Měňte s námi Prahu 14

Návrhy - 3. ročník


VÍTĚZNÉ PROJEKTY:

ZPROSTUPNĚNÍ ZELENÉ PLOCHY MEZI ULICEMI JAMSKÁ, SICHEROVA A BUDOVATELSKÁ, ZŘÍZENÍ ODPOČINKOVÉHO MÍSTA, INSTALACE PEVNÝCH KOŠŮ NA DISCGOLF A BETONOVÉHO PINGPONGOVÉHO STOLU (Ing. Věra Šubrtová, 198 772 Kč) – nebude se realizovat

Popis projektu:

Cílem projektu je rozšíření možností trávení volného času pro obyvatele čtvrti Kyje – Hutě a stabilizaci lokality, dosud z velké části zcela zanedbané, ve které našli úkryt lidé bez domova. V lokalitě Kyje Hutě žije cca 3 500 obyvatel a je zde zásadní nedostatek vhodných ploch pro trávení volného času
a sousedské setkávání. Projekt se týká zelené plochy mezi ulicemi Sicherova, Jamská a Budovatelská, která je ke dnešnímu dni velké části nepřístupná, bez možnosti jakékoliv údržby.

Záměrem projektu je probírka stávajícího neprostupného, bezdomovcům vyhovujícího porostu tak, aby byla vytvořena přirozená, avšak pro obyvatele uživatelná, lokalita se zachováním hodnotných porostů a přirozeného prostředí pro místní faunu. Navrhuji plochu citlivě proklučit a uvolněné plochy navrhuji dosít vhodnou směsí bylin vhodných pro danou lokalitu. Dosev by byl užitečný i na místech s nevhodným nebo nedostatečným bylinným porostem. Navrhuji zachování kompaktních celků zeleně a již vzrostlých stromů (švestky, jabloně, ořešáky, akáty) a keřů (hloh, myrobalán apod). Vzhledem k omezení realizace na pozemcích Hlavního města Prahy jak z realizačního, i tak rozpočtového, není součástí návrhu vybudování mlatových nebo jinak mírně zpevněných cest a předpokládám, že cesty si obyvatelé vytvoří běžným užíváním. V případě rozpočtových možností by bylo vhodné zvážit vybudování několika málo cestiček s ohledem na ostatní plánované projekty v lokalitě. Ve více otevřených prostorech zájmového území navrhuji umístit zařízení sloužící k odpočinku a zábavě obyvatel.

Protože v lokalitě absentuje jakékoli posezení pro skupiny lidí (v blízkém okolí jsou pouze samostatné lavičky lemující účelové komunikace), navrhuji v lokalitě umístit jednoduché piknikové posezení a umožní-li to požárně bezpečností posouzení lokality, pak i veřejný gril. Posezení a případné grilovací místo by mělo být umístěno na přístupném, viditelném místě, aby se zde nescházely nežádoucí osoby, a aby současně posezení skupin osob nerušilo obyvatele přilehlé zástavby.

Všechna zařízení navrhuji takového charakteru, aby v případě realizace jiných projektů v území (školka, dětské hřiště) bylo možné tyto prvky operativně přemístit na jiné vhodnější místo v lokalitě, případně i do jiné lokality.  Navržené prvky jsou nenáročné na instalaci, budoucí údržbu a rovněž finančně dostupné pro participativní projekt.

Jedná se o malé rekreační discgolfové hřiště (4-6 košů). Hraní discgolfu (házení létajícím talířem na pevný cíl) je moderní volnočasová aktivita vhodná pro každou věkovou kategorii, podporuje společné trávení času dospělých, dětí nebo přátel v přírodě a nevyžaduje perfektně upravený povrch. K hraní se používá speciální disc (pořizovací hodnota je již od 80 Kč), ale svůj účel dobře splní i obyčejný létající talíř. Pevný betonový pingpongový stůl, v blízkosti budoucích dětských hřišť.

PŘED:

 

VIZUALIZACE:


DOPLNĚNÍ HERNÍHO PRVKU NA DĚTSKÉ LESNÍ HŘIŠTĚ KYJSKÁ ( Roman Petrenko, 200 000 Kč) – zrealizováno

Popis projektu:

Travnatá louka u lesa na rohu ulic Kyjská a Hostavická v Hloubětíně je již několik desetiletí využívána jako místo na příjemné posezení v obklopení zeleně a jako místo pro hry dětí. Využívají ji nejen rodiče s dětmi ze širokého okolí, ale také kolektivy mateřských škol z Hloubětína. V zimních měsících se louka a její jižní strmé lesní cesty stávají oblíbeným místem na sáňkování a bobování. V minulosti byly na louce umístěny různé dětské prvky, houpačky, skluzavka či pískoviště. V současné době se na louce nachází pouze jeden hrací prvek pro děti a to jednoduchá konstrukce s vertikální sítí. Cílem tohoto projektu je umístit na hřiště další herní prvek.

UMÍSTĚNÍ:

Dětské lesní hřiště Kyjská, na rohu ulic Kyjská a Hostavická.

VIZUALIZACE:

Herní prvek

REALIZACE:


OBNOVA VEŘEJNÉ (OBECNÍ) STUDNY (Martin Macháček, 84 700 Kč) – zrealizováno

Popis projektu:

Vrátit do okolí starých obecních studní život a vytvořit z nich místa, kde se budou lidé zase jako kdysi rádi společně scházet a povídat si. Opravením zanedbaných studen a jejich okolí chceme vrátit tyto tradiční vesnické stavby. V suchých letech se hodí každý zdroj vody. Dnes má každý vodovod, ale zase když zrovna nepoteče voda, tak si má každý jít kam pro vodu. Vodovod samozřejmě máme ve všech místních částech, nicméně mají lidé studny hodně využívané. Voda v obecních studních bude nejspíš užitková, poslouží třeba pro zalévání květin. Městská část Praha 14 nezaručuje kvalitu vody, ani to, že ve studni voda bude.

UMÍSTĚNÍ:

Hostavice – ostrůvek křižovatka Novozámecká – Vidlák

PŘED:

Studna

REALIZACE:


HŘIŠTĚ NA STOLNÍ TENIS (Alexandr Reznic, 200 000Kč) – zrealizováno

Popis projektu:

Projekt malého hřiště na stolní tenis rozšíří stávající nabídku sportovních aktivit na sídlišti Černý Most. Dva pingpongové stoly umožní pořádat místní turnaje nebo si „prostě jen zahrát“ v příjemném prostředí Centrálního parku Černý Most.

Stolní tenis je nejrozšířenějším sportem na světě. Konkrétně v České republice patří mezi jeden z mála sportů, kterému neustále roste členská základna. Je nenáročný na hrací prostor i finance. Jde o sport, který zlepšuje koordinaci a pohybové návyky, zejména práci nohou, rychlost, dynamiku, ale také ohebnost a krátkodobou vytrvalost. Jako kolektivní veřejný sport taky má potenciál ke sdruženi lidi z okolí hřiště.

Přidáni hřiště na stolní tenis rozšíří stávající nabídku sportovních aktivit na sídlišti Černý Most, a to potenciálně velice široké skupině obyvatel od dětí školního veku až po seniory.

UMÍSTĚNÍ:

Louka na západní straně Centralního parku poblíž rybníka Aloisov. Díky své poloze je poměrně dobře chráněná před větrem. Přitom se nachází vedle frekventované pěší cesty do horní části sídliště, což snižuje riziko vandalizaci nebo zneužiti hřiště. Hřiště bude umístěno ve volném prostranství z jedné strany krytém stromy a zároveň tak, aby nedošlo k případných komplikací při pozdější revitalizaci parku.

UMÍSTĚNÍ:

VIZUALIZACE:

Stolní tenis

REALIZACE:


LAVIČKA PRO ZŠ CHVALETICKÁ 1. STUPEŇ (Zuzana Kňazeová, 200 000 Kč) – zrealizováno

Popis projektu:

Náměstíčku před budovou ZŠ Chvaletická (1. stupeň) chybí místo, kam by si děti a rodiče mohli sednout. Lavička je navrhovaná v jižním nároží jako malé nízké pódium, ve kterém je vytvořené i
místo pro strom, aby v létě zastínil betonovou plochu.

VIZUALIZACE:

Lavičku před ZŠ Chvaletická

REALIZACE:

PaR lavičkaPROJEKTY, KTERÉ NEPOSTOUPILY:

STOLNÍ HRA 141 (Petr Vaněk, 200 000 Kč)

Popis projektu:

Stolní desková hra, která svým obsahem bude navazovat na úspěšnou knihu o Černém Mostě – Linka č. 141, podobně jako byly předchozí akce – divadelní představení Ikarus 141 nebo dokumentární film.

Hlavní prvek tvoří autobusy Ikarus linky 141 pohybující se mezi konečnými stanicemi Českomoravská a Černý Most, které vysazují a nabírají kaštany
(název pro cestující v dopraváckém slangu), prezentované nejrůznějšími subkulturami (skejťáci, šopaholici, voňavky atd.). Na stanicích trasy se plní různé příkazy nebo činí zásadné strategická rozhodnutí. Účelem hry je vysazení všech cestujících a získání tří karet černomosteckých osobností. Pravidla jsou neotřelá, zvláštní ale snadno pochopitelná, průběh intuitivní (piktogramy na hracím plánu, žádný dlouhý návod).  Hra chce umožnit co největší zapojení fenoménu hráče samotného, nikoliv pouhé náhody. Výtvarné řešení představované modely Ikarusů, rozhlednou Doubravka, či kartami s ilustracemi Petra Urbana by mělo přinést všem hravým nejeden příjemně strávený večer.

VIZUALIZACE:

Stolní hra 141


KNIHOBUDKY (Martina Kramperová, 45 000 Kč)

Popis projektu:

Knihobudka by měla sloužit k bezplatnému půjčování a výměně knih. Knihy, které již nechcete, můžete přinést, můžete si naopak nějakou vybrat. Po jejím přečtení ji vrátit, nebo si ji i nechat. Knihobudky již fungují na spoustě míst, na některých z nich dokonce s pěkným posezením k četbě. Cílem je vytvořit takové místo i u metra Rajská zahrada, kde je jedna bývalá telefonní budka prázdná. Ke knihobudce bychom rádi přidali i lavičku.

VIZUALIZACE:

knihobudka


KNIHOBUDKA (Milena Kučerová, 43 300 Kč)

Popis projektu:

Vybudování knihobudky Jahodnice pro veřejnost na veřejně přístupném místě. Lidé mají možnost si vypůjčit (odnést) a zároveň i darovat (přinést) knihy. Knihobudka přinese možnosti pro výměnu knih, obohatí kulturní a společenské dění na Jahodnici a zároveň bude sloužit jako sociální podpora pro znevýhodněné skupiny obyvatel.

VIZUALIZACE:

Knihobudka


KNIH – BUDKA HOSTAVICE – OSTRŮVEK OBRATIŠTĚ BUS (Radek Novotný, 45 810 Kč)

Popis projektu:

Vezměte si knihu na cesty, na lavičku, k vodě nebo třeba domů do křesla. Poté ji odložte do jakékoliv knihobudky či jinam na veřejné místo. Klidně si ji ale nechte i ve své knihovně. Máte-li naopak doma knihu, která vás již omrzela, pošlete ji do světa přes naší knihobudku. Cílem je, aby knihy žily svým životem a dělaly radost dál.

VIZUALIZACE:


PRAHA 14 POMÁHÁ TŘÍDIT ODPAD – SADA BAREVNÝCH TŘÍDÍCÍCH TAŠEK (Mgr. Irena Bátrlová, 150 000 Kč)

Popis projektu:

Pro občany z Prahy 14 pořízení sad tašek na tříděný odpad (1 sada = 3 tašky o velikosti 40 litrů – zelená na sklo, modrá na papír a žlutá na plasty). Sad by bylo 1414 – dvě čtrnáctky jako symbol Prahy 14. Lidé by si je zdarma, do vyčerpání zásob, vyzvedávali na Městském úřadě přímo v Podatelně v předem daném období a v určené dny, což by bylo zveřejněno s předstihem např.  v měsíčníku „Čtrnáctka“ nebo na sociálních sítích (facebook). Sada by se vydávala pro každou domácnost pouze jednou na základě občanského průkazu jednoho dospělého z dané domácnosti, jediné kritérium trvalý pobyt na území Prahy 14.

