Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Statistické šetření ČSÚ, zdroj ilustračního obrázku: http://hostice.knihovna.info/?menu=3092

Životní podmínky 2019

Český statistický úřad začal s každoročním průzkumem, jehož cílem je sběr dat o životních podmínkách v českých domácnostech. Smyslem je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v evropských zemích a údaje potřebné pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření s názvem „Životní podmínky 2019“ postupně proběhne ve více než 11 tisících domácnostech, přičemž v bezmála 7 tisících z nich se uskutečnilo už v předchozích letech. Průzkum začal 2. února a potrvá do 26. května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Český statistický úřad všem zapojeným občanům děkuje za vstřícnost. Šetření na výše uvedené téma je velmi důležité – sociální situaci v českých domácnostech bez něj nelze relevantně mapovat.

Terénní pracovníci se prokazují průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření, popř. průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů, získaná data jsou navíc důsledně chráněna.

Byli jste osloveni k účasti na průzkumu a máte další doplňující otázky? Obraťte se na pracovnici Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze – pí RNDr. Janu Šídlovou – tel.: 274 052 084

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...