Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Zápisy do MŠ Hostavice

Zápis do MŠ Hostavice

Od 1. září 2017 se momentálně stavěná MŠ Hostavice stane odloučeným pracovištěm MŠ Štolmířská. Proto ředitelka Mateřské školy Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602 vyhlašuje, v souladu s § 34 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, zápis na školní rok 2017/2018 do Mateřské školy   Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602 s odloučenými pracovišti MŠ Šestajovická a MŠ Hostavice. Podrobné informace k zápisu do MŠ Hostavice naleznete na jejích webových stránkách.

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...