Třídící tašky

VÍTĚZNÉ PROJEKTY:

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA HUTÍCH (Rostislav Kotil, 1 322 250 Kč) – zrealizováno

Popis projektu:

Záměrem projektu je úprava neudržované plochy a vytvoření rekreačního prostoru přírodního charakteru pro obyvatele a vybudování dětského hřiště pro věkovou kategorii 3 – 6 let v  lokalitě Kyje na Hutích. Revitalizací vznikne plnohodnotný prostor, který mohou využívat nejen matky s dětmi, ale všechny věkové kategorie. Navrhované řešení dětského hřiště na přírodním zatravněném povrchu spočívá v umístění několika hracích prvků, fitness prvků, laviček a odpadkových košů, vše z přírodních materiálů. Hřiště je neoplocené, volně přístupné. Prostor je rozdělen na zóny. V jedné zóně se nachází posilovna pro dospělé a gril zóna. V druhé zóně se nachází dětské hřiště pro věkovou kategorii 3 – 6 let. Projekt také přispěje k rozvoji sousedských a komunitních vztahů, jelikož se revitalizovaný prostor stane místem pro střetávání, kde si občané mohou sami organizovat i komunitní a sousedské oslavy a akce.

UMÍSTĚNÍ:

Jižně od ulice Sicherova, vymezené na části pozemku parc.č. 2575/27, 2578/1, 2578/6 a 2578/27 k.ú.: Kyje.

Hřiště na Hutích

VIZAULIZACE:


SPORTOVNÍ VYBAVENÍ DO PLECHÁRNY (Jiří Broum, 947 000 Kč) – zrealizováno

Popis projektu:

Naše městská část se může pyšnit jedinou krytou halou pro skateboarding v České republice. Překážky, které se v ní v současné době nacházejí, slouží sportovcům už několikátou sezonu a i na nich se podepsala extrémní zátěž, jíž je hala vystavena pravidelným užíváním. Cílem projektu je návrh a výstavba nových designových překážek reflektujících nejnovější trendy. Vybudováním nového skateparku poskytneme nejen zázemí místním sportovcům, ale zároveň budeme atraktivitě propagovat naši MČ.

VIZUALIZACE:

Plechárna Plechárna Plechárna

REALIZACE:

Plechárna - skate Plechárna - skate Plechárna - skate

Plechárna - skate Plechárna - skate Plechárna - skate


REVITALIZACE PŘEDPROSTORU ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ VENCLÍKŮ (Mgr. Klára Machová, 334 778 Kč) – zrealizováno

Popis projektu:

Záměrem je revitalizovat dosud nevyužívanou plochu před školou, rozšířit prostor o pobytovou plochu pro žáky a zvýšit tak celkovou kvalitu prostředí. V severovýchodním rohu se nachází šachta Pražské teplárenské, která byla pokryta navršenou zeminou z niž vystupovaly čtyři vstupy. Žáci školy používali tyto vstupy k sezení. Před vstupem do školy se nachází několik laviček. Šachta prošla toto léto rekonstrukcí, terén i vstupy byly zarovnány na úroveň okolních chodníků. Na travnaté ploše jsou navrženy dvě pobytové sítě z provazů s ocelovými sloupky a dřevěné špalky na sezení umístěné do skupin. Špalky budou z tvrdého dřeva opatřeny úpravou zajišťující jejich dlouho životnost. Kolem špalků bude rozsypána štěpka. Montáž prvků nezpůsobí výrazný hluk. Výběr prvků byl projednán se vzorovou skupinou žáků a reflektuje jejich volbu. Žáci upřednostnili sítě a špalky před lavičkami.

PŘED:

Předprostor ZŠ Bří Venclíků

VIZUALIZACE:

Předprostor ZŠ Bří Venclíků

REALIZACE:


FIT PARK I PRO SENIORY – PRAHA 14 KYJE, UL. VLKOVICKÁ (Miroslav Soukup, 799 149 Kč) zrealizováno

Popis projektu:

Fit Park Kyje
Návrh řeší komplexní rekultivaci pozemku s výsledným využitím primárně pro volnočasové aktivity, jak místních obyvatel, seniorů, dětí, tak i návštěvníků. Jedná se o malý fit park pro pohybové využití, relaxaci a odpočinek. Zároveň mění zanedbané místo na tzv. zelený veřejný prostor, který bude řešen sadovými úpravami.

UMÍSTĚNÍ:

Severně u kruhového objezdu, do kterého ústí ul. Vlkovická, Dvořišťská a Bošelická.

VIZUALIZACE:

Fit park Fit park Fit park


 


PROJEKTY, KTERÉ NEPOSTOUPILY:

DIVOKÁ KOMUNITNÍ ZAHRADA ČERNÝ MOST II (Ing. Tomáš Novotný, Dagmar Schytilová, 625 900 Kč)

Popis projektu:

Je prokázáno, že hrabat se v zemi má pozitivní vliv na lidskou psychiku. Ve velkých městech však spousta lidí tuto možnost nemá. Proto bych rádi na Praze 14 vybudovali komunitně spravovanou zahradu a nabídli tak možnost svého kusu úrodné půdy všem zájemcům o zahradničení. Inspirujeme se při tom z mnoha úspěšných projektů, které se dodnes těší velkému zájmu a kromě sklizně přináší i nové sousedské vazby. Pozemek u ulice Arnošta Valenty (parc. č. 221/2) může nabídnout až 50 vyvýšených záhonů pro zahradničení a pěstování.

VIZUALIZACE:

Divoká zahrada Divoká zahrada


PARK TRAVNÁ (Jan Rambousek, David Grygar, 1 624 600 Kč)

Popis projektu:

Proměna travnaté plochy, na které neroste ani jedna rostlina, na funkční a hezké odpočinkové místo. Budou vybudovány chodníky, doplněny nízkými lavičkami na betonových blocích a travnatá plocha vhodně osázena stromy. Směrem do ulice bude místo odcloněno nízkým „živým plotem“. Na nových chodnících budou nakresleny motivy vhodné pro venkovní hry.

Záměrem této změny je celková kultivace prostoru východně od MŠ Jahodnice, lepší pěší prostupnost, budoucí mikroklima z vzrostlých stromů a vytvoření místa pro krátké setkávání.

VIZUALIZACE:

Náměstí kapitána Grygora Náměstí kapitána Grygora


PSÍ HŘIŠTĚ (Simona Gothová, 1 568 796 Kč)

Popis projektu:

Cílem projektu je vybudování prostoru vyhraněného pro volný pohyb psů za doprovodu jejich majitelů. Areál hřiště bude umístěn do klidnější části parku na severovýchodě území hned v sousedství trafostanice na louce, která je již dnes oblíbená pro venčení psů. Oplocené hřiště bude obsahovat 8 herních prvků z masivního akátového dřeva, ale i doplňující prvky a mobiliář jako například stojan na sáčky nebo lavice.

Realizace projektu nabídne psům množství herních prvků, travnatou plochu a socializaci s jinými psy. Návštěvníci uvítají lavičky a méně starostí s hlídáním pohybu jejich psů, jelikož prostor bude oplocený. Projekt bude přínosem i pro ostatní uživatele parku, kteří si v parku hrají, procházejí se či relaxují – díky oplocené psí louce se budou cítit bezpečněji a jistě uvítají i redukci výskytu psích exkrementů v parkové zeleni.

UMÍSTĚNÍ:

Severovýchodní část Centrálního parku, v sousedství trafostanice na louce, která je již dnes využívána na venčení psů.

VIZUALIZACE:

Psí hřiště


CHODNÍK SPOJUJÍCÍ ZELENEČSKOU A SLÉVAČSKOU (Kateřina Masopustová, 656 905 Kč)

Popis projektu:

Od doby postavení obchodního domu Kaufland si zkracují obyvatelé hloubětínského sídliště cestu za nákupem, která zvláště po deštích je rozbahněná, navíc déšť vymývá s cestu hlínu a kamenivo, které pak zůstává na nově postaveném chodníku. Rozhodně by stavba nového chodníku v tomto místě usnadnila spoustě obyvatel ulic Zelenečská, Mochovská a dalších cestu za nákupem.

PŘED:

Chodník Chodník Chodník

VIZUALIZACE:

Chodník


CYKLORIKŠA PRO SENIORY PRAHY 14 (Matěj Kubíček, 450 000 Kč)

Popis projektu:

Cílem projektu je zapojit seniorskou veřejnost do společenského života pomocí elektrické cyklorikši. Senioři, kteří často trpí nedostatkem sociálního kontaktu a zdravotní stav jim neumožňuje pohyb ve veřejném prostoru, mohou pomocí tohoto dopravního prostředku opustit s pomocí dobrovolníka, či člena rodiny místo svého pobytu, strávit čas venku na čerstvém vzduchu a navštívit i pro ně běžná nedostupná místa.

Cyklorikša zvládá díky kvalitnímu odpružení i lehčí terén, proto například ani cesta k rozhledně Doubravka není překážkou.

VIZAULIZACE:

Cyklorikša Cyklorikša