Život na Praze 14

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kotlíkové dotace II

Vážení Pražané,

bydlíte v rodinném domě a svůj dům vytápíte starým neekologickým kotlem? Neváhejte využít finančních prostředků z dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“, ze kterého můžete při splnění všech předepsaných podmínek získat až 127 500 Kč.

Poskytnutí dotace je v hl. m. Praze podmíněno podáním řádně vyplněné žádosti doložené všemi požadovanými doklady, tzn., že žádost je možno podávat až po provedení kompletní výměny tepelného zdroje.

Dotace se vztahuje na moderní nízko-emisní tepelné zdroje následujícího typu:

  • Kotle na biomasu s automatickým přikládáním
  • Plynové kondenzační kotle
  • Tepelná čerpadla

Pokud je v místě realizace obměny tepelného zdroje zřízena plynová přípojka (HUP), je podporována instalace buď plynového kondenzačního kotle, nebo tepelného čerpadla (pokud tomu nebrání vážné důvody na straně žadatele, zejména technického rázu).
Dotační podporu obdrží pouze nový tepelný zdroj, který je uveden na Seznamu výrobků a technologií, vedeném Státním fondem životního prostředí, který je k  dispozici na adrese: https://svt.sfzp.cz/.

Žádosti se podávají na hlavní podatelně MHMP (nejlépe Jungmannova 35/29, Praha 1, přízemí).  Před podáním žádosti se doporučuje navštívit administrátory programu ve 4. patře Škodova paláce, Jungmannova 35/29, Praha 1, č. dveří 419, za účelem kontroly žádosti a jejích příloh.

Žadateli jsou fyzické osoby, které vlastní na území hl. m. Prahy rodinný dům či byt v rodinném domě, a které v termínu od 15. 7. 2015 do 31. 12. 2019 provedou výměnu starého neekologického kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj vytápění.

Bližší informace naleznete zde.

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...