Měňte s námi Prahu 14

Veřejná setkání

1. VEŘEJNÉ SETKÁNÍ V GALERII 14

Setkání věnované prvnímu ročníku projektu na participativní rozpočtování – Čtrnáctka podle vás se uskutečnilo v pondělí 23. října v 17. 30 hodin v Galerii 14 (nám Plk. Vlčka 686, Praha 9) a nabídlo řadu užitečných informací. Setkání uvedla radní Mgr. Irena Kolmanová, s programem účastníky seznámila koordinátorka participativního rozpočtu Lucie Hlavačková, informace o hlasování předal zástupce společnosti D21 Bohumír Krampera a následně někteří autoři, kteří již projekty podali, je také představili.

Pozvánka
Fotografie z akce zde:

 

2.VEŘEJNÉ SETKÁNÍ V GALERII 14

Zhruba tři desítky lidí přišly na setkání k projektu Čtrnáctka podle vás, které se 24. ledna 2018 uskutečnilo v Galerii 14 na Černém Mostě. Místní obyvatelé se zde mohli podrobně seznámit s občanskými projekty, jež městská část obdržela v rámci prvního ročníku tak zvaného participativního rozpočtování.

Na místo dorazili téměř všichni navrhovatelé, kteří před svými sousedy, známými a dalšími příchozími prezentovali to, jak by naší městskou část chtěli vylepšit. Všichni se svého úkolu chopili opravdu s nadšením, z jednotlivých vystoupení bylo patrné, že na přípravě svých projektů lidé skutečně poctivě pracovali.

Prezentováno bylo 15 projektů z celkových 18, které odborníci z řad zaměstnanců městské části vyhodnotili jako realizovatelné. Řada návrhů se týkala revitalizace zeleně a dětských hřišť, další bezpečnosti v dopravě nebo rozšiřování sportovních aktivit v městské části.

Pozvánka
Fotografie z akce zde:

 

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ V HLOUBĚTÍNĚ K PROJEKTU KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A PARKOVÁ ÚPRAVA OKOLÍ

Vzhledem k rozporuplným ohlasům k projektu „Komplexní řešení dětského hřiště a parková úprava okolí“, se MČ rozhodla uspořádat veřejné setkání s autorkou návrhu a zástupci MČ. Setkání se uskutečnilo 19. září 2018 na dětském hřišti v ulici Mochovská.
Zástupci radnice, autorka projektu a místní občané se dohodli na přepracování návrhu, respektive posunutí umístění dětského hřiště – dále od oken přilehajícího domu.

Pozvánka
Fotografie z akce zde:

 

NÁVAZNÉ VEŘEJNÉ SETKÁNÍ V HLOUBĚTÍNĚ K PROJEKTU KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A PARKOVÁ ÚPRAVA OKOLÍ

Veřejné projednání proběhlo dne 20. listopadu 2018 od 17 hodin v ZŠ Tolerance, v blízkosti místa navrhovaného dětského hřiště.

Občané se se zástupci radnice setkali v jídelně Základní školy Tolerance, k dispozici byly tři studie. Všechna variantní řešení vycházela z výstupů z prvního setkání k této věci v září 2018.

Starosta Radek Vondra účastníky přivítal a připomenul principy participativního rozpočtu, z kterého vzešel projednávaný projekt. Předal slovo místostarostce Ireně Kolmanové, která návrhy představila. Následně se o jednotlivých studiích diskutovalo u stolu, hledaly se klady a zápory, případně se zanesly nové podněty do návrhu. Jako vítězná studie byla vybrána studie B, do které architektka Ing. arch. Lucie Tevi zanese podnět vybudování chodníku mezi trafostanicí a navrhovaným hřištěm.

Na závěr setkání představil místostarosta Petr Hukal možnost vybudování placených zón na Praze 14.

