Měňte s námi Prahu 14

Návrhy - 1. ročník


KYJSKÉ TERASY (Andrea Kosařová, 196 000 Kč) – Nebude se realizovat

Projekt na úpravu strmé stezky vedoucí od KD Kyje ke břehu Kyjského rybníka. Dle autorů projektu je hojně využívaná rezidenty z okolí, je však nebezpečná, a když je po dešti, tak kluzká. Projekt počítá s tím, že se na jejím místě vybudují dřevěné schody zakončené terasou s vyhlídkou na rybník. Vznikne tak prostor pro odpočinek i pro kulturní a společenské aktivity. Zastavěná plocha nepřekročí 15 m².

PŘED:

VIZUALIZACE:

 

ODPOČINEK V DIVOČINĚ (Monika Hillebrandová, 197 800 Kč) – Zrealizováno

Na hranici sídliště Černý Most a parku U Čenku se nachází zarostlé a zanedbané území, kterému se říká Divočina. Příspěvková organizace Praha 14 kulturní, která nově toto území spravuje, se ho rozhodla vyčistit a vytvořit zde cestičky a nové pobytové plochy. Na základě projektu Odpočinek v přírodě se bude dál rozvíjet potenciál tohoto místa a vytvoří se zde další zázemí pro trávení volného času (lavičky, hrací prvky, hřiště pro pétanque).

V pátek 18. a sobotu 19. května 2018 se uskutečnila realizace projektu Odpočinek v Divočině. Dobrovolníci pod dohledem architektů sestavili nové lavičky, špunty v trávě a pétanque hřiště.

PŘED:

VIZUALIZACE:

PO:

Více fotografií z realizace naleznete ve fotogalerii na webu MČ Praha 14.

 

OSVĚTLENÍ PŘECHODU (Veronika Spišáková, 185 686 Kč) – Zrealizováno

Projekt na vybudování přechodu tzv. „třetí generace“ s detekcí chodců v Cíglerově ulici na Lehovci. Dle navrhovatelů je toto místo nepřehledné a v čase, kdy u přechodu nedohlíží strážník, také nebezpečné. Cílem projektu je instalovat – zjednodušeně řečeno – výstražná světla, která řidiče upozorní, že po „zebře“ přechází člověk.

PŘED:

PO:

 

ZAHRÁDKA MEZI PANELÁKY (Alžběta Suchelová, 86 500 Kč) – Zrealizováno

Díky občanské iniciativě funguje ve vnitrobloku při ulici Bobkova komunitní zahrádka. Rostou tu dýně, jsou zde okrasné kameny a perfektně osetý trávník. Díky sbírce místních se podařilo vybrat peníze třeba na sekačku na trávu nebo na mulčovací kůru. Cílem projektu je rozšířit zahrádku, přidat další okrasné prvky, pravidelně udržovat zeleň a uspořádat dvě akce – Vítání Jara a Halloween party.

PŘED:

PO:

AKCE:

 

LIDÉ UVNITŘ SÍDLIŠTĚ (Lucie Zárubová, 200 000 Kč) – Zrušeno

Projekt na revitalizaci vnitrobloku mezi ulicemi Bobkova, Maňákova a Bryksova, který počítá s úpravou zeleně, opravou laviček, výstavbou houpačky a instalací herního prvku pro děti. Cílem projektu je vytvořit příjemné prostředí pro místní obyvatele různých věkových kategorií.

Realizace tohoto projektu byla bohužel přerušena. Důvodem bylo zjištění nedostatečné hloubky podloží ve vnitrobloku. K ukotvení herních prvků je zapotřebí minimálně 60 cm a k dispozici je pouze 10- 15 cm zeminy, pod níž začínají místní garáže.

Z projektu byly použity pouze finance na opravy laviček.

 

FOTBALOVÁ LIGA MISTRŮ PRAHY 14 (Michal Zábranský, 82 000 Kč) – Zrealizováno

Cílem projektu je uspořádat fotbalovou ligu po celé Praze 14. Počítá se čtyřmi turnaji – podle čtyř ročních období. Bude se hrát o putovní pohár, který na konci všech turnajů obdrží jeden z týmů. Turnaje budou mít samostatný ranking a budou celkově počítané do tabulky, každý turnaj má mít jiný systém hraní a jiný styl hraní. Někdy se hráči utkají venku, jindy uvnitř. Zápasy se odehrají napříč celou Prahou 14.

