Život na Praze 14

RŮZNÉ

Dopravní průzkum

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., ve spolupráci s agenturou SC&C s. r. o. za podpory Ministerstva dopravy provádí dosud nejrozsáhlejší průzkum zaměřený na dopravu a její budoucnost (tzv. průzkum dopravního chování).

Cílem průzkumu je získat informace pro efektivní plánování dopravy a dopravních staveb a s ním spjatému rozvoji obcí, regionů i státu jako takového.

Sběr dat se děje formou osobních návštěv profesionálně vyškolených tazatelů, kteří jsou vázáni etickým kodexem a mlčenlivostí. Otázky v dotazníku se budou týkat Vašeho každodenního dopravního chování, kupříkladu jaké dopravní prostředky volíte, jak daleko dojíždíte do práce. Vaše odpovědi budou sloužit pouze pro účely tohoto průzkumu a nebudou dostupné žádné třetí straně. Informace budou vyhodnocovány anonymně a nebude tak možné spojit konkrétní osobu s konkrétní odpovědí.

Pokud bude z celkem 10 000 náhodně vybraných domácností oslovena právě ta Vaše, prosíme Vás o vstřícnost a vyplnění dotazníku. Účastí na průzkumu dopravního chování máte jedinečnou možnost se přímo podílet na budoucí podobě dopravy v České republice!

Další informace o průzkumu budou zveřejňovány na webových stránkách www.ceskovpohybu.cz.
V případě dotazů k vyplňování dotazníků a průběhu sběru se obracejte na kontaktní osobu, jíž je: Viktorie Kováčová, koordinátorka sběru dat Tel.: 773 780 828, E-mail: vkovacova@scac.cz.

Leták k akci zde.

Děkujeme za ochotu zapojit se do průzkumu.

 

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...