Život na Praze 14

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jídlo nás spojuje

Pokaždé, když otevřeme ledničku, stáváme se součástí globálního potravinového systému, který propojuje lidi ze severní a jižní polokoule, ovlivňuje ekosystémy a klimatickou změnu a také zásadně ovlivňuje to, jak lidé žijí. Platí to i naopak – lidé svým spotřebním chováním ovlivňují, jak tento systém bude fungovat a jaké dopady bude mít na naši planetu. A tento systém dnes zdaleka nefunguje bez problémů. Pojďme se tedy společně podívat, jak dopadá klimatická změna na zemědělství a produkci potravin, které jíme, jak složitá a energeticky náročná
 je jejich distribuce a jaké jsou alternativy k průmyslové výrobě potravin, která mnohdy působí škody na lidech i přírodě.

Přijďte debatovat na toto téma 5. června v 17. 30 hodin do komunitního centra Kardašovská (Kardašovská 626/5).

Přednášet bude ředitelka Ekumenické akademie Karolína Silná.

Karolína Silná vystudovala sociologii a sociální politiku na FSV UK a od roku 2008 začala pracovat v Ekumenické akademii. Na starost měla koordinaci a vzdělávání v rámci několika různých osvětových projektů zaměřených na lidská práva, odstraňování chudoby, rovnost žen a mužů, dopady klimatické změny, fair trade či potravinovou bezpečnost a suverenitu. V posledních letech realizovala kampaň Pěstuj planetu a oslavy Světového dne potravin na školách, spoluzakládala Iniciativu potravinové suverenity a KPZku Ekumenické akademie (komunitou podporované zemědělství) a spoluorganizovala Evropské setkání KPZek v Ostravě v roce 2016 a Fóra potravinové suverenity (2015 – 2017). Od roku 2016 je ředitelkou Ekumenické akademie.

 

Součástí je také výstava S FAIR TRADE MŮŽEŠ ZMĚNIT SVĚT.

Pozvánka zde.

 

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...