Sestřih z akce.

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ TURNAJŮ:

9. března 2019 – ZŠ Chvaletická

25. května 2019 – multifunkční hřiště na Hutích

31. srpna 2019 – multifunkční hřiště na Jahodnici

14. prosince 2019 – ZŠ Vybíralova – venkovní hřiště

NÁJEZDY NA CHODNÍK (Božena Reisová, 40 000 Kč) – Zrealizováno

Projekt na vybudování šikmých nájezdů na chodník v ulici Kbelská, po kterém se chodí do zahrádkářské osady Třešňovka. V současnosti je dle navrhovatelů místo nebezpečné, protože nájezdy jsou zde pouze provizorní a vratké.

PŘED:

PO:

PĚŠÍ CESTA PODÉL KYJSKÉHO RYBNÍKA (Andrea Lacinová, 324 000 Kč) – Zrealizováno

Zpevnit prašnou a za deště bahnitou pěší cestu, která je pro obyvatele severního břehu Kyjského rybníka spojnicí mezi obytnou částí Kyjí a vlakovou zastávkou, zamýšlí projekt Pěší cesta podél Kyjského rybníka. Počítá se v něm i s přidáním lavičky, odpadkového koše a s výsadbou stromů.

PŘED:

PO:

 

VÝSADBA STROMŮ A GRIL ZÓNA (Jan Rambousek, 407 000 Kč) – Zrealizováno

Cílem projektu je výsadba stromů, které by poskytly dostatek stínu v okolí sportovních ploch u nového sídliště na Jahodnici. Návrh počítá i s vybudováním zóny pro grilování.

PŘED:

PO:

 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA JAHODNICI (Otomar Sláma, 780 000 Kč) – Zrealizováno

Projekt na revitalizaci stávajícího dětského hřiště (za supermarketem Albert) na Jahodnici spojený s rozšířením počtu herních prvků. Návrh mimo jiné počítá i s úpravou plochy kolem prvků a s opravou oplocení. Takto upravené hřiště bude podle navrhovatele moderní, bezpečnější a atraktivnější.

PŘED:

VIZUALIZACE:

PO:

 

KYJE – HUTĚ: PARČÍK SPLAVNÁ – DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH PRVKŮ (Barbora Vobořilová, 806 000 Kč) – Zrealizováno

Projekt počítá s komplexním dovybavením parčíku Splavná, který předkladatelé vnímají jako jediné centrální komunitní místo pro oblast Kyje – Hutě. Tamní hřiště a sportoviště v nedávné době prošla rekonstrukcí. Autoři projektu nyní chtějí přidat do parčíku ještě pouliční lampy, dopravní opatření zvyšující bezpečnost chodců, kamerový systém nebo třeba informační nástěnku. Součástí návrhu je také zajištění obsluhy hřiště.

Autor projektu také navrhl doplnit parčík spojovacím prvkem, který by ho činil zajímavým a lákavým nejen pro místní obyvatele. Městská část Praha 14 proto 10. září 2018 vyhlásila výtvarně-architektonickou soutěž na umělecké dílo do parčíku ve Splavné ulici. Bližší informace o soutěži naleznete na webu MČ Praha 14.

PŘED:

PO:

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A PARKOVÁ ÚPRAVA OKOLÍ (Božena Reisová, 1 424 000 Kč) – Zrealizováno

Projekt na rekonstrukci dětského hřiště v obytné zástavbě hloubětínského sídliště. Počítá nejen s rozšířením hřiště o nové hrací prvky pro věkovou skupinu 3 až 12 let, ale i s parkovou úpravou přilehlého okolí. Projekt nezapomíná na ochranu hřiště proti volně pobíhajícím psům, na nové lavičky, výdejní stojan na vodu či třeba na krmítko.

Přestože tento projekt veřejnost v internetovém hlasování podpořila, městská část k němu zaznamenala rozporuplné ohlasy. Proto se rozhodla uspořádat veřejné setkání a pobavit se s místními o návrhu dětského hřiště. Ve středu 19. září 2018 se s občany sešli zástupci radnice Prahy 14 i samotná autorka projektu. Diskutovalo se o umístění budoucího hřiště. Výstupem ze setkání je přepracování projektu formou posunutí umístění hřiště a naplánování nového setkání, kde budou představeny úpravy návrhu.

Více informací a průběhu veřejných setkáních naleznete na webu projektu.

PŘED:

STUDIE:

PO: