Život na Praze 14

Pozor! Oprava křížení

20.11.2019

Cestovat po rozkopaném městě není nic příjemného. O to víc, když se stavební stroje „zakousnou“ do frekventované silnice, jejíž omezení následně způsobí kolony široko daleko. Obdobný scénář nyní čeká Prahu 14, konkrétně Rajskou zahradu a její okolí.

V nejbližších dnech začne rekonstrukce křižovatky ulic Broumarská a Cíglerova, která má natolik poničený povrch, že již přestává odpovídat bezpečnostním normám. Práce provede správce komunikace – Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a to na základě požadavku ze strany městské části.

Přestože se opravy podařilo naplánovat tak, aby křižovatka po celou dobu rekonstrukce zůstala průjezdná, řidiči i cestující MHD musí počítat s poměrně výraznými, naštěstí však krátkodobými, omezeními. „Udělali jsme vše pro to, aby dopad na dopravu byl minimální, ale samozřejmě komplikace očekávat lze. Doporučujeme řidičům, aby v době rekonstrukce pokud možno využívali objízdné trasy. Toto doporučení se týká zejména první a třetí fáze oprav,“ říká místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, do jehož gesce doprava v městské části spadá.

 

Fáze rekonstrukce, omezení provozu, úpravy tras autobusových linek

 

 1. fáze – od 23. 11. do 25. 11. 2019
 • omezení počtu průjezdných pruhů v Broumarské i v Cíglerově viz přiložený plánek (ke stažení ZDE)
 • úprava tras autobusových linek 110, 141 a 259 (školní):
  – ve směru do Hloubětína pojedou linky beze změny
  – v opačném směru pojede linka 141 do zastávky Hejtmanská přes zastávku Lehovec (nebude tudíž zajíždět do zastávek Sídliště Lehovec a Žárská)
  – linky 110 a 259 na Sídliště Lehovec a do zastávky Žárská pojedou, do zastávky Hejtmanská však dorazí jinou trasou – přes zastávku Lehovec a obratiště tramvají. Vzhledem k této krátkodobé úpravě provozu linek je třeba počítat s tím, že do cílové stanice pojedou autobusy delší dobu
 1. fáze – od 26. do 29. 11. 2019
 • omezení počtu průjezdných pruhů v Broumarské i v Cíglerově viz přiložený plánek (ke stažení ZDE), jiné změny oproti standardnímu automobilovému provozu i provozu MHD pro tuto fázi rekonstrukce naplánovány nejsou
 1. fáze – od 30. 11. do 7. 12. 2019
 • v této fázi rekonstrukce budou zcela uzavřeny vjezd i výjezd na ulici Chlumecká (plánek ke stažení ZDE)
 • provoz v křižovatce bude řízen kyvadlově (semaforem). Tímto opatřením bude snížena propustnost křižovatky, lze tedy očekávat výraznější kolony
 • dopad na MHD:
  – ve směru do Satalic (Sicherova) bude linka 396 vedena přes zastávky Sídliště Lehovec a Žárská, v opačném směru nebudou dva vybrané spoje této linky v ranní špičce zajíždět na obratiště Lehovec

Předešlé aktuality

Informace o novinkách na Plechárně a v jejím okolí

Na základě dotazů občanů si dovolujeme doplnit informace o připravovaných novinkách v okolí volnočasového centra Plechárna na Černém Mostě. Už před několika týdny byl z levého horního rohu oploceného areálu (u hl. dveří do budovy Plechárny) odstraněn altánek s dětským koutkem, který byl již starý a kvalitativně nevyhovoval. Místo něj na jaře v této části venkovní plochy „vyroste“ moderní kontejnerová kavárna, která bude vedle kávy nabízet i kvalitní občerstvení. Aktuálně se v souvislosti s touto akcí připravuje projektová dokumentace pro stavební povolení. Provozovatelem nové kavárny bude společnost Grabneta, s. r. o., která již nyní za využití plochy městské části odvádí nájem. Děti o „svůj“ koutek nepřijdou.

Zveřejněno: 30.11.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Adventní koncert v Galerii 14

Vánoce klepou na dveře! Přijďte nasát vánoční atmosféru do Galerie 14 ve středu 13. prosince 2023 od 18.30 hodin. Vystoupí soubor UNIQUE QUARTET. Zazní skladby od A. Dvořáka, B. Bartóka, Á. Piazolly a směs koled. Vstup volný. Zveřejněno: 28. listopadu 2023

Zveřejněno: 28.11.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Lokální fórum na Černém Mostě II

Přemýšlíte někdy nad tím, kde se vidíte za deset let? Plánujete, jak toho dosáhnout? Stejné otázky si nyní klade i městská část Praha 14 – jen se jimi zabývá v širším kontextu a chce do toho zapojit veřejnost. Příští rok končí platnost stávajícího strategického plánu městské části, a proto se již nyní zabýváme tvorbou nového. Od začátku roku 2023 realizujeme projekt s názvem ‚Strategie udržitelného rozvoje 25+‘, který má za cíl definovat směr, jakým se bude Čtrnáctka ubírat další desetiletí. Chceme společně s vámi, místními obyvateli, vytvořit nový strategický plán, který bude fungovat, brát v úvahu dlouhodobou udržitelnost a zejména

Zveřejněno: 27.11.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Zimní údržba silnic, ulic a chodníků v Praze 14

Při péči o komunikace v zimním období Praha 14 postupuje podle plánu zimní údržby, schváleného radou MČ pro období od 1. 11. 2023 do 31. 3. 2024. „Samozřejmě, jak už bylo mnohokrát řečeno, ne všechny místní plochy, chodníky a komunikace spravuje městská část. Řada z nich spadá pod Magistrát hl. m. Prahy, potažmo pod TSK hl. m. Prahy, jejichž zástupci odpovídají za sjízdnost a schůdnost vlastněných či svěřených komunikací,“ uvedla místostarostka Prahy 14 Soňa Tománková, která má dopravu v městské části v gesci. Při zimní údržbě se postupuje od těch nejdůležitějších tahů po ty nejméně vytížené. Přehled jednotlivých komunikací a jejich správců najdete na k tomu

Zveřejněno: 27.11.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Informace ke stávce učitelů – 27. 11. 2023

Do stávky učitelů, která je ohlášena na pondělí 27. 11. 2023, se zapojí i zaměstnanci některých základních a mateřských škol v Praze 14. Informace o tom, která zařízení budou s ohledem na situaci v tento den uzavřena, zákonní zástupci naleznou na webových stránkách jednotlivých stávkujících škol. Výňatek ze stanoviska Ministerstva školství ČR Právo na stávku je zaručeno Listinou základních práv a svobod. Stávkovat tedy může jakýkoliv zaměstnanec školy, i její ředitel, který je rovněž zaměstnancem. Při ohlášení stávky (ze zákona nejpozději tři pracovní dny před stávkou) ředitel školy dle obdržených informací posoudí, zda je možné zajistit v daný den výchovu a vzdělávání alespoň

Zveřejněno: 24.11.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Dopravní omezení v Hloubětíně

Upozorňujeme občany, že v termínu od 27. 11. do 19. 12. 2023 bude Technická správa komunikací provádět modernizaci dopravního značení v ulicích Průmyslová, Kbelská a Kolbenova. Z tohoto důvodu dojde na uvedených místních komunikací ch k postupným uzavírkám částí jízdních pruhů v obou směrech. Děkujeme za pochopení a trpělivost. Zveřejněno: 23. listopadu 2023    

Zveřejněno: 23.11.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktuality