Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Vyjádření k anketě

Radní Mgr. Irena Kolmanová, členka redakce časopisu Čtrnáctka, požádala šéfredaktora tohoto zpravodaje – Jakuba Mračna -, aby se vyjádřil k aktuálně medializované situaci kolem vzniku ankety zveřejněné v březnovém vydání časopisu. Níže uvádíme zmíněné vyjádření.


Vyjádření šéfredaktora Čtrnáctky Jakuba Mračna

Vážená paní Kolmanová,

jakožto původce nastalé situace ohledně čtenářské ankety v březnovém vydání časopisu Čtrnáctka se tímto omlouvám za způsobené problémy.

Rád bych k celé situaci poskytl vysvětlení. Předmětnou anketu jsem na pokyn městské části, na základě dohody na schůzce redakce prováděl v pondělí 20. února v odpoledních hodinách po schůzce na ZŠ Chvaletická.

Prvními dvěma respondenty byli muži ve věku okolo padesáti let z Lehovce, oba s malými plemeny psů. Jeden z dotazovaných na mou otázku odpověděl, že situaci ohledně divočáků v Praze 14 nesleduje, a proto nechce být v anketě účasten. Druhý muž se ankety zúčastnit chtěl, avšak odpověděl, že na Čihadla se psem nechodí a tedy nevnímá divoká prasata jako hrozbu.

Následně jsem se přesunul do Kyjí, odkud jsem pokračoval přes suchý poldr směrem k Pískovně. Po cestě jsem oslovil celkem tři lidi se psy. Prvním byl mladý pár s větším psem a na dotaz odpovídal mladý muž. Druhým byla mladá žena ve věku asi 25 let, která se též ankety zúčastnila. Třetím byl asi šedesátiletý muž s yorkshirským teriérem, který se ankety také zúčastnil.

Všichni respondenti byli nafoceni i se svým psem a nahráni mobilním telefonem, do kterého jsem z důvodu nedostatku místa vložil novou paměťovou kartu. Posléze jsem v kanceláři potřeboval data z karty původní a obě jsem tedy vyměnil. Když jsem pak chtěl zpracovat předmětnou anketu, tedy v úterý dopoledne, zjistil jsem, že paměťovou kartu s daty ankety nemám.

V tu chvíli mě již velmi tlačil čas a tak jsem hledal řešení. Jako první mne napadlo oslovit alespoň telefonicky několik známých, kteří žijí v Praze 14. Bohužel, se mi ale touto cestou nepodařilo naplnit cíl ankety a získat jiné relevantní respondenty jsem nestíhal. V tu chvíli jsem zazmatkoval a z nedostatku času zvolil cestu parafrázované ankety s fotografiemi z fotobanky a smyšlenými jmény, do které jsem převedl odpovědi oslovených lidí.

Po vydání předmětné ankety jsem byl zaskočen dotazem deníku Blesk na to, jak anketa vznikala. Na sérii připravených otázek jsem s vědomím vlastního selhání, které jsem nejprve nechtěl otevřeně připustit, odpovídal zmateně a do celé situace jsem se ještě více zamotal.

Závěrem bych rád uvedl, že v tomto postupu nebyl žádný záměr zmanipulovat výsledky ankety jakýmkoliv směrem. Zpětně si plně uvědomuji, že šlo o profesionální selhání, které poškodilo jak časopis Čtrnáctka, tak i Městskou část Praha 14 a přebírám za to plnou odpovědnost.

V Praze dne 3. března 2017

Jakub Mračno, šéfredaktor časopisu Čtrnáctka


DISKUZE K ČLÁNKU

První komentář k “Vyjádření k anketě”


Napsat komentářLoading Facebook Comments ...