Život na Praze 14

AKTUÁLNĚ

MČ má nové vedení

Městská část Praha 14 má nové vedení. Zastupitelé, které lidé zvolili v říjnových komunálních volbách, na dnešním (31. 10. 2018) ustavujícím jednání jmenovali do funkcí nové radní, místostarosty a starostu.

Složení nové rady, včetně rozdělení jednotlivých gescí, vychází z koaliční smlouvy mezi Spojenými silami pro Prahu 14, ODS a Piráty – v jednatřicetičlenném zastupitelstvu dohromady tato koalice obsadila 21 mandátů. V opozici zůstala dvě hnutí: ANO 2011 a Nezávislí – Naše Čtrnáctka.

Starostou Prahy 14 se již potřetí v řadě stal Mgr. Radek Vondra (TOP 09). „Ve volbách jsme jako Spojené síly pro Prahu 14 dostali od lidí velmi silný mandát. Vnímám ho jako velký závazek, spolu s kolegy uděláme vše pro to, abychom Čtrnáctku posunuli zase o kus dál,“ řekl starosta Vondra, který byl zároveň volebním lídrem kandidující koalice. V nové radě bude mít na starosti územní rozvoj, rozpočet a ekonomiku.

Prvním místostarostou je Jiří Zajac (ODS). Ani on nebude ve vedení městské části žádným nováčkem, protože nadcházející volební období je ve funkci místostarosty jeho druhým. Stejně jako v minulých letech bude zodpovídat za bytovou politiku a správu majetku. „Vážím si toho, že mi voliči umožnili pokračovat v rozdělané práci. I když se toho za uplynulé čtyři roky zvládlo hodně, stále před námi zůstává řada úkolů – například další fáze procesu privatizace,“ uvedl místostarosta a volební lídr ODS v Praze 14 Jiří Zajac.

Další ze zbývajících tří křesel místostarostů obsadí Ing. Petr Hukal (BEZPP, zvolen za Piráty), který v minulém volebním období zastával funkci neuvolněného radního. Gesčně pod něj bude spadat doprava a dopravní investice, zároveň bude dohlížet na ochranu veřejného prostoru před vandalstvím a vizuálním smogem (reklamní zařízení, stavby pro reklamu).

„Doprava je oblast, kterou se dlouhodobě zabývám, ostatně v minulém volebním období jsem zastával funkci předsedy dopravní komise jako poradního orgánu Rady městské části Praha 14. Témat k řešení je dost, například řešení problémů s parkováním, výstavba lávky na Hutě či vybudování nových železničních zastávek coby podpora šetrnějšího způsobu přepravy,“ nastínil místostarosta Hukal. Jeho kolega a volební lídr Pirátů v Praze 14 Bc. Michal Prager, MBA bude mít jako uvolněný radní na starosti sociální péči, zdravotnictví a komunitní plánování sociálních služeb.

Zbývající dvě funkce místostarostů, v tomto případě místostarostek budou zastávat Mgr. Irena Kolmanová (TOP 09) a PhDr. Zuzana Jelenová (BEZPP, zvolena za STAN). Místostarostka Kolmanová měla v minulém volebním období coby radní na starosti výstavbu, bezpečnost, mezinárodní program místní Agenda 21 (MA21), kulturu, sport a volný čas a komunikaci s veřejností. Nyní bude mít v gesci investice (vyjma dopravních a těch, které souvisejí s agendou Správy majetku Prahy 14), životní prostředí, MA21, komunikaci a strategické plánování. Místostarostka Jelenová, která má rovněž dlouholeté zkušenosti z působení v samosprávě a například v minulém volebním období byla zastupitelkou Prahy 14, bude zodpovídat za školství, vzdělávání, získávání financí z dotačních zdrojů a dále za oblast kultury, sportu a volného času.

Seznam uvolněných členů rady doplní nový zastupitel Jaromír Krátký (ODS), pod něhož bude spadat bezpečnost, prevence kriminality, informatika a Smart Cities.

Zbývající dva členové rady jsou neuvolnění, což znamená, že vedle této funkce vykonávají svá občanské povolání. Jsou jimi Mgr. Petr Vršecký (BEZPP, zvolen za KDU-ČSL) a Josef Kutmon (ODS), který byl v Radě MČ Praha 14 i v minulém volebním období.

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...