Život na Praze 14

Příprava strategie udržitelného rozvoje pro období 2025 - 2035

JAKÁ BUDE PRAHA 14 ZA DESET LET?

Městská část Praha 14 pracuje na tvorbě nové Strategie udržitelného rozvoje, protože stávající Strategický plán rozvoje na období 2015-2025 příští rok končí. Hlavním cílem projektu je pokračovat v metodách strategického plánování a řízení v praxi úřadu MČ Praha 14 tak, aby přispívalo ke zvyšování kvality a efektivity rozhodování na všech úrovních.

Hlavním výstupem projektu bude Strategie udržitelného rozvoje 2025+ na dobu 10 let a akční plán realizace na období 3 let (2025-2027).

 

Tvorba strategie udržitelného rozvoje 2025+              2