Projednávané studie zde:

Návrh umístění dětského hřiště v ulici Mochovská A Návrh umístění dětského hřiště v ulici Mochovská B Návrh umístění dětského hřiště v ulici Mochovská C

Pozvánka.
Fotografie z akce zde:

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ V GALERII 14

Setkání věnované druhému ročníku participativního rozpočtu se uskutečnilo ve čtvrtek 24. října 2019 v 17. 30 hodin v Galerii 14 (nám Plk. Vlčka 686, Praha 9) a nabídlo řadu užitečných informací. Setkání uvedla radní Mgr. Irena Kolmanová, s programem účastníky seznámila koordinátorka participativního rozpočtu Lucie Hlavačková, následně navrhovatelé projektů své návrhy představili veřejnosti a diskutovali o nich. Na setkání byli přítomni i političtí zástupci, včetně pana starosty Mgr. Radka Vondry.

Pozvánka
Fotografie z akce zde:

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ V GALERII 14

V úterý 19. října 2021 se v Galerii 14 sešla většina navrhovatelů projektů třetího ročníku participativního rozpočtu. Setkání zahájila místostarostka Mgr. Irena Kolmanová, s harmonogramem večera a metodou hlasování seznámila účastníky koordinátorka Lucie Hlavačková. Své projekty navrhovatelé představili veřejnosti a diskutovali společně o nich.

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ NA HUTÍCH V úterý 12. dubna 2022 se na Hutích uskutečnilo veřejné setkání ke dvěma vítězným projektům, a to:

 • Dětské hřiště Na Hutích
 • Zprostupnění zelené plochy mezi ulicemi Jamská, Sicherova a Budovatelská, zřízení odpočinkového místa, instalace pevných košů na discgolf a betonového pingpongového stolu.

Projekty byly znovu projednávány z důvodu námitek některých občanů k připravovanému projektu MČ „Přírodního hřiště Jamská“, který se měl realizovat v přilehlé lokalitě.

Setkání zahájil radní v jehož gesci je Místní Agenda 21 Ing. Jan Liška a následně předal slovo navrhovatelům projektů, kteří je zúčastněným ještě jednou představili. Poté následovala diskuze nad oběma projekty.

Z diskuze vzešly tyto podněty:

Dětské hřiště Na Hutích:

 • doplnit houpačku pro velmi malé děti („tzv. vajíčko)
 • doplnit stojan na kola – vyroben z akátové klády, případně z prořezu zeleně v dané lokalitě
 • prvky jako je domeček nebo mašinka doplnit o kreslící tabuli a interaktivní – motorické prvky
 • v případě vyzbylé plochy doplnit o hřiště na kopanou
 • dokreslit hry na chodník (skákací panák,…)

Zprostupnění zelené plochy mezi ulicemi Jamská, Sicherova a Budovatelská, zřízení odpočinkového místa, instalace pevných košů na discgolf a betonového pingpongového stolu:

 • umístění piknikových míst, pingpongového stolu a dicgolfových košů (viz obrázek níže)
 • umístit sezení k lampě
 • doplnit hygienické zařízení – Toi Toi
 • umístit tabuli s provozním řádem

Fotografie z akce:

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ V GALERII 14

Ve středu 25. října 2023 v podvečer přišli do Galerie 14 na Černém Mostě (nám Plk. Vlčka 686, Praha 9) navrhovatelé projektů do čtvrtého ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka podle Vás seznámit veřejnost se svými náměty, jak vylepšit veřejný prostor na Praze 14.  Účastníky přivítal radní Ing. Jan Liška a poté 11 navrhovatelů postupně představilo své projekty, které byly odborníky z řad zaměstnanců městské části Praha 14 vyhodnoceny jako realizovatelné.

Do diskuze k projektům se aktivně zapojily i přítomné místostarostky – paní Mgr. Mária Ševčíková a paní Soňa Tománková. S informacemi o principu hlasování a dalším postupu účastníky seznámila koordinátorka participativního rozpočtu Renata Srbová.

Fotografie z akce: