Život na Praze 14

AKTUÁLNĚ

Pozor! Oprava křížení

Cestovat po rozkopaném městě není nic příjemného. O to víc, když se stavební stroje „zakousnou“ do frekventované silnice, jejíž omezení následně způsobí kolony široko daleko. Obdobný scénář nyní čeká Prahu 14, konkrétně Rajskou zahradu a její okolí.

V nejbližších dnech začne rekonstrukce křižovatky ulic Broumarská a Cíglerova, která má natolik poničený povrch, že již přestává odpovídat bezpečnostním normám. Práce provede správce komunikace – Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a to na základě požadavku ze strany městské části.

Přestože se opravy podařilo naplánovat tak, aby křižovatka po celou dobu rekonstrukce zůstala průjezdná, řidiči i cestující MHD musí počítat s poměrně výraznými, naštěstí však krátkodobými, omezeními. „Udělali jsme vše pro to, aby dopad na dopravu byl minimální, ale samozřejmě komplikace očekávat lze. Doporučujeme řidičům, aby v době rekonstrukce pokud možno využívali objízdné trasy. Toto doporučení se týká zejména první a třetí fáze oprav,“ říká místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, do jehož gesce doprava v městské části spadá.

 

Fáze rekonstrukce, omezení provozu, úpravy tras autobusových linek

 

 1. fáze – od 23. 11. do 25. 11. 2019
 • omezení počtu průjezdných pruhů v Broumarské i v Cíglerově viz přiložený plánek (ke stažení ZDE)
 • úprava tras autobusových linek 110, 141 a 259 (školní):
  – ve směru do Hloubětína pojedou linky beze změny
  – v opačném směru pojede linka 141 do zastávky Hejtmanská přes zastávku Lehovec (nebude tudíž zajíždět do zastávek Sídliště Lehovec a Žárská)
  – linky 110 a 259 na Sídliště Lehovec a do zastávky Žárská pojedou, do zastávky Hejtmanská však dorazí jinou trasou – přes zastávku Lehovec a obratiště tramvají. Vzhledem k této krátkodobé úpravě provozu linek je třeba počítat s tím, že do cílové stanice pojedou autobusy delší dobu
 1. fáze – od 26. do 29. 11. 2019
 • omezení počtu průjezdných pruhů v Broumarské i v Cíglerově viz přiložený plánek (ke stažení ZDE), jiné změny oproti standardnímu automobilovému provozu i provozu MHD pro tuto fázi rekonstrukce naplánovány nejsou
 1. fáze – od 30. 11. do 7. 12. 2019
 • v této fázi rekonstrukce budou zcela uzavřeny vjezd i výjezd na ulici Chlumecká (plánek ke stažení ZDE)
 • provoz v křižovatce bude řízen kyvadlově (semaforem). Tímto opatřením bude snížena propustnost křižovatky, lze tedy očekávat výraznější kolony
 • dopad na MHD:
  – ve směru do Satalic (Sicherova) bude linka 396 vedena přes zastávky Sídliště Lehovec a Žárská, v opačném směru nebudou dva vybrané spoje této linky v ranní špičce zajíždět na obratiště Lehovec

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...