Život na Praze 14

Spolupráce s podnikateli a neziskovým sektorem

Pro to, aby se městská část rozvíjela smysluplným a udržitelným způsobem, je mimo jiné nutná spolupráce jak s podnikatelským, tak s neziskovým sektorem.
Správně nastavené vztahy městské části a místních aktérů působících v těchto sektorech bezprostředně ovlivňují kvalitu života v Praze 14 – dostupnost služeb a zboží, kvalitu bydlení, odpovídající rozvoj občanské vybavenosti, dostatek sportovních, kulturních, komunitních i dalších společenských aktivit i nabídku pečujících
a zdravotnických služeb.

 

NEZISKOVÝ SEKTOR:

V oblasti neziskového sektoru městská část Praha 14 spolupracuje s organizacemi zaměřenými na zajišťování kulturních sportovních a volnočasových aktivit, s organizacemi poskytujícími sociální služby i s organizacemi pečujícími. Na řadu aktivit neziskového sektoru městská část každoročně poskytuje dotace a přehled podpořených subjektů také pravidelně zveřejňuje.

Neziskové organizace, s nimiž městská část různorodým způsobem spolupracuje nejintenzivněji (podrobnosti pod odkazy – uváděné informace jsou dle potřeb průběžně aktualizovány):

 

PODNIKATELSKÝ SEKTOR:


Podnikatelé, kteří se podílejí na rozvoji občanské vybavenosti, organizaci bezplatných aktivit pro veřejnost, realizaci edukativních a environmentálních programů či na zajišťování jiných veřejně prospěšných činností (dle potřeb průběžně aktualizováno):

 • Landia Management, s.r.o.
 • Ekospol, s.r.o.
 • GEOSAN GROUP a.s.
 • CENTRAL GROUP 70 investiční s.r.o.
 • Merkur Casino
 • Coca Cola HBC
 • Centrum Černý Most
 • CANABA – Pozemní stavby, s.r.o.
 • ADIMO ČR s.r.o.
 • GARTAL Českobrodská s.r.o.
 • MANTARO DEVELOP a.s.
 • Česká agenturou pro standardizaci
 • Sipadus a.s.
 • GENERAL PROGRES
 • UNIMEX GROUP
 • IKEA