Stav, kdy jsou nádoby na odpad přeplněné, a množství odpadu je i kolem nich není nedopatřením svozových společností, ale majitelů či správců příslušných objektů. Právě oni jsou podle vyhlášky zodpovědní za zajištění dostatečného počtu nádob na směsný odpad, za jejich pravidelný a dostatečný odvoz a za úklid v jejich okolí.
Zaměstnanci svozových společností nejsou povinni automaticky uklízet odpad kolem nádob na směsný odpad.

Pokud nestačí objem nádoby či kontejneru pro daný dům či objekt, je potřeba kontaktovat majitele nebo správce objektu a informovat ho o nutnosti zvýšení objemu, počtu nádob na směsný odpad či zajištění častější frekvence odvozu odpadu. Majitel nebo správce objektu si u svozové společnosti také může objednat mimořádný úklid kolem nádob na směsný odpad.

Další, podrobnější informace naleznete v přiložených informačních materiálech:

  • Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic – česky
  • Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic – english
  • Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic – deutsch
  • Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic – по-ру́сски
  • Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic – tiếng Việt

Zdroj: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/novinky_a_pilotni_projekty/odpad_k_popelnici_nepatri.html.