Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Monitoring zápachu

Monitoring zápachu

Opakující se stížnosti na zápach v západní části Prahy vedly ke vzniku nového systému monitorování obtěžujícího zápachu, který pochází z průmyslové výroby na území hlavního města Prahy.
Informace nahlášené touto cestou budou Magistrátem hl. m. Prahy vyhodnoceny a budou sloužit jako podklad pro další případná jednání. Žádáme občany, aby stížnosti na zápach činili výhradně touto formou, aby nedocházelo k duplicitě příchozích stížností, a tím ke zkreslování dat.

Formulář je k dispozici ke stažení na portálu životního prostředí.
Děkujeme za spolupráci.

Zveřejněno: 1. dubna 2021