Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Rozvoj centra Hutí

Městská část Praha 14 zve občany na veřejné projednání návrhu územní studie „Lokality na Hutích, Praha – Kyje“, kterou pořizuje Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje. Setkání, na němž budou přítomni i zástupci zpracovatele, se uskutečni v utery 15. ledna 2019 od 16 hodin v sále Středního odborného učiliště (SOU) gastronomie a podnikání (Za Černým mostem 3/362, Praha 9). Další veřejné jednání na toto téma, avšak i s dotčenými organy, organizacemi a dalšími odborníky, mohou zájemci navštívit na půdě Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) 23. ledna 2019 v 15 hodin. Uskutečni se v přednáškovém sále Centra architektury a městského plánování v budově IPR (CAMP – Vyšehradská 57, Praha 2).

Setkání (oficiální pozvánka ZDE) přímo souvisí s aktuálně připravovaným novým územním plánem Prahy – tzv. Metropolitním plánem. Většina řešené lokality (viz přiložená mapa) se nachází na zastavitelném území, na kterém lze předpokládat stavební rozvoj. Projednávaná uzemni studie (zpracovaná ve variantách A a B) navrhuje možnosti tohoto rozvoje a stanovuje podrobnější pravidla pro výstavbu. Ke studii lze do konce ledna 2019 uplatňovat připomínky. Přijďte se s návrhem blíže seznámit a diskutovat o něm. V elektronické podobě je k nahlédnutí na www.praha.eu, přímý odkaz ZDE.

 


DISKUZE K ČLÁNKU

První komentář k “Rozvoj centra Hutí”


Napsat komentářLoading Facebook Comments ...