Archive for Listopad, 2019

Prosincová Čtrnáctka

Čtvrtek, 28 listopadu, 2019

Prosincová Čtrnáctka je na světě. Dočíst se v ní můžete o tom, co Prahu 14 čeká během adventu i o Vánocích, novinkách v zimní údržbě či o aktuálních změnách v pražské MHD. Připravili jsme pro vás také rozhovor s kyjským starousedlíkem scénáristou Ivanem Hubačem, který napsal například pokračování seriálu Sanitka, scénáře k hororově laděnému povídkovému cyklu Černí andělé či třeba scénář k filmu Lída Baarová. Tištěné vydání už máte pravděpodobně vyzvednuté ze svých poštovních schránek, pokud dáváte přednost elektronické verzi, naleznete ji ZDE. Přejeme příjemné počtení, pohodový advent a po něm krásné Vánoce.

Návrh rozpočtu 2020

Středa, 27 listopadu, 2019

Na základě zákona o rozpočtových pravidlech byl na úřední desce zveřejněn návrh rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2020. Zastupitelé jej budou schvalovat na zasedání, které se uskuteční 17. prosince 2019, tradičně v Galerii 14 na Černém Mostě od 15 hodin.
Oficiální oznámení o zveřejnění návrhu naleznete zde.
Návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2020 naleznete zde.

Otevření cyklostezky

Středa, 27 listopadu, 2019

Mezi hloubětínskou Bažantnicí, kbelským letištěm a Satalicemi byla otevřena dvoukilometrová asfaltová stezka. Cílem je poskytnout komfort a bezpečí různým typům uživatelů – rodinám s dětmi, které upřednostňují bezpečí, milovníkům vyjížděk v přírodě i zkušeným dopravním cyklistům, kteří používají kolo tak, jako jiní tramvaj nebo automobil. Celá akce je součástí širšího záměru městských částí a hlavního města na severovýchodě Prahy. Nese název Severovýchodní cyklomagistrála.

„Podporou aktivní dopravy plníme to, co jsme Pražanům slíbili při schválení Plánu udržitelné mobility z května 2019,“ říká náměstek pro dopravu Adam Scheinherr. „Dlouhodobá podpora cyklistické a pěší dopravy má pozitivní dopady na životní prostředí v Praze a zdraví místních a Praha se tomu snaží jít naproti například vyššími investicemi do cyklodopravy, než byly v předchozích letech. V letošním roce MHMP skrze Technickou správu komunikací pomůže cyklodopravě částkou 121 mil Kč, loni to bylo 73,4 mil Kč a v roce 2017 17,9 mil Kč,“ dodává náměstek Scheinherr.

Místostarosta čtrnácté městské části pro oblast dopravy Petr Hukal říká: „V Praze 14 bereme cyklistickou dopravu velmi vážně. V úterý 26. listopadu jsme otevřeli nový úsek severovýchodní cyklomagistrály spojující Hloubětín se Kbely a Satalicemi. Jde o výjimečný počin, jeden z úseků, který v budoucnu bude tvořit součást bezpečného a od aut odděleného spojení mezi Palmovkou a Středočeským krajem. Díky tomu zbude více prostoru i na silnicích pro auta.“

Myšlenka Severovýchodní cyklomagistrály vznikla před několika lety z iniciativy městských částí na severovýchodě Prahy (Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Čakovice, Satalice, Vinoř, Dolní Počernice), které chtěly získat bezpečné spojení s centrem města. Podepsaly spolu memorandum, na základě něhož začala projektová příprava. Hlavní město Praha pak cyklomagistrálu zahrnulo do svých koncepčních dokumentů. Cílem je vybudovat komunikaci výhradně pro cyklisty a chodce, díky níž se lidé např. z Hutí, Bažantnice nebo Horních Počernic dostanou na Palmovku a dále přes Vítkov do centra Prahy, aniž by potkali jediný automobil.

„Aktuálně otvíráme úsek mezi přejezdem přes Novopackou u hloubětínské Bažantnice a Satalicemi. Už nyní ale společně s magistrátem a okolními městskými částmi pracujeme na dalších fázích – zejména na propojení s novým parkem Arborka a na dalším úseku směrem do klíčovského parku lávkou přes Kbelskou. Děkuji touto cestou Magistrátu hl. m. Prahy, konkrétně náměstkovi primátora pro dopravu Adamu Scheinherrovi a jeho týmu. Bez jejich spolupráce a finanční podpory by realizace této stavby nebyla možná,“ dodává místostarosta pro dopravu Prahy 14 Petr Hukal.

Podrobnější informace o projektu cyklomagistrály

Z Balabenky je navrženo její trasování po tělese zrušené těšnovské trati k nádraží Vysočany. Pak se cyklomagistrála dělí na severní a jižní větev. Jižní větev vede podél železniční trati až do Horních Počernic a dále přes Zeleneč na Labskou stezku. Jižní větev využívá mírného sklonu a pozvolných zatáček železniční trati. Proto se jí říká také „drážní stezka“.

Severní větev ve Vysočanech odbočuje do klíčovského kopce, využívá opuštěnou ulici Nad Klíčovem, lávkou překonává Kbelskou ulici. Zde je odbočka, která vede nahoru podél Kbelské ulice a napojuje se na cyklostezku Mladoboleslavská a Beladova. Odtud lze pokračovat do Kbel, Letňan a Čakovic.

Hlavní směr pokračuje po jižním okraji kbelského letiště a využívá nyní zrekonstruovanou cestu podél Novopacké ulice. Od benzínové pumpy je možné odbočit na Kbely po stávající vojenské asfaltce do ulice Hornopočernické nebo do nového parku Arborka na jižní straně Satalic a dále do satalického lesoparku a vinořského zámeckého parku. Hlavní trasa se stáčí podél nové zástavby v Hutích na Černý Most.

Standardní provedení této stezky je šířka tři metry a asfaltobetonový povrch. Toto pohodlné řešení a minimalizace kolizních míst přinese do Prahy standard, který by mohl výrazně zvýšit podíl cyklistů v této části Prahy – propojuje centrum města s obytnou zástavbou i s dosud hůře dostupnými parky a lesoparky.

Způsob navrhování cyklostezek zvaný „cycle highway“ (cyklistická dálnice) je nový západoevropský trend, který se pomalu prosazuje i v České republice. Zdatný cyklista má na tomto typu stezek stejnou průměrnou rychlost jako například tramvaj. Cyklomagistrála zájemcům umožňuje pravidelně jezdit po městě na kole, aniž by jim hrozil úraz při dopravní nehodě. Počítá se i s rozvojem elektrokol, která jsou budoucností ekologické dopravy. Na silnicích pak zbude více místa pro řidiče, kteří nemohou použít jiný typ dopravy.

Další budování cyklomagistrál

V letošním roce MČ Praha 14 obdržela dotaci na další cyklomagistrály, tzv. „drážní stezky“. První z nich povede z Hloubětína do Kyjí a Dolních Počernic podél koridorové trati na Kolín, další propojí Dolní Počernice, Hostavice a Kyje s oblastí Malešic. I v jižní části Prahy 14 se tedy lidé dočkají nejen kvalitního napojení na rekreační oblasti Rokytky, ale zejména rychlého a bezpečného propojení s Prahou 9 a 10. Cyklomagistrály eliminují všechny nedostatky pražského terénu, jako jsou kopcovitost, úzké ulice a nebezpečné křižovatky.

Mapka – ETAPA 6.3

Fotografie ze slavnostního otevření SV cyklomagistrály:

Čištění rybníčku

Středa, 27 listopadu, 2019

Upozorňujeme, že koncem tohoto týdne bude MHMP provádět čištění a úpravy rybníčku Na Hutích, který byl zařazen do projektu Obnova a revitalizace nádrží. Součástí akce bude i zpozvolnění břehů a celkové vyčištění okolí. Práce byly naplánovány na zimní měsíce, aby byl minimalizován dopad na životní prostředí.

Zveřejnění: 27. listopadu 2019

TZ 15/2019 Severovýchodní cyklomagistrála: nové bezpečné spojení mezi Hloubětínem, Kbely a Satalicemi

Úterý, 26 listopadu, 2019

Praha, 26. listopadu 2019 – V Praze vznikla další stezka pro chodce, cyklisty a bruslaře, která propojuje rekreační oblasti v Hloubětíně, Kbelích a Satalicích.

Mezi hloubětínskou Bažantnicí, kbelským letištěm a Satalicemi byla otevřena dvoukilometrová asfaltová stezka. Cílem je poskytnout komfort a bezpečí různým typům uživatelů – rodinám s dětmi, které upřednostňují bezpečí, milovníkům vyjížděk v přírodě i zkušeným dopravním cyklistům, kteří používají kolo tak, jako jiní tramvaj nebo automobil. Celá akce je součástí širšího záměru městských částí a hlavního města na severovýchodě Prahy. Nese název Severovýchodní cyklomagistrála.

„Podporou aktivní dopravy plníme to, co jsme Pražanům slíbili při schválení Plánu udržitelné mobility z května 2019,“ říká náměstek pro dopravu Adam Scheinherr. „Dlouhodobá podpora cyklistické a pěší dopravy má pozitivní dopady na životní prostředí v Praze a zdraví místních a Praha se tomu snaží jít naproti například vyššími investicemi do cyklodopravy, než byly v předchozích letech. V letošním roce MHMP skrze Technickou správu komunikací pomůže cyklodopravě částkou 121 mil Kč, loni to bylo 73,4 mil Kč a v roce 2017 17,9 mil Kč,“ dodává náměstek Scheinherr.

Místostarosta čtrnácté městské části pro oblast dopravy Petr Hukal říká: „V Praze 14 bereme cyklistickou dopravu velmi vážně. V úterý 26. listopadu jsme otevřeli nový úsek severovýchodní cyklomagistrály spojující Hloubětín se Kbely a Satalicemi. Jde o výjimečný počin, jeden z úseků, který v budoucnu bude tvořit součást bezpečného a od aut odděleného spojení mezi Palmovkou a Středočeským krajem. Díky tomu zbude více prostoru i na silnicích pro auta.“

Myšlenka Severovýchodní cyklomagistrály vznikla před několika lety z iniciativy městských částí na severovýchodě Prahy (Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Čakovice, Satalice, Vinoř, Dolní Počernice), které chtěly získat bezpečné spojení s centrem města. Podepsaly spolu memorandum, na základě něhož začala projektová příprava. Hlavní město Praha pak cyklomagistrálu zahrnulo do svých koncepčních dokumentů. Cílem je vybudovat komunikaci výhradně pro cyklisty a chodce, díky níž se lidé např. z Hutí, Bažantnice nebo Horních Počernic dostanou na Palmovku a dále přes Vítkov do centra Prahy, aniž by potkali jediný automobil.

„Aktuálně otvíráme úsek mezi přejezdem přes Novopackou u hloubětínské Bažantnice a Satalicemi. Už nyní ale společně s magistrátem a okolními městskými částmi pracujeme na dalších fázích – zejména na propojení s novým parkem Arborka a na dalším úseku směrem do klíčovského parku lávkou přes Kbelskou. Děkuji touto cestou Magistrátu hl. m. Prahy, konkrétně náměstkovi primátora pro dopravu Adamu Scheinherrovi a jeho týmu. Bez jejich spolupráce a finanční podpory by realizace této stavby nebyla možná,“ dodává místostarosta pro dopravu Prahy 14 Petr Hukal.

 

Podrobnější informace o projektu cyklomagistrály

Z Balabenky je navrženo její trasování po tělese zrušené těšnovské trati k nádraží Vysočany. Pak se cyklomagistrála dělí na severní a jižní větev. Jižní větev vede podél železniční trati až do Horních Počernic a dále přes Zeleneč na Labskou stezku. Jižní větev využívá mírného sklonu a pozvolných zatáček železniční trati. Proto se jí říká také „drážní stezka“.

Severní větev ve Vysočanech odbočuje do klíčovského kopce, využívá opuštěnou ulici Nad Klíčovem, lávkou překonává Kbelskou ulici. Zde je odbočka, která vede nahoru podél Kbelské ulice a napojuje se na cyklostezku Mladoboleslavská a Beladova. Odtud lze pokračovat do Kbel, Letňan a Čakovic.

Hlavní směr pokračuje po jižním okraji kbelského letiště a využívá nyní zrekonstruovanou cestu podél Novopacké ulice. Od benzínové pumpy je možné odbočit na Kbely po stávající vojenské asfaltce do ulice Hornopočernické nebo do nového parku Arborka na jižní straně Satalic a dále do satalického lesoparku a vinořského zámeckého parku. Hlavní trasa se stáčí podél nové zástavby v Hutích na Černý Most.

Standardní provedení této stezky je šířka tři metry a asfaltobetonový povrch. Toto pohodlné řešení a minimalizace kolizních míst přinese do Prahy standard, který by mohl výrazně zvýšit podíl cyklistů v této části Prahy – propojuje centrum města s obytnou zástavbou i s dosud hůře dostupnými parky a lesoparky.

Způsob navrhování cyklostezek zvaný „cycle highway“ (cyklistická dálnice) je nový západoevropský trend, který se pomalu prosazuje i v České republice. Zdatný cyklista má na tomto typu stezek stejnou průměrnou rychlost jako například tramvaj. Cyklomagistrála zájemcům umožňuje pravidelně jezdit po městě na kole, aniž by jim hrozil úraz při dopravní nehodě. Počítá se i s rozvojem elektrokol, která jsou budoucností ekologické dopravy. Na silnicích pak zbude více místa pro řidiče, kteří nemohou použít jiný typ dopravy.

 

Další budování cyklomagistrál

V letošním roce MČ Praha 14 obdržela dotaci na další cyklomagistrály, tzv. „drážní stezky“. První z nich povede z Hloubětína do Kyjí a Dolních Počernic podél koridorové trati na Kolín, další propojí Dolní Počernice, Hostavice a Kyje s oblastí Malešic. I v jižní části Prahy 14 se tedy lidé dočkají nejen kvalitního napojení na rekreační oblasti Rokytky, ale zejména rychlého a bezpečného propojení s Prahou 9 a 10. Cyklomagistrály eliminují všechny nedostatky pražského terénu, jako jsou kopcovitost, úzké ulice a nebezpečné křižovatky.

Mapka – ETAPA 6.3

Pro více informací:
Ing. Petr Hukal
místostarosta
Tel.:  724 464 403
E-mail: Petr.Hukal@praha14.cz

 

Rozsvícení stromků

Pondělí, 25 listopadu, 2019

Pomozte nám rozsvítit vánoční stromky. Bude jich 25. Tohle číslo je pro nás letos víc než magické. Nejen že městská část slaví pětadvacetiny, ale dali jsme možnost 25 neziskovým organizacím, školám a školkám se aktivně zapojit. A všichni víme, že děti mají zářící vánoční stromečky nejraději.

Ti nejaktivnější si nazdobí jeden stromek a my z těch pětadvaceti vánočních šperků vytvoříme světelnou instalaci. Přijďte se podívat k metru Rajská zahrada! Připravíme i svařák, občerstvení a doprovodný vánoční program s dílničkami pro děti. Samozřejmě si zazpíváme i nějakou tu koledu.

Kdy: 2. prosince 2019 v 16 hodin
Kde: prostranství před metrem Rajská zahrada
Vstup zdarma

Zveřejněno: 25. listopadu 2019

Adventní koncert

Sobota, 23 listopadu, 2019

PRIME TIME VOICE je jazzová vokální kapela, která má v repertoáru filmové a swingové hity. Formaci tvoří dámské vokální trio s širokým pěveckým záběrem a bohatým uměleckým curriculem ve spojení s instrumentálním sdružením o (zpravidla) tříčlenném počtu hráčů – vynikajících jazzmanů. Právě tato kapela vystoupí 11. prosince 2019 od 18. 30 hodin v Galerii 14. Zazní skladby H. Manciniho, S. Wondera, E. Klugha, J. Šimíčka a dalších.

Přijďte si užít příjemný večer.

Dana Šimíčková – soprán
Taťána Roskovcová – mezzosoprán
Marta Marinová – alt
Jiří  Kovář – kytara
Jaroslav Šimíček – akustická basa
Jan Dvořák – bicí
David Fárek – sax j. h.

Vstup volný.

Zveřejněno: 25. listopadu 2019

Požár rozhledny

Středa, 20 listopadu, 2019

Uplynulo sotva pár týdnů ode dne, kdy jsme oslavili rok od oficiálního otevření rozhledny Doubravka. Je smutnou ironií osudu, že si právě tento čas vybrala i lidská nedbalost nebo zlý úmysl – to se zatím neprokázalo. Dnes, 20. listopadu nad ránem vzplanula jedna ze tří nohou rozhledny. Shořela kůlna na nářadí a část výztuží nohy. Požár je uhašen a nyní se řeší, co dál. Místo prohlédl statik, který shledal, že nehrozí bezprostřední nebezpečí, že by se Doubravka vlivem poškození ohněm zhroutila. Nicméně, riziko existuje, proto je vstup na rozhlednu zakázán. Žádáme veřejnost, aby toto v zájmu vlastního bezpečí bezezbytku respektovala.

