouze v pracovních dnech (viz níže rozpis). Kapacita kurzů je cca 210 uchazečů. Pokud nebudou kurzy plně obsazeny, mají senioři možnost zúčastnit se i více kurzů, jejichž tematika je zajímá.

Místo konání:
Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52

Doba realizace vzdělávání seniorů: od 9. října do 1. prosince 2017

Přihlašování seniorů do vzdělávacích kurzů (od 19. dubna až do 6. října 2017) – kontakty:

tel.: 244 007 215, mobil: 770 100 849
tel.: 244 007 216, mobil: 605 388 098
inechvatalova@zelenypruh.cz

Bližší informace naleznete zde.
Pozvánku naleznete zde.

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...