Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

39

ČÍslo Jednání Soubor
368/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 dokument
369/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
370/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
371/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 dokument
372/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 dokument
373/RMČ/2016 k návrhu na nové znění nájemních smluv na užívání bytů dokument
374/RMČ/2016 k žádosti o prominutí platby nájemného za užívání bytu v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 dokument
375/RMČ/2016 k žádosti o uzavření dohody o uznání dluhu a prominutí poplatků a úroků z prodlení dokument
376/RMČ/2016 k žádosti o prominutí platby nájemného za užívání nemovité věci v objektu č. p. 1312 ulice Tálínská, Praha 9 a části přilehlého pozemku parc. č. 946/1 v k. ú. Kyje dokument
377/RMČ/2016 k finalizaci povrchů podlah stavby "Sportovní a volnočasové zařízení Plechárna" dokument
378/RMČ/2016 ke zrušení veřejné zakázky na dodávky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení a zahájení nového zadávacího řízení "Rekonstrukce stravovacího provozu v MŠ Paculova" dokument
379/RMČ/2016 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Dodávka gastro-zařízení pro MŠ Kostlivého" dokument
380/RMČ/2016 k vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení "Stavební úpravy stravovacího provozu MŠ Vybíralova 968/4, Praha 14 - Černý Most" dokument
381/RMČ/2016 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce střechy ZŠ Šimanovská" dokument
382/RMČ/2016 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce střechy ZŠ Hloubětínská" dokument
383/RMČ/2016 k vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení "Park Pilská - 2. etapa - Novostavba komunitního centra" dokument
384/RMČ/2016 k vyhodnocení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky "Parkourové hřiště Černý Most" realizované ve zjednodušeném podlimitním řízení dokument
385/RMČ/2016 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Malování v ZŠ Vybíralova" dokument