Život na Praze 14

RŮZNÉ

Pracovní nabídka

Městská část Praha – Čakovice vyhlásila výběrové řízení na pozici tajemníka úřadu. Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit nejpozději do 15. března 2019 (12 hodin), a to v zalepené obálce označené „Výběrové řízení – tajemník ÚMČ Praha – Čakovice“. Uvedené mohou zájemci doručit osobně do podatelny úřadu na adrese Cukrovarská č. 52, Praha – Čakovice nebo zaslat poštou na adresu: Úřad městské části Praha – Čakovice, Nám. 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice. Další podrobnosti ZDE.

 

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...