Život na Praze 14

DĚTI A MLÁDEŽ

Zápisy do MŠ Hostavice

Zápis do MŠ Hostavice

Od 1. září 2017 se momentálně stavěná MŠ Hostavice stane odloučeným pracovištěm MŠ Štolmířská. Proto ředitelka Mateřské školy Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602 vyhlašuje, v souladu s § 34 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, zápis na školní rok 2017/2018 do Mateřské školy   Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602 s odloučenými pracovišti MŠ Šestajovická a MŠ Hostavice. Podrobné informace k zápisu do MŠ Hostavice naleznete na jejích webových stránkách.

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...