Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Čtení z knihovny až do domu

Dveře knihoven se v pondělí 12. 4. 2021 znovu otevřely a lidé si mohou přijít půjčit něco ke čtení. Přesto je tu skupina lidí, kteří ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů do knihovny nemohou, a přitom čtení považují za nezbytnou součást svého života. Městská knihovna v Praze v době pandemie nabízí jako alternativu cesty do knihovny donáškovou službu.

Donášková služba obsahuje možnost telefonické domluvy s knihovníky a výběr až pěti knih z volného výběru dané pobočky. Knihy pak knihovníci osobně doručí čtenáři až domů. Služba je určena čtenářkám a čtenářům starším 75 let nebo těm, kteří jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu ohroženi nemocí COVID-19, a bydlí do 15 minut od knihovny. Služba je zdarma a lze si ji objednat telefonicky v pobočce, která služby donášky poskytuje.

Paní V. byla dlouholetou čtenářkou pobočky Opatov. Kvůli svému vážnému onemocnění nás ale musela přestat navštěvovat, a tak jí začal knihy v knihovně vybírat manžel. I ten musel, bohužel, kvůli svým zdravotním obtížím přestat do knihovny docházet. A tak se naše čtenářka musela s přísunem nových knih rozloučit.

Na podzim roku 2017 ji oslovil inzerát v Klíči, zpravodajském měsíčníku MČ Prahy 11, kde knihovna nabízela čtenářům nad 75 se zdravotními obtížemi možnost donést knihy domů. Paní V. se tak stala první uživatelkou této služby a již čtvrtým rokem ji knihovnice z pobočky Opatov navštěvují každé dva měsíce nejen s novými knihami, ale i s vlídným slovem.

Paní M. byla dříve častou návštěvnicí Opatovské pobočky. Jelikož však bydlí v jiné části Jižního Města, dojít do knihovny jí dělalo čím dál větší obtíže. Na základě nabídky přímo od opatovských knihovnic jednoho dne na pobočku zatelefonovala a donášku knih si domluvila. V průběhu doby, co za ní naše knihovnice docházejí, paní M. bohužel osaměla, a tak je pro ni její oblíbená dávka cestopisů a dobrodružné literatury více než potřebná. 

Přibližně před dvěma lety se dokonce o službě zmínila své stejně staré kamarádce bydlící nedaleko a nyní se obě domlouvají, kdy si donášku objednají, aby své knihy dostaly současně.

Stýská se i vám po dobrém čtení a vlídném slově? Znáte někoho, koho by mohla donášková služba oslovit? Není nic jednoduššího než kontaktovat pobočku Městské knihovny v Praze, která tuto službu poskytuje.

Praha 1: Ústřední knihovna, Školská
Praha 2: Dittrichova, Ostrčilovo náměstí, Záhřebská
Praha 3: Vozovna, Žižkov
Praha 4: Jezerka, Krč, Pankrác
Praha 5: Barrandov, Smíchov,
Praha 6: Břevnov, Dědina, Dejvice, Petřiny
Praha 8: Ládví
Praha 9: Prosek
Praha 10: Dům čtení, Korunní, Skalka
Praha 11: Chodov, Opatov
Praha 13: Lužiny
Praha 14: Hloubětín, Černý Most 

Zdroj: Tisková zpráva Městské knihovny v Praze

Zveřejněno: 26. dubna 2021