Život na Praze 14

DĚTI A MLÁDEŽ

Olympijský pětiboj

V úterý 29. května jsme se opět sešli na již 3. ročníku školkového pětiboje. Stejně jako v letech předešlých, se zúčastnily MŠ Lehovec a Zelenečská a nově jsme mezi námi přivítali i MŠ Sadskou. Všechny tři školky se mohou pyšnit svými schopnými sportovci, kteří s nadšením a velkou energií přišli reprezentovat svou MŠ. Olympiádu jsme zahájili oběhnutím čestného kolečka s vlajkami a pochodní, zapálili jsme olympijský oheň a společně si zazpívali českou hymnu. Všichni sportovci soutěžili v těchto individuálních disciplínách – skok z místa, hod do dálky tenisovým míčkem, běh na 30 metrů. Paní učitelky z jednotlivých mateřských škol měly za úkol měřit, zapisovat, korigovat vše kolem a dohlížet na dodržování všech pravidel a také pitného režimu! Na závěr olympiády přišly na řadu teamové disciplíny – štafeta a přetahování lanem. Právě u závěrečného přetahování přišlo na řadu velmi bouřlivé fandění a emotivní prožití závodu. Všemi očekávané vyhlášení výsledků přišlo na řadu záhy. Všechny děti byly oceněny diplomem a drobností, pochváleny za skvělé výkony a také týmovou spolupráci. Ti nejlepší dostali medaile a každá ze školek se umístila na stupni vítězů a obdržela sportovní pohár, se kterým se ve své školce jistě s radostí pochlubí.

MŠ Chvaletická, Sadská a Zelenečská

 

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...