Život na Praze 14

Strategický plán rozvoje pro období 2015 - 2025

STRATEGICKÝ PLÁN PRO OBDOBÍ 2015 AŽ 2025

Strategický plán rozvoje Městské části Praha 14 vytyčuje základní směry budoucího vývoje této městské části v období 2015-2025. Jedná se o strategický dokument, pomocí něhož bude ve stanoveném časovém horizontu zabezpečována samosprávou MČ koordinace strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel. Zapojením pracovníků Úřadu městské části Praha 14, vedení městské části a odborné veřejnosti, došlo ke zpracování strategického plánu rozvoje MČ, který byl následně podroben připomínkovému řízení ze strany všech dotčených orgánů a osob.

 

 

 


AKČNÍ PLÁN

Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje územního celku. Vychází z klíčových oblastí a cílů rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje městské části Praha 14. Akční plán je již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní směr naplňování platného strategického plánu.

Akční plán je přehledem konkrétních akcí plánovaných na nejbližší roky. Ve výčtu konkrétních aktivit k naplňování vytýčených oblastí a rozvojových aktivit strategického plánu může docházet při aktualizaci Akčního plánu k posunům (úpravám, doplněním, vypuštěním) a to v návaznosti na reálný vývoj situace v městské části nebo s ohledem na dostupné zdroje financování.

 

2023 – 2024
2021 – 2022
2019 – 2020
2017 – 2018
2015 – 2016

 

Loga