Tým z architektonického studia Huť architektury, které pod vedením architekta Martina Rajniše rozhlednu nejen navrhlo, ale také postavilo, aktuálně ve spolupráci s dalšími pracovníky řeší zabezpečení stavby – v maximální míře, jaká je aktuálně reálná (kvůli rozbahněnému terénu se na místo zatím nedostane těžká technika). O dalším vývoji budeme informovat na webu i na Facebooku městské části.

Zveřejněno: 20. listopadu 2019

 

Pozor! Oprava křížení

Středa, 20 listopadu, 2019

Cestovat po rozkopaném městě není nic příjemného. O to víc, když se stavební stroje „zakousnou“ do frekventované silnice, jejíž omezení následně způsobí kolony široko daleko. Obdobný scénář nyní čeká Prahu 14, konkrétně Rajskou zahradu a její okolí.

V nejbližších dnech začne rekonstrukce křižovatky ulic Broumarská a Cíglerova, která má natolik poničený povrch, že již přestává odpovídat bezpečnostním normám. Práce provede správce komunikace – Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a to na základě požadavku ze strany městské části.

Přestože se opravy podařilo naplánovat tak, aby křižovatka po celou dobu rekonstrukce zůstala průjezdná, řidiči i cestující MHD musí počítat s poměrně výraznými, naštěstí však krátkodobými, omezeními. „Udělali jsme vše pro to, aby dopad na dopravu byl minimální, ale samozřejmě komplikace očekávat lze. Doporučujeme řidičům, aby v době rekonstrukce pokud možno využívali objízdné trasy. Toto doporučení se týká zejména první a třetí fáze oprav,“ říká místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, do jehož gesce doprava v městské části spadá.

 

Fáze rekonstrukce, omezení provozu, úpravy tras autobusových linek

 

 1. fáze – od 23. 11. do 25. 11. 2019
 • omezení počtu průjezdných pruhů v Broumarské i v Cíglerově viz přiložený plánek (ke stažení ZDE)
 • úprava tras autobusových linek 110, 141 a 259 (školní):
  – ve směru do Hloubětína pojedou linky beze změny
  – v opačném směru pojede linka 141 do zastávky Hejtmanská přes zastávku Lehovec (nebude tudíž zajíždět do zastávek Sídliště Lehovec a Žárská)
  – linky 110 a 259 na Sídliště Lehovec a do zastávky Žárská pojedou, do zastávky Hejtmanská však dorazí jinou trasou – přes zastávku Lehovec a obratiště tramvají. Vzhledem k této krátkodobé úpravě provozu linek je třeba počítat s tím, že do cílové stanice pojedou autobusy delší dobu
 1. fáze – od 26. do 29. 11. 2019
 • omezení počtu průjezdných pruhů v Broumarské i v Cíglerově viz přiložený plánek (ke stažení ZDE), jiné změny oproti standardnímu automobilovému provozu i provozu MHD pro tuto fázi rekonstrukce naplánovány nejsou
 1. fáze – od 30. 11. do 7. 12. 2019
 • v této fázi rekonstrukce budou zcela uzavřeny vjezd i výjezd na ulici Chlumecká (plánek ke stažení ZDE)
 • provoz v křižovatce bude řízen kyvadlově (semaforem). Tímto opatřením bude snížena propustnost křižovatky, lze tedy očekávat výraznější kolony
 • dopad na MHD:
  – ve směru do Satalic (Sicherova) bude linka 396 vedena přes zastávky Sídliště Lehovec a Žárská, v opačném směru nebudou dva vybrané spoje této linky v ranní špičce zajíždět na obratiště Lehovec

25 let Prahy 14

Úterý, 19 listopadu, 2019

Zajímá vás, jak Praha 14 slavila své pětadvacáté „narozeniny“? Přečtěte si speciální vydání časopisu Čtrnáctka, které aktuálně putuje do poštovních schránek obyvatel městské části a které je celé věnované oslavám i výročí jako takovému. Připravili jsme pro vás reportáže z vyhlídkových letů nad městem a z Posvícení u Doubravky, výsledky fotosoutěže o nejlepší „srovnávačku“ nebo třeba přehled nejdůležitějších událostí, které se v Praze 14 za poslední čtvrtstoletí odehrály. Elektronická verze vydání je ke stažení ZDE. Přejeme příjemné počtení.